Permalink
Browse files

index & tweaks

  • Loading branch information...
1 parent 7fb4b30 commit ecefe1ffeaf7763aa8abdf89c59e14d143b48b84 @cristibalan cristibalan committed Nov 8, 2011
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 content/_posts/wurbe #47 - hat trick.textile
  2. +2 −2 content/index.textile
@@ -2,7 +2,7 @@ A treia editie in formatul nou de lightning talks urmate de bere va avea loc *ma
Vor fi prezentari de 5-10 minute despre chestii recente la care ai lucrat sau pe care le-ai folosit recent. Nu exista CFP sau program al prezentarilor, vom face o lista pe loc. Suntem siguri ca multi aveti ceva interesant cu care sa luminati audienta, sau cu care sa va dati mari.
-Daca nu ai timp sa vii la prezentari, *poti veni direct la bere, de la 20:00, in "Old Nick Pub":http://g.co/maps/jkbrq (fost Pizzeria Peperoncino).
+Daca nu ai timp sa vii la prezentari, *poti veni direct la bere, de la 20:00*, in "Old Nick Pub":http://g.co/maps/jkbrq (fost Pizzeria Peperoncino).
Lasă un comentariu dacă vii, să știm câte scaune ne trebuie, și câte locuri rezervăm la bere.
@@ -6,8 +6,8 @@ Fugi la sectiunea "intalniri":/intalniri daca vrei sa citesti despre intalnirile
h3. Urmatoarea intalnire
-Urmatoare intalnire va fi *joi, 20 octombrie*, incepand cu ora *19:30*, la "Adulmec":http://corporate.adulmec.ro/, pe "Blănari 23":http://urbo.ro/servicii-it/adulmecro-79803. Mai multe detalii "aici":2011/09/21/wurbe-46-improv.
+Urmatoare intalnire va fi *marti, 15 noiembrie*, incepand cu ora *19:00*, la "Gazeta Sporturilor":http://gsp.ro, pe "Dionisie Lupu 64-66, cladirea Astoria, mezanin":http://g.co/maps/utjf3. Mai multe detalii "aici":2011/11/08/wurbe-47-hat-trick.
h3. Cea mai recenta intalnire
-A fost *joi, 29 septembrie*. A fost elegant.
+A fost *joi, 20 octombire*. Au fost multi oameni.

0 comments on commit ecefe1f

Please sign in to comment.