IN-sektionens sångbok (Android app).
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
sangbok
.editorconfig
.gitignore
LICENSE
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

IN-sektionens Sångbok

This application is currently only available in Swedish. International visitors, please contact the administrator if you have any questions.

Det här är en mobilapp som låter användaren bläddra i IN-sektionens Sångbok. Den riktar sig främst till studenter på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Kista. Det finns dock inget som hindrar andra från att använda appen för nytta eller nöje. Syftet är att fungera som en ersättning eller komplement till den tryckta sångboken.

Både appen och sångernas texter är öppen källkod (samtliga omfattas dock av upphovsrätt). Det betyder att vem som helst kan hjälpa till att bidra med fler sånger och rättelser.

Hur du bidrar med sånger eller rättelser

Källfilen som sångerna lagras i finns här på Github. Om du kan redigera XML och behärskar Git, kan du själv göra önskade ändringar och skapa en Pull request, som kommer att granskas av repots administratör. Se riktlinjerna nedan!

Om du inte är bekväm med att modifiera källfilen direkt, så kan du skapa en Issue där du beskriver ditt ärende - detta kräver inga särskilda kunskaper, men du behöver ett Github-konto.

I sista hand kan du kontakta administratören direkt via e-post.

Riktlinjer för sångbokens innehåll

  • Alla sångtexter skall följa THS Sångpolicy och övriga tillämpliga regelverk.
  • Kontrollera stavning och grammatik (sångtexter förväntas naturligtvis inte vara helt grammatiskt perfekta, men i möjligaste mån). Det är tråkigt att sjunga sånger med stavfel och särskrivningar.
  • Om sångtexten innehåller könade uttryck (herrar/damer, systrar/bröder, osv) se gärna till att sången fungerar att sjungas oavsett kön.
  • Välj rätt kategori till din sång - ta en av de befintliga, hitta inte på en ny om du inte verkligen måste. Om du är osäker, ta "Gasque"!
  • Om du ändrar direkt i XML-filen, förändra inte filens formatering (t ex indenteringen). Det gör ändringarna svåra att överskåda, och din PR kommer att nekas.
  • Om du ändrar direkt i XML-filen, kontrollera att det inte smugit sig in syntaxfel. Du kan använda W3 Markup Validation Service för att enkelt testa din fil.

Status

Aktuell version är 1.1. Applikationen har publicerats på Google Play.

Behörigheter

Den här appen kräver följande behörigheter:

  • INTERNET - För att hämta sångboken från Internet.

Licensiering

IN-sångbok distribueras i enlighet med licensvillkoren i Apache License version 2.0.

IN-sångbok is distributed according to the terms of the Apache License version 2.0.

Tillkännagivanden

IN-sångbok använder följande tredjepartsbibliotek och resurser, utöver utvecklingsverktyg för Android utgivna av Google: