Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

10492 lines (7872 sloc) 166.447 kb
# XBMC Media Center language file
# XBMC-core v12.0-ALPHA6
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: XBMC Main Translation Project (Frodo)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://trac.xbmc.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-04 12:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-28 22:57+0000\n"
"Last-Translator: XBMC Translation Team\n"
"Language-Team: LANGUAGE\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: mt\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n==0 || ( n%100>1 && n%100<11) ? 1 : (n%100>10 && n%100<20 ) ? 2 : 3);\n"
msgctxt "#0"
msgid "Programs"
msgstr "Programmi"
msgctxt "#1"
msgid "Pictures"
msgstr "Ritratti"
msgctxt "#2"
msgid "Music"
msgstr "Mużika"
msgctxt "#3"
msgid "Videos"
msgstr "Filmati"
msgctxt "#4"
msgid "TV-Guide"
msgstr "Il-Gwida"
msgctxt "#5"
msgid "Settings"
msgstr "Settings"
msgctxt "#6"
msgid "XBMC SVN"
msgstr ""
msgctxt "#7"
msgid "File manager"
msgstr "Fajls"
msgctxt "#8"
msgid "Weather"
msgstr "It-Temp"
msgctxt "#9"
msgid "xbmc media center"
msgstr "xbmc media center"
msgctxt "#11"
msgid "Monday"
msgstr "It-Tnejn"
msgctxt "#12"
msgid "Tuesday"
msgstr "It-Tlieta"
msgctxt "#13"
msgid "Wednesday"
msgstr "L-Erbgħa"
msgctxt "#14"
msgid "Thursday"
msgstr "Il-Ħamis"
msgctxt "#15"
msgid "Friday"
msgstr "Il-Ġimgħa"
msgctxt "#16"
msgid "Saturday"
msgstr "Is-Sibt"
msgctxt "#17"
msgid "Sunday"
msgstr "Il-Ħadd"
msgctxt "#21"
msgid "January"
msgstr "Jannar"
msgctxt "#22"
msgid "February"
msgstr "Frar"
msgctxt "#23"
msgid "March"
msgstr "Marzu"
msgctxt "#24"
msgid "April"
msgstr "April"
msgctxt "#25"
msgid "May"
msgstr "Mejju"
msgctxt "#26"
msgid "June"
msgstr "Ġunju"
msgctxt "#27"
msgid "July"
msgstr "Lulju"
msgctxt "#28"
msgid "August"
msgstr "Awwissu"
msgctxt "#29"
msgid "September"
msgstr "Settembru"
msgctxt "#30"
msgid "October"
msgstr "Ottubru"
msgctxt "#31"
msgid "November"
msgstr "Novembru"
msgctxt "#32"
msgid "December"
msgstr "Diċembru"
msgctxt "#41"
msgid "Mon"
msgstr ""
msgctxt "#42"
msgid "Tue"
msgstr ""
msgctxt "#43"
msgid "Wed"
msgstr ""
msgctxt "#44"
msgid "Thu"
msgstr ""
msgctxt "#45"
msgid "Fri"
msgstr ""
msgctxt "#46"
msgid "Sat"
msgstr ""
msgctxt "#47"
msgid "Sun"
msgstr ""
msgctxt "#51"
msgid "Jan"
msgstr ""
msgctxt "#52"
msgid "Feb"
msgstr ""
msgctxt "#53"
msgid "Mar"
msgstr ""
msgctxt "#54"
msgid "Apr"
msgstr ""
msgctxt "#55"
msgid "May"
msgstr ""
msgctxt "#56"
msgid "Jun"
msgstr ""
msgctxt "#57"
msgid "Jul"
msgstr ""
msgctxt "#58"
msgid "Aug"
msgstr ""
msgctxt "#59"
msgid "Sep"
msgstr ""
msgctxt "#60"
msgid "Oct"
msgstr ""
msgctxt "#61"
msgid "Nov"
msgstr ""
msgctxt "#62"
msgid "Dec"
msgstr ""
msgctxt "#71"
msgid "N"
msgstr ""
msgctxt "#72"
msgid "NNE"
msgstr ""
msgctxt "#73"
msgid "NE"
msgstr ""
msgctxt "#74"
msgid "ENE"
msgstr ""
msgctxt "#75"
msgid "E"
msgstr ""
msgctxt "#76"
msgid "ESE"
msgstr ""
msgctxt "#77"
msgid "SE"
msgstr ""
msgctxt "#78"
msgid "SSE"
msgstr ""
msgctxt "#79"
msgid "S"
msgstr ""
msgctxt "#80"
msgid "SSW"
msgstr ""
msgctxt "#81"
msgid "SW"
msgstr ""
msgctxt "#82"
msgid "WSW"
msgstr ""
msgctxt "#83"
msgid "W"
msgstr ""
msgctxt "#84"
msgid "WNW"
msgstr ""
msgctxt "#85"
msgid "NW"
msgstr ""
msgctxt "#86"
msgid "NNW"
msgstr ""
msgctxt "#87"
msgid "VAR"
msgstr ""
msgctxt "#98"
msgid "View: Auto"
msgstr "Uri: Awto"
msgctxt "#99"
msgid "View: Auto big"
msgstr "Uri: Awto Kbar"
msgctxt "#100"
msgid "View: Icons"
msgstr "Uri: Ajkons"
msgctxt "#101"
msgid "View: List"
msgstr "Uri: Lista"
msgctxt "#102"
msgid "Scan"
msgstr "Fittex"
msgctxt "#103"
msgid "Sort by: Name"
msgstr "Ordni: Isem"
msgctxt "#104"
msgid "Sort by: Date"
msgstr "Ordni: Data"
msgctxt "#105"
msgid "Sort by: Size"
msgstr "Ordni: Kobor"
msgctxt "#106"
msgid "No"
msgstr "Le"
msgctxt "#107"
msgid "Yes"
msgstr "Iva"
msgctxt "#108"
msgid "Slideshow"
msgstr "Slajdxow"
msgctxt "#109"
msgid "Create thumbs"
msgstr "Oħloq Kopja Zgħira"
msgctxt "#110"
msgid "Create thumbnails"
msgstr "Oħloq Kopja Zgħira"
msgctxt "#111"
msgid "Shortcuts"
msgstr "Shortcuts"
msgctxt "#112"
msgid "Paused"
msgstr "PAWSA"
msgctxt "#113"
msgid "Update failed"
msgstr "Fajls : Sors"
msgctxt "#114"
msgid "Installation failed"
msgstr "Fajls : Destinazzjoni"
msgctxt "#115"
msgid "Copy"
msgstr "Ikkopja"
msgctxt "#116"
msgid "Move"
msgstr "Mexxi"
msgctxt "#117"
msgid "Delete"
msgstr "Ħassar"
msgctxt "#118"
msgid "Rename"
msgstr "Semmi"
msgctxt "#119"
msgid "New folder"
msgstr "Fowlder ġdid"
msgctxt "#120"
msgid "Confirm file copy"
msgstr "Tikkonferma li Tikkopja"
msgctxt "#121"
msgid "Confirm file move"
msgstr "Tikkonferma li Tmexxi"
msgctxt "#122"
msgid "Confirm file delete?"
msgstr "Tikkonferma li Tħassar"
msgctxt "#123"
msgid "Copy these files?"
msgstr "Tikkopja dawn il-fajls?"
msgctxt "#124"
msgid "Move these files?"
msgstr "Tmexxi dawn il-fajls?"
msgctxt "#125"
msgid "Delete these files? - Deleting files cannot be undone!"
msgstr "Tħassar dawn il-fajls?"
msgctxt "#126"
msgid "Status"
msgstr "Stat"
msgctxt "#127"
msgid "Objects"
msgstr "Oġġetti"
msgctxt "#128"
msgid "General"
msgstr "Ġenerali"
msgctxt "#129"
msgid "Slideshow"
msgstr "Slajdxow"
msgctxt "#130"
msgid "System info"
msgstr "Is-Sistema"
msgctxt "#131"
msgid "Display"
msgstr "Screen"
msgctxt "#132"
msgid "Albums"
msgstr "Albums"
msgctxt "#133"
msgid "Artists"
msgstr "Artisti"
msgctxt "#134"
msgid "Songs"
msgstr "Diski"
msgctxt "#135"
msgid "Genres"
msgstr "Ġeneru"
msgctxt "#136"
msgid "Playlists"
msgstr "Playlists"
msgctxt "#137"
msgid "Search"
msgstr "Fittex"
msgctxt "#138"
msgid "System Information"
msgstr "Is-Sistema"
msgctxt "#139"
msgid "Temperatures:"
msgstr "Temperaturi:"
msgctxt "#140"
msgid "CPU:"
msgstr "CPU:"
msgctxt "#141"
msgid "GPU:"
msgstr "GPU:"
msgctxt "#142"
msgid "Time:"
msgstr "Ħin:"
msgctxt "#143"
msgid "Current:"
msgstr "Bħalissa:"
msgctxt "#144"
msgid "Build:"
msgstr "Verżjoni:"
msgctxt "#145"
msgid "Network:"
msgstr "Network:"
msgctxt "#146"
msgid "Type:"
msgstr "Tip:"
msgctxt "#147"
msgid "Static"
msgstr "Statiku"
msgctxt "#148"
msgid "DHCP"
msgstr "DHCP"
msgctxt "#149"
msgid "MAC address"
msgstr "MAC"
msgctxt "#150"
msgid "IP address"
msgstr "IP:"
msgctxt "#151"
msgid "Link:"
msgstr "Link:"
msgctxt "#152"
msgid "Half duplex"
msgstr "Half duplex"
msgctxt "#153"
msgid "Full duplex"
msgstr "Full duplex"
msgctxt "#154"
msgid "Storage"
msgstr "Spazju"
msgctxt "#155"
msgid "Drive"
msgstr "Diska"
msgctxt "#156"
msgid "Free"
msgstr "Vojt"
msgctxt "#157"
msgid "Video"
msgstr "Stampa"
msgctxt "#158"
msgid "Free memory"
msgstr "Memorja Vojta"
msgctxt "#159"
msgid "No link"
msgstr "Ebda link"
msgctxt "#160"
msgid "Free"
msgstr "Vojta"
msgctxt "#161"
msgid "Unavailable"
msgstr "Mhux Disponibbli"
msgctxt "#162"
msgid "Tray open"
msgstr "Trej Miftuħ"
msgctxt "#163"
msgid "Reading"
msgstr "Jaqra"
msgctxt "#164"
msgid "No disc"
msgstr "Bla Diska"
msgctxt "#165"
msgid "Disc present"
msgstr "Diska ġewwa"
msgctxt "#166"
msgid "Skin"
msgstr "Qoxra:"
msgctxt "#169"
msgid "Resolution"
msgstr "Resolution:"
msgctxt "#170"
msgid "Adjust display refresh rate to match video"
msgstr "Album:"
msgctxt "#172"
msgid "Release date"
msgstr "Data tal-ħrug:"
msgctxt "#173"
msgid "Display 4:3 videos as"
msgstr "Rati:"
msgctxt "#175"
msgid "Moods"
msgstr "Tones:"
msgctxt "#176"
msgid "Styles"
msgstr "Stil:"
msgctxt "#179"
msgid "Song"
msgstr "Diska"
msgctxt "#180"
msgid "Duration"
msgstr "Tul"
msgctxt "#181"
msgid "Select album"
msgstr "Għażel album"
msgctxt "#182"
msgid "Tracks"
msgstr "Treks"
msgctxt "#183"
msgid "Review"
msgstr "Irrevedi"
msgctxt "#184"
msgid "Refresh"
msgstr "Ġedded"
msgctxt "#185"
msgid "Searching album"
msgstr "Tfittxija għall-album"
msgctxt "#186"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgctxt "#187"
msgid "No albums found!"
msgstr "Ma nstab l-ebda album!"
msgctxt "#188"
msgid "Select all"
msgstr "Għażel kollox"
msgctxt "#189"
msgid "Scanning media info"
msgstr "Niskenja nformazzjoni tal-medja"
msgctxt "#190"
msgid "Save"
msgstr "Żomm"
msgctxt "#191"
msgid "Shuffle"
msgstr "Ħawwad"
msgctxt "#192"
msgid "Clear"
msgstr "Ħassar"
msgctxt "#193"
msgid "Scan"
msgstr "Fittex"
msgctxt "#194"
msgid "Searching..."
msgstr "Tfittxija għal..."
msgctxt "#195"
msgid "No info found!"
msgstr "Ma nstabet l-ebda nformazzjoni!"
msgctxt "#196"
msgid "Select movie:"
msgstr "Għazel filmat:"
msgctxt "#197"
msgid "Querying %s info"
msgstr "Tfittxija għall-informazzjoni minn %s"
msgctxt "#198"
msgid "Loading movie details"
msgstr "Dettalja tal-filmat qed jinqraw"
msgctxt "#199"
msgid "Web interface"
msgstr "Direttur:"
msgctxt "#202"
msgid "Tagline"
msgstr "Tagline:"
msgctxt "#203"
msgid "Plot outline"
msgstr "Fil-qosor:"
msgctxt "#205"
msgid "Votes"
msgstr "Voti"
msgctxt "#206"
msgid "Cast"
msgstr "Kast"
msgctxt "#207"
msgid "Plot"
msgstr "Plot"
msgctxt "#208"
msgid "Play"
msgstr "Ara"
msgctxt "#209"
msgid "Next"
msgstr "Li jmiss"
msgctxt "#210"
msgid "Previous"
msgstr "Ta' qabel"
msgctxt "#213"
msgid "Calibrate user interface..."
msgstr "Ikkalibra UI"
msgctxt "#214"
msgid "Video calibration..."
msgstr "Ikkalibra Vidjo"
msgctxt "#215"
msgid "Soften"
msgstr "Soften"
msgctxt "#216"
msgid "Zoom amount"
msgstr "Saħħa Lenti"
msgctxt "#217"
msgid "Pixel ratio"
msgstr "Ġebbed"
msgctxt "#218"
msgid "DVD drive"
msgstr "Diska DVD"
msgctxt "#219"
msgid "Please insert disc"
msgstr "Daħħal diska"
msgctxt "#220"
msgid "Remote share"
msgstr "Remote Share"
msgctxt "#221"
msgid "Network is not connected"
msgstr "Network mhux imqabbad"
msgctxt "#222"
msgid "Cancel"
msgstr "Waqqaf"
msgctxt "#224"
msgid "Speed"
msgstr "Veloċita'"
msgctxt "#225"
msgid "Vertical Shift"
msgstr "Ħin Tranżitorju"
msgctxt "#226"
msgid "Test patterns..."
msgstr ""
msgctxt "#227"
msgid "Lookup audio CD track names from freedb.org"
msgstr "Uza CDDB"
msgctxt "#228"
msgid "Shuffle playlist on load"
msgstr "Ħawwad Plejlist meta taqra"
msgctxt "#229"
msgid "HDD spindown time"
msgstr "HD Spindown time (mins)"
msgctxt "#230"
msgid "Video filters"
msgstr "Filters"
msgctxt "#231"
msgid "None"
msgstr "Xejn"
msgctxt "#232"
msgid "Point"
msgstr "Punt"
msgctxt "#233"
msgid "Linear"
msgstr "Linear"
msgctxt "#234"
msgid "Anisotropic"
msgstr "Anisotropic"
msgctxt "#235"
msgid "Quincunx"
msgstr "Quincunx"
msgctxt "#236"
msgid "Gaussian cubic"
msgstr "Gaussian Cubic"
msgctxt "#237"
msgid "Minification"
msgstr "Minification:"
msgctxt "#238"
msgid "Magnification"
msgstr "Magnification:"
msgctxt "#239"
msgid "Clear playlist on finish"
msgstr "Ħassar Playlist x'ħin tlesti"
msgctxt "#240"
msgid "Display Mode"
msgstr "Daħħal u Ara DVD-Video"
msgctxt "#241"
msgid "Full Screen #%d"
msgstr "Daħħal u Ara VCD/SVCD"
msgctxt "#242"
msgid "Windowed"
msgstr "Daħħal u Isma CD Awdjo"
msgctxt "#243"
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Daħħal u Ilgħab Logħob tal-XBOX"
msgctxt "#244"
msgid "Full screen"
msgstr "Daħħal u Ara Filmati"
msgctxt "#245"
msgid "Sizing: (%i,%i)->(%i,%i) (Zoom x%2.2f) AR:%2.2f:1 (Pixels: %2.2f:1) (VShift: %2.2f)"
msgstr "Daħħal u Isma Mużika"
msgctxt "#247"
msgid "Scripts"
msgstr "Scripts"
msgctxt "#248"
msgid "Language"
msgstr "Lingwa"
msgctxt "#249"
msgid "Music"
msgstr "Mużika"
msgctxt "#250"
msgid "Visualization"
msgstr "Viżwalizzazzjoni"
msgctxt "#251"
msgid "Select destination directory"
msgstr "Għażel destinazzjoni"
msgctxt "#252"
msgid "Output stereo to all speakers"
msgstr "Output Speakers kollha"
msgctxt "#253"
msgid "Number of channels"
msgstr "Numru ta' kanali"
msgctxt "#254"
msgid "- DTS capable receiver"
msgstr "- DTS Capable Receiver"
msgctxt "#255"
msgid "CDDB"
msgstr "CDDB"
msgctxt "#256"
msgid "Fetching CD information"
msgstr "Tfittxija għall-informazzjoni CDDB minn freedb"
msgctxt "#257"
msgid "Error"
msgstr "Problema"
msgctxt "#258"
msgid "Enable tag reading"
msgstr "Uża ID3 tags"
msgctxt "#259"
msgid "Opening"
msgstr "Niftaħ"
msgctxt "#260"
msgid "Shoutcast"
msgstr "Shoutcast"
msgctxt "#261"
msgid "Waiting for start..."
msgstr "stennija għall-bidu...."
msgctxt "#262"
msgid "Scripts output"
msgstr "Output tal-iskripts"
msgctxt "#263"
msgid "Allow control of XBMC via HTTP"
msgstr "HTTP server:"
msgctxt "#264"
msgid "Record"
msgstr "Irrekordja"
msgctxt "#265"
msgid "Stop Rec."
msgstr "Ieqaf Rek."
msgctxt "#266"
msgid "Sort by: Track"
msgstr "Ordni: Trek"
msgctxt "#267"
msgid "Sort by: Time"
msgstr "Ordni: Ħin"
msgctxt "#268"
msgid "Sort by: Title"
msgstr "Ordni: Title"
msgctxt "#269"
msgid "Sort by: Artist"
msgstr "Ordni: Artist"
msgctxt "#270"
msgid "Sort by: Album"
msgstr "Ordni: Album"
msgctxt "#271"
msgid "Top 100"
msgstr "L-ewwel 100"
msgctxt "#272"
msgid "Top-Left overscan compensation"
msgstr "Xellug Fuq Overscan Compensation"
msgctxt "#273"
msgid "Bottom-Right overscan compensation"
msgstr "Lemin Isfel Overscan Compensation"
msgctxt "#274"
msgid "Subtitle positioning"
msgstr "Pożizzjoni tas-Sottotitoli"
msgctxt "#275"
msgid "Pixel ratio adjustment"
msgstr "Pixel Ratio Adjustment"
msgctxt "#276"
msgid "Adjust the arrow to change the amount of overscan"
msgstr "Mexxi l-vleġġa biex tbiddel l-ammont tal-overscan"
msgctxt "#277"
msgid "Adjust the bar to change the subtitles position"
msgstr "Mexxi l-isbarra biex tbiddel il-pożizzjoni tas-Sottotitoli"
msgctxt "#278"
msgid "Adjust the rectangle so it is perfectly square"
msgstr "Ibdel ir-rettanglu biex jigi kaxxa perfetta"
msgctxt "#279"
msgid "Unable to load settings"
msgstr "Problema biex jinqraw is-Settings"
msgctxt "#280"
msgid "Using default settings"
msgstr "using default fallbacks"
msgctxt "#281"
msgid "Please check the XML files"
msgstr "Iċċekkja l-.xml fajls"
msgctxt "#282"
msgid "Found %i items"
msgstr "instabu %i oġġetti"
msgctxt "#283"
msgid "Search results"
msgstr "Riżultati tat-tfittxija"
msgctxt "#284"
msgid "No results found"
msgstr "Ma nstabux riżultati"
msgctxt "#285"
msgid "Preferred audio language"
msgstr ""
msgctxt "#286"
msgid "Preferred subtitle language"
msgstr ""
msgctxt "#287"
msgid "Subtitles"
msgstr "Sottotitloi"
msgctxt "#288"
msgid "Font"
msgstr "Font"
msgctxt "#289"
msgid "- Size"
msgstr "- Kobor"
msgctxt "#290"
msgid "Dynamic range compression"
msgstr "Dynamic Range Compression"
msgctxt "#291"
msgid "Video"
msgstr "Video"
msgctxt "#292"
msgid "Audio"
msgstr "Awdjo"
msgctxt "#293"
msgid "Browse for subtitles"
msgstr "Fittex Sottotitoli"
msgctxt "#294"
msgid "Create bookmark"
msgstr "Oħloq bookmark"
msgctxt "#296"
msgid "Clear bookmarks"
msgstr "Ħassar bookmarks"
msgctxt "#297"
msgid "Audio offset"
msgstr "Delay tal-Awdjo"
msgctxt "#298"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bukmarks"
msgctxt "#299"
msgid "- AAC capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#300"
msgid "- MP1 capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#301"
msgid "- MP2 capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#302"
msgid "- MP3 capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#303"
msgid "Delay"
msgstr "Ittardja"
msgctxt "#304"
msgid "Language"
msgstr "Lingwa"
msgctxt "#305"
msgid "Enabled"
msgstr "Jintuza"
msgctxt "#306"
msgid "Non-interleaved"
msgstr "Non-Interleaved"
msgctxt "#308"
msgid "Original stream's language"
msgstr ""
msgctxt "#309"
msgid "User Interface language"
msgstr ""
msgctxt "#312"
msgid "(0=auto)"
msgstr "(0=awto)"
msgctxt "#313"
msgid "Cleaning database"
msgstr "Innaddaf d-database"
msgctxt "#314"
msgid "Preparing..."
msgstr "Preparazzjoni..."
msgctxt "#315"
msgid "Database error"
msgstr "Problema fid-Database"
msgctxt "#316"
msgid "Searching songs..."
msgstr "Tfittxija għal diski..."
msgctxt "#317"
msgid "Cleaned database successfully"
msgstr "Database ġiet imnaddfa"
msgctxt "#318"
msgid "Cleaning songs..."
msgstr "Innaddaf diski"
msgctxt "#319"
msgid "Error cleaning songs"
msgstr "Problema fl-organizzar tad-diski"
msgctxt "#320"
msgid "Cleaning artists..."
msgstr "Innaddaf artisti..."
msgctxt "#321"
msgid "Error cleaning artists"
msgstr "Problema fl-organizzar tal-artisti"
msgctxt "#322"
msgid "Cleaning genres..."
msgstr "Innaddaf Ġeneru..."
msgctxt "#323"
msgid "Error cleaning genres"
msgstr "Problema fl-organizzar tal-Ġeneru"
msgctxt "#324"
msgid "Cleaning paths..."
msgstr "Innaddaf paths..."
msgctxt "#325"
msgid "Error cleaning paths"
msgstr "Problema fl-organizzar tal-paths"
msgctxt "#326"
msgid "Cleaning albums..."
msgstr "Innaddaf albums..."
msgctxt "#327"
msgid "Error cleaning albums"
msgstr "Problema fl-organizzar tal-albums"
msgctxt "#328"
msgid "Writing changes..."
msgstr "Tibdiliet qed jiġu rrekordjati..."
msgctxt "#329"
msgid "Error writing changes"
msgstr "Problema biex it-tibdiliet jiġu rrekordjati"
msgctxt "#330"
msgid "This may take some time..."
msgstr "Dan il-proċess jista jdum..."
msgctxt "#331"
msgid "Compressing database..."
msgstr "Database qed tiġi kkompressata..."
msgctxt "#332"
msgid "Error compressing database"
msgstr "Problema biex id-database tiġi kkompressata"
msgctxt "#333"
msgid "Do you want to clean the library?"
msgstr "Trid tnaddaf il-Librerija?"
msgctxt "#334"
msgid "Clean library..."
msgstr "Innaddaf il-Librerija..."
msgctxt "#335"
msgid "Start"
msgstr "Ibda"
msgctxt "#336"
msgid "Framerate conversion"
msgstr "Framerate Conversion"
msgctxt "#337"
msgid "Audio output"
msgstr "Output Awdjo:"
msgctxt "#338"
msgid "Analog"
msgstr "Analog"
msgctxt "#339"
msgid "Optical/Coax"
msgstr "Diġitali"
msgctxt "#340"
msgid "Various artists"
msgstr "Artisti Varji"
msgctxt "#341"
msgid "Play disc"
msgstr "Ara DVD"
msgctxt "#342"
msgid "Movies"
msgstr "Filmati"
msgctxt "#343"
msgid "Adjust framerate"
msgstr "Irranġa Framerate"
msgctxt "#344"
msgid "Actors"
msgstr "Atturi"
msgctxt "#345"
msgid "Year"
msgstr "Sena"
msgctxt "#346"
msgid "Boost volume level on downmix"
msgstr ""
msgctxt "#347"
msgid "- DTS-HD capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#348"
msgid "- Multichannel LPCM capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#349"
msgid "- TrueHD capable receiver"
msgstr ""
msgctxt "#350"
msgid "Programs"
msgstr "Programmi"
msgctxt "#351"
msgid "Off"
msgstr "Mitfi"
msgctxt "#352"
msgid "Dim"
msgstr "Baxx"
msgctxt "#353"
msgid "Black"
msgstr "Iswed"
msgctxt "#354"
msgid "Matrix trails"
msgstr "Matrix Trails"
msgctxt "#355"
msgid "Screensaver time"
msgstr "Skrinsejver Idle Timeout"
msgctxt "#356"
msgid "Screensaver mode"
msgstr "Skrinsejver Mode"
msgctxt "#357"
msgid "Shutdown function timer"
msgstr "Shutdown Idle Timeout"
msgctxt "#358"
msgid "All albums"
msgstr "L-albums kollha"
msgctxt "#359"
msgid "Recently added albums"
msgstr "L-albums riċenti"
msgctxt "#360"
msgid "Screensaver"
msgstr "Skrinsejver"
msgctxt "#361"
msgid "R. Slideshow"
msgstr "R. SlideShow"
msgctxt "#362"
msgid "Screensaver dim level"
msgstr "Skrinsejver Fade Level"
msgctxt "#363"
msgid "Sort by: File"
msgstr "Ordni: File"
msgctxt "#364"
msgid "- Dolby Digital (AC3) capable receiver"
msgstr "- AC3 Capable Receiver"
msgctxt "#365"
msgid "Sort by: Name"
msgstr "Ordni: Isem"
msgctxt "#366"
msgid "Sort by: Year"
msgstr "Ordni: Sena"
msgctxt "#367"
msgid "Sort by: Rating"
msgstr "Ordni: Rating"
msgctxt "#368"
msgid "IMDb"
msgstr "IMDB"
msgctxt "#369"
msgid "Title"
msgstr "Titlu"
msgctxt "#370"
msgid "Thunderstorms"
msgstr "Tempesti"
msgctxt "#371"
msgid "Partly"
msgstr "Kemxejn"
msgctxt "#372"
msgid "Mostly"
msgstr "L-biċċa l-kbira"
msgctxt "#373"
msgid "Sunny"
msgstr "Xemxi"
msgctxt "#374"
msgid "Cloudy"
msgstr "Msaħħab"
msgctxt "#375"
msgid "Snow"
msgstr "Silġ"
msgctxt "#376"
msgid "Rain"
msgstr "Xita"
msgctxt "#377"
msgid "Light"
msgstr "Ħafif"
msgctxt "#378"
msgid "AM"
msgstr "AM"
msgctxt "#379"
msgid "PM"
msgstr "PM"
msgctxt "#380"
msgid "Showers"
msgstr "Rxiex"
msgctxt "#381"
msgid "Few"
msgstr "Ftit"
msgctxt "#382"
msgid "Scattered"
msgstr "Scattered"
msgctxt "#383"
msgid "Wind"
msgstr "Riħ"
msgctxt "#384"
msgid "Strong"
msgstr "Qawwi"
msgctxt "#385"
msgid "Fair"
msgstr "Ħafif"
msgctxt "#386"
msgid "Clear"
msgstr "Ċar"
msgctxt "#387"
msgid "Clouds"
msgstr "Sħab"
msgctxt "#388"
msgid "Early"
msgstr "Kmieni"
msgctxt "#389"
msgid "Shower"
msgstr "Rxiex"
msgctxt "#390"
msgid "Flurries"
msgstr "Borra"
msgctxt "#391"
msgid "Low"
msgstr "Baxx"
msgctxt "#392"
msgid "Medium"
msgstr "Medju"
msgctxt "#393"
msgid "High"
msgstr "Għoli"
msgctxt "#394"
msgid "Fog"
msgstr "Ċpar"
msgctxt "#395"
msgid "Haze"
msgstr "Haze"
msgctxt "#396"
msgid "Select location"
msgstr "Għażel Lokalita'"
msgctxt "#397"
msgid "Refresh time"
msgstr "Refresh Time"
msgctxt "#398"
msgid "Temperature units"
msgstr "Kejl tat-Temperatura"
msgctxt "#399"
msgid "Speed units"
msgstr "Kejl tal-Veloċita'"
msgctxt "#400"
msgid "Weather"
msgstr "It-Temp"
msgctxt "#401"
msgid "Temp"
msgstr "Temp"
msgctxt "#402"
msgid "Feels like"
msgstr "Tħossok"
msgctxt "#403"
msgid "UV index"
msgstr "UV Index"
msgctxt "#404"
msgid "Wind"
msgstr "Riħ"
msgctxt "#405"
msgid "Dew point"
msgstr "Dew Point"
msgctxt "#406"
msgid "Humidity"
msgstr "Umdita'"
msgctxt "#409"
msgid "Defaults"
msgstr "Difolts"
msgctxt "#410"
msgid "Accessing weather service"
msgstr "Aċċess għall-weather.com"
msgctxt "#411"
msgid "Getting weather for:"
msgstr "Tfittxija għat-Temp ta':"
msgctxt "#412"
msgid "Unable to get weather data"
msgstr "Problemi biex jinkiseb it-Temp"
msgctxt "#413"
msgid "Manual"
msgstr "Manwali"
msgctxt "#414"
msgid "No review for this album"
msgstr "L-ebda artiklu għal dan l-album"
msgctxt "#415"
msgid "Downloading thumbnail..."
msgstr "Inniżżel tambnejl..."
msgctxt "#416"
msgid "Not available"
msgstr "Mhux disponibbli"
msgctxt "#417"
msgid "View: Big icons"
msgstr "Uri: Big Ajkons"
msgctxt "#418"
msgid "Low"
msgstr "Filmati/Generi"
msgctxt "#419"
msgid "High"
msgstr "Filmati/Atturi"
msgctxt "#420"
msgid "HDMI"
msgstr "Filmati/Snin"
msgctxt "#422"
msgid "Delete album info"
msgstr "Ħassar informazzjoni dwar albums"
msgctxt "#423"
msgid "Delete CD information"
msgstr "Ħassar informazzjoni min CDDB"
msgctxt "#424"
msgid "Select"
msgstr "Għażel"
msgctxt "#425"
msgid "No album information found"
msgstr "L-ebda album ma nstab."
msgctxt "#426"
msgid "No CD information found"
msgstr "L-ebda CDDB info ma nstab."
msgctxt "#427"
msgid "Disc"
msgstr "Diska:"
msgctxt "#428"
msgid "Insert correct CD/DVD"
msgstr "Insert correct CD/DVD"
msgctxt "#429"
msgid "Please insert the following disc:"
msgstr "Please insert the following CD/DVD"
msgctxt "#430"
msgid "Sort by: DVD#"
msgstr "Ordni: DVD#"
msgctxt "#431"
msgid "No cache"
msgstr "No Cache"
msgctxt "#432"
msgid "Remove movie from library"
msgstr "Ħassar filmat mil-librerija"
msgctxt "#433"
msgid "Really remove '%s'?"
msgstr "Żgur li trid tħassar '%s'?"
msgctxt "#434"
msgid "From %s at %i %s"
msgstr ""
msgctxt "#435"
msgid "No optical disc drive detected"
msgstr ""
msgctxt "#436"
msgid "You need an optical disc drive to play this video"
msgstr ""
msgctxt "#437"
msgid "Removable disk"
msgstr "Duration:"
msgctxt "#438"
msgid "Opening file"
msgstr "Niftaħ il-fajl"
msgctxt "#439"
msgid "Cache"
msgstr "Cache"
msgctxt "#440"
msgid "Harddisk"
msgstr "Harddisk"
msgctxt "#441"
msgid "UDF"
msgstr "UDF"
msgctxt "#442"
msgid "Local network"
msgstr "LAN"
msgctxt "#443"
msgid "Internet"
msgstr "Internet"
msgctxt "#444"
msgid "Video"
msgstr "Vidjo"
msgctxt "#445"
msgid "Audio"
msgstr "Awdjo"
msgctxt "#446"
msgid "DVD"
msgstr "DVD"
msgctxt "#447"
msgid "Autorun media"
msgstr "X'jiġri"
msgctxt "#448"
msgid "LCD"
msgstr "LCD"
msgctxt "#449"
msgid "Enabled"
msgstr "Jintuża"
msgctxt "#450"
msgid "Columns"
msgstr "Kolonni"
msgctxt "#451"
msgid "Row 1 address"
msgstr "Filliera 1 adress:"
msgctxt "#452"
msgid "Row 2 address"
msgstr "Filliera 2 adress:"
msgctxt "#453"
msgid "Row 3 address"
msgstr "Filliera 3 adress:"
msgctxt "#454"
msgid "Row 4 address"
msgstr "Filliera 4 adress:"
msgctxt "#455"
msgid "Rows"
msgstr "Fillieri :"
msgctxt "#456"
msgid "Mode"
msgstr "Mode:"
msgctxt "#457"
msgid "Switch view"
msgstr "Uri Differenti"
msgctxt "#459"
msgid "Subs"
msgstr "Subs"
msgctxt "#460"
msgid "Audio stream"
msgstr "Audio Stream"
msgctxt "#461"
msgid "[active]"
msgstr "[attiv]"
msgctxt "#462"
msgid "Subtitle"
msgstr "Sottotitoli"
msgctxt "#463"
msgid "Backlight"
msgstr "Backlight"
msgctxt "#464"
msgid "Brightness"
msgstr "Brightness"
msgctxt "#465"
msgid "Contrast"
msgstr "Kuntrast"
msgctxt "#466"
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
msgctxt "#467"
msgid "Type"
msgstr "Tip"
msgctxt "#468"
msgid "Move the bar to change the OSD position"
msgstr "Mexxi żbarra biex tibdel il-pożizzjoni tal-osd"
msgctxt "#469"
msgid "OSD position"
msgstr "Pożizzjoni tal-OSD"
msgctxt "#470"
msgid "Credits"
msgstr "Krediti"
msgctxt "#471"
msgid "Modchip"
msgstr "Modchip"
msgctxt "#474"
msgid "Off"
msgstr "Mitfi"
msgctxt "#475"
msgid "Music only"
msgstr "Mużika Biss"
msgctxt "#476"
msgid "Music & video"
msgstr "Mużika u Filmati"
msgctxt "#477"
msgid "Unable to load playlist"
msgstr "Playlist mhux miftuħa"
msgctxt "#478"
msgid "OSD"
msgstr "OSD"
msgctxt "#479"
msgid "Skin & language"
msgstr "Qoxra u Lingwa"
msgctxt "#480"
msgid "Appearance"
msgstr "Appearance"
msgctxt "#481"
msgid "Audio options"
msgstr "Opzjoni Awdjo"
msgctxt "#482"
msgid "About XBMC"
msgstr "Dwar XBMC"
msgctxt "#485"
msgid "Delete album"
msgstr "Ħassar album"
msgctxt "#486"
msgid "Repeat"
msgstr "Irrepeti"
msgctxt "#487"
msgid "Repeat one"
msgstr "Irrepeti Waħda"
msgctxt "#488"
msgid "Repeat folder"
msgstr "Irrepeti Fowlder playlist"
msgctxt "#489"
msgid "Play the next song automatically"
msgstr "Uża playlist in songs"
msgctxt "#491"
msgid "- Use big icons"
msgstr "Uża ajkons kbar"
msgctxt "#492"
msgid "Resize VobSubs"
msgstr "Kabbar Sottotitoli"
msgctxt "#493"
msgid "Advanced options (Experts Only!)"
msgstr "Advanced Options (Experts Biss!)"
msgctxt "#494"
msgid "Overall audio headroom"
msgstr "Overall Audio Headroom"
msgctxt "#495"
msgid "Upsample videos to GUI resolution"
msgstr "Kabbar filmati skond il-GUI resolution"
msgctxt "#496"
msgid "Calibration"
msgstr "Ikkalibra"
msgctxt "#497"
msgid "Show file extensions"
msgstr "Aħbi Media Extensions"
msgctxt "#498"
msgid "Sort by: Type"
msgstr "Issortja: Bit-Tip"
msgctxt "#499"
msgid "Unable to connect to online lookup service"
msgstr "Ma qbadtx ma www.allmusic.com"
msgctxt "#500"
msgid "Downloading album information failed"
msgstr "Informazzjoni tal-album ma nizlitx"
msgctxt "#501"
msgid "Looking for album names..."
msgstr "Infittex ismijiet tal-album"
msgctxt "#502"
msgid "Open"
msgstr "Miftuħa"
msgctxt "#503"
msgid "Busy"
msgstr "Użata"
msgctxt "#504"
msgid "Empty"
msgstr "Vojta"
msgctxt "#505"
msgid "Loading media info from files..."
msgstr "Naqra Media Info mill-fajls"
msgctxt "#507"
msgid "Sort by: Usage"
msgstr "Ordni: Użu"
msgctxt "#510"
msgid "Enable visualizations"
msgstr "Enable Visualisations"
msgctxt "#511"
msgid "Enable video mode switching"
msgstr "Enable video mode switching"
msgctxt "#512"
msgid "Startup window"
msgstr "Startup Window"
msgctxt "#513"
msgid "Home window"
msgstr "Home Window"
msgctxt "#514"
msgid "Manual settings"
msgstr "Settings Manwali"
msgctxt "#515"
msgid "Genre"
msgstr "Ġeneru"
msgctxt "#517"
msgid "Recently played albums"
msgstr "Albums mismugħha riċentament"
msgctxt "#518"
msgid "Launch"
msgstr "Tellaq"
msgctxt "#519"
msgid "Launch in..."
msgstr "Tellaq ġo.."
msgctxt "#521"
msgid "Compilations"
msgstr "Kumpilazzjoni"
msgctxt "#522"
msgid "Remove source"
msgstr "Neħħi Sors"
msgctxt "#523"
msgid "Switch media"
msgstr "Eqleb Media"
msgctxt "#524"
msgid "Select playlist"
msgstr "Għażel Playlist"
msgctxt "#525"
msgid "New playlist..."
msgstr "Plejlist ġdida"
msgctxt "#526"
msgid "Add to playlist"
msgstr "Żid mal-Playlist"
msgctxt "#527"
msgid "Manually add to library"
msgstr "Żid fil-Librerija manwalment"
msgctxt "#528"
msgid "Enter title"
msgstr "Daħħal Isem"
msgctxt "#529"
msgid "Error: Duplicate title"
msgstr "Probelma: Isem Doppju"
msgctxt "#530"
msgid "Select genre"
msgstr "Għażel Ġeneru"
msgctxt "#531"
msgid "New genre"
msgstr "Żid Ġeneru"
msgctxt "#532"
msgid "Manual addition"
msgstr "Żid Manwali"
msgctxt "#533"
msgid "Enter genre"
msgstr "Daħħal Ġeneru"
msgctxt "#534"
msgid "View: %s"
msgstr "Ara: %s"
msgctxt "#535"
msgid "List"
msgstr "Lista"
msgctxt "#536"
msgid "Icons"
msgstr "Ajkons"
msgctxt "#537"
msgid "Big list"
msgstr "Lista Kbira"
msgctxt "#538"
msgid "Big icons"
msgstr "Ajkons Kbar"
msgctxt "#539"
msgid "Wide"
msgstr "Wiegħsa"
msgctxt "#540"
msgid "Big wide"
msgstr "Wiegħsa Kbir"
msgctxt "#541"
msgid "Album icons"
msgstr "Ajkon tal-Album"
msgctxt "#542"
msgid "DVD icons"
msgstr "Ajkon tad-DVD"
msgctxt "#543"
msgid "DVD"
msgstr "DVD"
msgctxt "#544"
msgid "Media info"
msgstr "Info tal-Media"
msgctxt "#545"
msgid "Audio output device"
msgstr ""
msgctxt "#546"
msgid "Passthrough output device"
msgstr ""
msgctxt "#547"
msgid "No biography for this artist"
msgstr ""
msgctxt "#548"
msgid "Downmix multichannel audio to stereo"
msgstr ""
msgctxt "#550"
msgid "Sort by: %s"
msgstr "Ordni: %s"
msgctxt "#551"
msgid "Name"
msgstr "Isem"
msgctxt "#552"
msgid "Date"
msgstr "Data"
msgctxt "#553"
msgid "Size"
msgstr "Kobor"
msgctxt "#554"
msgid "Track"
msgstr "Trekk"
msgctxt "#555"
msgid "Time"
msgstr "Ħin"
msgctxt "#556"
msgid "Title"
msgstr "Titlu"
msgctxt "#557"
msgid "Artist"
msgstr "Artist"
msgctxt "#558"
msgid "Album"
msgstr "Album"
msgctxt "#559"
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"
msgctxt "#560"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgctxt "#561"
msgid "File"
msgstr "Fajl"
msgctxt "#562"
msgid "Year"
msgstr "Sena"
msgctxt "#563"
msgid "Rating"
msgstr "Rating"
msgctxt "#564"
msgid "Type"
msgstr "Tip"
msgctxt "#565"
msgid "Usage"
msgstr "Użu"
msgctxt "#566"
msgid "Album artist"
msgstr "Artist tal-album"
msgctxt "#567"
msgid "Play count"
msgstr "Drabi mismugħ"
msgctxt "#568"
msgid "Last played"
msgstr "L-aħħar smajt"
msgctxt "#569"
msgid "Comment"
msgstr "Kumment"
msgctxt "#570"
msgid "Date added"
msgstr "Ġie miżjud"
msgctxt "#571"
msgid "Default"
msgstr "Default"
msgctxt "#572"
msgid "Studio"
msgstr "Studjo"
msgctxt "#573"
msgid "Path"
msgstr ""
msgctxt "#574"
msgid "Country"
msgstr ""
msgctxt "#575"
msgid "In progress"
msgstr ""
msgctxt "#576"
msgid "Times played"
msgstr ""
msgctxt "#580"
msgid "Sort direction"
msgstr "Direzzjoni tal-Ordni"
msgctxt "#581"
msgid "Sort method"
msgstr "Metodu tal-Ordni"
msgctxt "#582"
msgid "View mode"
msgstr "View Mode"
msgctxt "#583"
msgid "Remember views for different folders"
msgstr "Ftakar il-View għal kannestri differenti"
msgctxt "#584"
msgid "Ascending"
msgstr "Żgħir għal Kbir"
msgctxt "#585"
msgid "Descending"
msgstr "Kbir għal Żgħir"
msgctxt "#586"
msgid "Edit playlist"
msgstr "Biddel Playlist"
msgctxt "#587"
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
msgctxt "#588"
msgid "Cancel party mode"
msgstr "Ħassar Party Mode"
msgctxt "#589"
msgid "Party mode"
msgstr "Party Mode"
msgctxt "#590"
msgid "Random"
msgstr "Random"
msgctxt "#591"
msgid "Off"
msgstr "Xejn"
msgctxt "#592"
msgid "One"
msgstr "Darba"
msgctxt "#593"
msgid "All"
msgstr "Kollox"
msgctxt "#594"
msgid "Off"
msgstr "Xejn"
msgctxt "#595"
msgid "Repeat: Off"
msgstr "Irrepeti: Xejn"
msgctxt "#596"
msgid "Repeat: One"
msgstr "Irrepeti: Darba"
msgctxt "#597"
msgid "Repeat: All"
msgstr "Irrepeti: Kollox"
msgctxt "#600"
msgid "Rip audio CD"
msgstr "Rip CD Audio"
msgctxt "#601"
msgid "Medium"
msgstr "Medju"
msgctxt "#602"
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
msgctxt "#603"
msgid "Extreme"
msgstr "Estrem"
msgctxt "#604"
msgid "Constant bitrate"
msgstr "Constant Bit Rate"
msgctxt "#605"
msgid "Ripping..."
msgstr "Ripping..."
msgctxt "#607"
msgid "To:"
msgstr "Għal:"
msgctxt "#608"
msgid "Could not rip CD or track"
msgstr "Problema biex nirripja CD jew Trekk"
msgctxt "#609"
msgid "CDDARipPath is not set."
msgstr "CDDARipPath mhux issettjat."
msgctxt "#610"
msgid "Rip audio track"
msgstr "Nirripja Trekk tal-Awdjo"
msgctxt "#611"
msgid "Enter number"
msgstr ""
msgctxt "#612"
msgid "Bits/Sample"
msgstr ""
msgctxt "#613"
msgid "Sample Frequency"
msgstr ""
msgctxt "#620"
msgid "Audio CDs"
msgstr "CD Ripping"
msgctxt "#621"
msgid "Encoder"
msgstr "Encoder"
msgctxt "#622"
msgid "Quality"
msgstr "Kwalita"
msgctxt "#623"
msgid "Bitrate"
msgstr "Bit Rate"
msgctxt "#624"
msgid "Include track number"
msgstr "Inkludi numru tat-trekk"
msgctxt "#625"
msgid "All songs of"
msgstr "Diski kollha għal"
msgctxt "#626"
msgid "In progress TV shows"
msgstr ""
msgctxt "#629"
msgid "View mode"
msgstr "View Mode"
msgctxt "#630"
msgid "Normal"
msgstr "Normali"
msgctxt "#631"
msgid "Zoom"
msgstr "Lenti"
msgctxt "#632"
msgid "Stretch 4:3"
msgstr "Ġebbed 4:3"
msgctxt "#633"
msgid "Wide Zoom"
msgstr "Ġebbed 14:9"
msgctxt "#634"
msgid "Stretch 16:9"
msgstr "Ġebbed 16:9"
msgctxt "#635"
msgid "Original Size"
msgstr "Qis originali"
msgctxt "#636"
msgid "Custom"
msgstr "Custom"
msgctxt "#637"
msgid "Replay gain"
msgstr "Replay Gain"
msgctxt "#638"
msgid "Replaygain volume adjustments"
msgstr "Replay Gain Mode"
msgctxt "#639"
msgid "Use track levels"
msgstr "Uża Track Levels"
msgctxt "#640"
msgid "Use album levels"
msgstr "Uża Album Levels"
msgctxt "#641"
msgid "PreAmp Level - Replay gained files"
msgstr "PreAmp Level - Replay Gained Files"
msgctxt "#642"
msgid "PreAmp Level - Non replay gained files"
msgstr "PreAmp Level - Non Replay Gained Files"
msgctxt "#643"
msgid "Avoid clipping on replay gained files"
msgstr "Avoid Clipping on Replay Gained Files"
msgctxt "#644"
msgid "Crop black bars"
msgstr "Crop Black Bars"
msgctxt "#645"
msgid "Need to unpack a big file. Continue?"
msgstr "Niftaħ fajl kbir. Inkompli?"
msgctxt "#646"
msgid "Remove from library"
msgstr "Neħħi mil-Librerija"
msgctxt "#647"
msgid "Export video library"
msgstr "Esporta Librerija tal-Vidjos"
msgctxt "#648"
msgid "Import video library"
msgstr "Importa Librerija tal-Vidjos"
msgctxt "#649"
msgid "Importing"
msgstr "Nimporta"
msgctxt "#650"
msgid "Exporting"
msgstr "Nesporta"
msgctxt "#651"
msgid "Browse for library"
msgstr "Ara Librerija"
msgctxt "#652"
msgid "Years"
msgstr "Snin"
msgctxt "#653"
msgid "Update library"
msgstr "Aġġorna Librerija"
msgctxt "#654"
msgid "Show debug info"
msgstr "Uri Debug Info"
msgctxt "#655"
msgid "Browse for executable"
msgstr "Fittex għal programmi"
msgctxt "#656"
msgid "Browse for playlist"
msgstr "Fittex għal Playlist"
msgctxt "#657"
msgid "Browse for folder"
msgstr "Fittex għal fowlder"
msgctxt "#658"
msgid "Song information"
msgstr "Informazzjoni tad-diska"
msgctxt "#659"
msgid "Non-linear stretch"
msgstr "Kumment:"
msgctxt "#660"
msgid "Volume amplification"
msgstr "Amplifikazzjoni tal-Volum"
msgctxt "#661"
msgid "Choose export folder"
msgstr "Għażel Fowlder tal-Export"
msgctxt "#662"
msgid "This file is no longer available."
msgstr ""
msgctxt "#663"
msgid "Would you like to remove it from the library?"
msgstr ""
msgctxt "#664"
msgid "Browse for Script"
msgstr ""
msgctxt "#665"
msgid "Compression level"
msgstr ""
msgctxt "#700"
msgid "Cleaning up library"
msgstr "Cleaning up Library"
msgctxt "#701"
msgid "Removing old songs from the library"
msgstr "Inneħħi diski qodma mill-Librerija"
msgctxt "#702"
msgid "This path has been scanned before"
msgstr "Dan is-sors diġa proċessat qabel"
msgctxt "#705"
msgid "Network"
msgstr "Network"
msgctxt "#706"
msgid "- Server"
msgstr "Ħowst tal-HTTP Proxy"
msgctxt "#708"
msgid "Use an HTTP proxy server to access the internet"
msgstr "Attiva HTTP Proxy"
msgctxt "#711"
msgid "Internet Protocol (IP)"
msgstr "Internet Protocol (IP)"
msgctxt "#712"
msgid "Invalid port specified. Value must be between 1 and 65535."
msgstr "Port mhux validu. Irid ikun bejn 1 u 65535."
msgctxt "#713"
msgid "HTTP proxy"
msgstr "HTTP Proxy"
msgctxt "#715"
msgid "- Assignment"
msgstr "Assignment"
msgctxt "#716"
msgid "Automatic (DHCP)"
msgstr "Awto (DHCP)"
msgctxt "#717"
msgid "Manual (Static)"
msgstr "Manwali (Static)"
msgctxt "#719"
msgid "- IP address"
msgstr "- IP Address"
msgctxt "#720"
msgid "- Netmask"
msgstr "- Netmask"
msgctxt "#721"
msgid "- Default gateway"
msgstr "- Difolt Gejtwej"
msgctxt "#722"
msgid "- DNS server"
msgstr "- DNS Server"
msgctxt "#723"
msgid "Save & restart"
msgstr "Issevja w irristartja"
msgctxt "#724"
msgid "Invalid address specified. Value must be AAA.BBB.CCC.DDD"
msgstr "Indirizz mhux validu. Irid ikun AAA.BBB.CCC.DDD"
msgctxt "#725"
msgid "with numbers between 0 and 255."
msgstr "b'numri bejn 0 u 255."
msgctxt "#726"
msgid "Changes not saved. Continue without saving?"
msgstr "Tibdil mhux issejvjat. Tkompli bla ma tissevja?"
msgctxt "#727"
msgid "Web server"
msgstr "Web Server"
msgctxt "#728"
msgid "FTP server"
msgstr "FTP Server"
msgctxt "#730"
msgid "- Port"
msgstr "Port tal-Web Server"
msgctxt "#732"
msgid "Save & apply"
msgstr "Issevja w Uża"
msgctxt "#733"
msgid "- Password"
msgstr "Sigriet tal-Web Server"
msgctxt "#734"
msgid "No pass"
msgstr "Bla Sigriet"
msgctxt "#735"
msgid "- Character set"
msgstr "- Charset"
msgctxt "#736"
msgid "- Style"
msgstr "- Stil"
msgctxt "#737"
msgid "- Colour"
msgstr "- Kulur"
msgctxt "#738"
msgid "Normal"
msgstr "Normali"
msgctxt "#739"
msgid "Bold"
msgstr "Bold"
msgctxt "#740"
msgid "Italics"
msgstr "Italics"
msgctxt "#741"
msgid "Bold italics"
msgstr "Bold Italics"
msgctxt "#742"
msgid "White"
msgstr "abjad"
msgctxt "#743"
msgid "Yellow"
msgstr "isfar"
msgctxt "#744"
msgid "Files"
msgstr "Fajls"
msgctxt "#745"
msgid "No scanned information for this view"
msgstr "Ma stabux dettalji għal din il-view"
msgctxt "#746"
msgid "Please turn off library mode"
msgstr "Eqleb għal Files view"
msgctxt "#747"
msgid "Error loading image"
msgstr "Problema biex naqra l-istampa"
msgctxt "#748"
msgid "Edit path"
msgstr "Edit Path"
msgctxt "#749"
msgid "Mirror image"
msgstr ""
msgctxt "#750"
msgid "Are you sure?"
msgstr "Tikkonferma?"
msgctxt "#751"
msgid "Removing source"
msgstr "Inneħħi Sors"
msgctxt "#754"
msgid "Add program link"
msgstr "Żid Link tal-Programm"
msgctxt "#755"
msgid "Edit program path"
msgstr "Edit Program Path"
msgctxt "#756"
msgid "Edit program name"
msgstr "Edit Program Name"
msgctxt "#757"
msgid "Edit path depth"
msgstr "Edit Path Depth"
msgctxt "#759"
msgid "View: Big list"
msgstr "Uri: Lista Kbira"
msgctxt "#760"
msgid "Yellow"
msgstr "Isfar"
msgctxt "#761"
msgid "White"
msgstr "Abjad"
msgctxt "#762"
msgid "Blue"
msgstr "Ikħal"
msgctxt "#763"
msgid "Bright green"
msgstr "Aħdar jgħajjat"
msgctxt "#764"
msgid "Yellow green"
msgstr "Aħdar Safrani"
msgctxt "#765"
msgid "Cyan"
msgstr "Ċelesti"
msgctxt "#766"
msgid "Light grey"
msgstr "Riservat"
msgctxt "#767"
msgid "Grey"
msgstr "Riservat"
msgctxt "#770"
msgid "Error %i: share not available"
msgstr "Problema %i: share mhux disponibbli"
msgctxt "#772"
msgid "Audio output"
msgstr "Audio Hardware"
msgctxt "#773"
msgid "Seeking"
msgstr "Seeking"
msgctxt "#774"
msgid "Slideshow folder"
msgstr "Slideshow Folder"
msgctxt "#775"
msgid "Network interface"
msgstr ""
msgctxt "#776"
msgid "- Wireless network name (ESSID)"
msgstr ""
msgctxt "#777"
msgid "- Wireless password"
msgstr ""
msgctxt "#778"
msgid "- Wireless security"
msgstr ""
msgctxt "#779"
msgid "Save and apply network interface settings"
msgstr ""
msgctxt "#780"
msgid "No encryption"
msgstr ""
msgctxt "#781"
msgid "WEP"
msgstr ""
msgctxt "#782"
msgid "WPA"
msgstr ""
msgctxt "#783"
msgid "WPA2"
msgstr ""
msgctxt "#784"
msgid "Applying network interface settings. Please wait."
msgstr ""
msgctxt "#785"
msgid "Network interface restarted successfully."
msgstr ""
msgctxt "#786"
msgid "Network interface did not start successfully."
msgstr ""
msgctxt "#787"
msgid "Interface disabled"
msgstr ""
msgctxt "#788"
msgid "Network interface disabled successfully."
msgstr ""
msgctxt "#789"
msgid "Wireless network name (ESSID)"
msgstr ""
msgctxt "#790"
msgid "Remote control"
msgstr "Remote Events"
msgctxt "#791"
msgid "Allow programs on this system to control XBMC"
msgstr "Attiva Remote Events"
msgctxt "#792"
msgid "Port"
msgstr "Port tar-Remote Events"
msgctxt "#793"
msgid "Port range"
msgstr "Port Range tar-Remote Events"
msgctxt "#794"
msgid "Allow programs on other systems to control XBMC"
msgstr "Irċievi events minn kompjuters oħra"
msgctxt "#795"
msgid "Initial repeat delay (ms)"
msgstr ""
msgctxt "#796"
msgid "Continuous repeat delay (ms)"
msgstr ""
msgctxt "#797"
msgid "Maximum number of clients"
msgstr ""
msgctxt "#798"
msgid "Internet access"
msgstr ""
msgctxt "#799"
msgid "Library Update"
msgstr ""
msgctxt "#800"
msgid "Music library needs to rescan art from tags"
msgstr ""
msgctxt "#801"
msgid "Would you like to scan now?"
msgstr ""
msgctxt "#850"
msgid "Invalid port number entered"
msgstr ""
msgctxt "#851"
msgid "Valid port range is 1-65535"
msgstr ""
msgctxt "#852"
msgid "Valid port range is 1024-65535"
msgstr ""
msgctxt "#998"
msgid "Add Music..."
msgstr "XLink Kai"
msgctxt "#999"
msgid "Add Videos..."
msgstr "Online Gaming"
msgctxt "#1000"
msgid "- Preview"
msgstr "Screensaver Preview"
msgctxt "#1001"
msgid "Unable to connect"
msgstr "Unable to connect"
msgctxt "#1002"
msgid "XBMC was unable to connect to the network location."
msgstr "XBMC ma rnexxielux jaqbad mad-destinazzjoni tan-network."
msgctxt "#1003"
msgid "This could be due to the network not being connected."
msgstr "Dan jista jkun minħabba li n-network mhux imqabbad."
msgctxt "#1004"
msgid "Would you like to add it anyway?"
msgstr "Trid iżżidha xorta waħda?"
msgctxt "#1006"
msgid "IP address"
msgstr "IP Address"
msgctxt "#1007"
msgid "Add network location"
msgstr "Żid Network Location"
msgctxt "#1008"
msgid "Protocol"
msgstr "Protokol"
msgctxt "#1009"
msgid "Server address"
msgstr "Indirizz tas-Server"
msgctxt "#1010"
msgid "Server name"
msgstr "Isem tas-Server"
msgctxt "#1011"
msgid "Remote path"
msgstr "Remote Path"
msgctxt "#1012"
msgid "Shared folder"
msgstr "Shared Folder"
msgctxt "#1013"
msgid "Port"
msgstr "Port"
msgctxt "#1014"
msgid "Username"
msgstr "Username"
msgctxt "#1015"
msgid "Browse for network server"
msgstr "Fittex network server"
msgctxt "#1016"
msgid "Enter the network address of the server"
msgstr "Daħħal in-network address tas-server"
msgctxt "#1017"
msgid "Enter the path on the server"
msgstr "Daħħal il-fowlder fuq is-server"
msgctxt "#1018"
msgid "Enter the port number"
msgstr "Daħħal in-numru tal-port"
msgctxt "#1019"
msgid "Enter the username"
msgstr "Daħħal username"
msgctxt "#1020"
msgid "Add %s source"
msgstr "Żid Sors: %s"
msgctxt "#1021"
msgid "Enter the paths or browse for the media locations."
msgstr "Daħħal il-kannestri jew browżja għal sorsi ta' media."
msgctxt "#1022"
msgid "Enter a name for this media Source."
msgstr "Daħħal isem għal dan is-sors ta' media."
msgctxt "#1023"
msgid "Browse for new share"
msgstr "Fittex għal share ġdid"
msgctxt "#1024"
msgid "Browse"
msgstr "Fittex"
msgctxt "#1025"
msgid "Could not retrieve directory information."
msgstr "Ma nstabux dettalji tal-fowlder."
msgctxt "#1026"
msgid "Add source"
msgstr "Żid Sors"
msgctxt "#1027"
msgid "Edit source"
msgstr "Biddel Sors"
msgctxt "#1028"
msgid "Edit %s source"
msgstr "Żid Sors: %s"
msgctxt "#1029"
msgid "Enter the new label"
msgstr "Daħħal l-isem il-ġdid"
msgctxt "#1030"
msgid "Browse for image"
msgstr "Fittex Stampa"
msgctxt "#1031"
msgid "Browse for image folder"
msgstr "Fittex Fowlder tal-istampi"
msgctxt "#1032"
msgid "Add network location..."
msgstr "Żid Sors tan-Network..."
msgctxt "#1033"
msgid "Browse for file"
msgstr "Fittex għal fajl"
msgctxt "#1034"
msgid "Submenu"
msgstr "Menu Sekondarju"
msgctxt "#1035"
msgid "Enable submenu buttons"
msgstr "Attiva Buttuni tal-Menu Sekondarju"
msgctxt "#1036"
msgid "Favourites"
msgstr "Favoriti"
msgctxt "#1037"
msgid "Video Add-ons"
msgstr "Plagins tal-Vidjo"
msgctxt "#1038"
msgid "Music Add-ons"
msgstr "Plagins tal-Mużika"
msgctxt "#1039"
msgid "Picture Add-ons"
msgstr "Plagins tal-iStampi"
msgctxt "#1040"
msgid "Loading directory"
msgstr "Naqra fowlder"
msgctxt "#1041"
msgid "Retrieved %i items"
msgstr "Ġibt %i oġġetti"
msgctxt "#1042"
msgid "Retrieved %i of %i items"
msgstr "Ġibt %i oġġetti minn %i"
msgctxt "#1043"
msgid "Program Add-ons"
msgstr "Plagins tal-Programmi"
msgctxt "#1044"
msgid "Set plugin thumb"
msgstr "Isettja Tambnejl tal-Plagin"
msgctxt "#1045"
msgid "Add-on settings"
msgstr "Settings tal-Plagin"
msgctxt "#1046"
msgid "Access points"
msgstr ""
msgctxt "#1047"
msgid "Other..."
msgstr ""
msgctxt "#1048"
msgid "- Username"
msgstr ""
msgctxt "#1049"
msgid "Script settings"
msgstr ""
msgctxt "#1050"
msgid "Singles"
msgstr ""
msgctxt "#1051"
msgid "Enter web address"
msgstr ""
msgctxt "#1200"
msgid "SMB client"
msgstr "SMB Client"
msgctxt "#1202"
msgid "Workgroup"
msgstr "Workgroup"
msgctxt "#1203"
msgid "Default username"
msgstr "Default Username"
msgctxt "#1204"
msgid "Default password"
msgstr "Sigriet Difolt"
msgctxt "#1207"
msgid "WINS server"
msgstr "WINS-Server"
msgctxt "#1208"
msgid "Mount SMB shares"
msgstr ""
msgctxt "#1210"
msgid "Remove"
msgstr "Neħħi"
msgctxt "#1211"
msgid "Music"
msgstr "Mużika"
msgctxt "#1212"
msgid "Video"
msgstr "Vidjo"
msgctxt "#1213"
msgid "Pictures"
msgstr "Ritratti"
msgctxt "#1214"
msgid "Files"
msgstr "Fajls"
msgctxt "#1215"
msgid "Music & video "
msgstr "Mużika w Vidjo"
msgctxt "#1216"
msgid "Music & pictures"
msgstr "Mużika w Ritratti"
msgctxt "#1217"
msgid "Music & files"
msgstr "Mużika w Fajls"
msgctxt "#1218"
msgid "Video & pictures"
msgstr "Vidjo w Ritratti"
msgctxt "#1219"
msgid "Video & files"
msgstr "Vidjo and Fajls"
msgctxt "#1220"
msgid "Pictures & files"
msgstr "Ritratti w Fajls"
msgctxt "#1221"
msgid "Music & video & pictures"
msgstr "Mużika w Vidjo w Ritratti"
msgctxt "#1222"
msgid "Music & video & pictures & files"
msgstr "Mużika w Vidjo w Ritratti w Fajls"
msgctxt "#1223"
msgid "Disabled"
msgstr "Mhux attiv"
msgctxt "#1226"
msgid "Files & music & video"
msgstr "Fajls, Mużika u Films"
msgctxt "#1227"
msgid "Files & pictures & music"
msgstr "Fajls, Stampi u Mużika"
msgctxt "#1228"
msgid "Files & pictures & video"
msgstr "Fajla, Stampi u Films"
msgctxt "#1229"
msgid "Music & programs"
msgstr "Mużika u Programmi"
msgctxt "#1230"
msgid "Video & programs"
msgstr "Films u Programmi"
msgctxt "#1231"
msgid "Pictures & programs"
msgstr "Stampi u Programmi"
msgctxt "#1232"
msgid "Music & video & pictures & programs"
msgstr "Programmi, Films, Mużika u Stampi"
msgctxt "#1233"
msgid "Programs & video & music"
msgstr "Programmi, Films u Mużika"
msgctxt "#1234"
msgid "Programs & pictures & music"
msgstr "Programmi, Stampi u Mużika"
msgctxt "#1235"
msgid "Programs & pictures & video"
msgstr "Programmi, Stampi u Films"
msgctxt "#1259"
msgid "Zeroconf"
msgstr ""
msgctxt "#1260"
msgid "Announce these services to other systems via Zeroconf"
msgstr ""
msgctxt "#1270"
msgid "Allow XBMC to receive AirPlay content"
msgstr ""
msgctxt "#1271"
msgid "Device name"
msgstr ""
msgctxt "#1272"
msgid "- Use password protection"
msgstr ""
msgctxt "#1273"
msgid "AirPlay"
msgstr ""
msgctxt "#1300"
msgid "Custom audio device"
msgstr ""
msgctxt "#1301"
msgid "Custom passthrough device"
msgstr ""
msgctxt "#1396"
msgid "Drifting"
msgstr "Drifting"
msgctxt "#1397"
msgid "and"
msgstr "u"
msgctxt "#1398"
msgid "Freezing"
msgstr "Freezing"
msgctxt "#1399"
msgid "Late"
msgstr "Tard"
msgctxt "#1400"
msgid "Isolated"
msgstr "Iżolati"
msgctxt "#1401"
msgid "Thundershowers"
msgstr "T-Showers"
msgctxt "#1402"
msgid "Thunder"
msgstr "Ragħad"
msgctxt "#1403"
msgid "Sun"
msgstr "Xemx"
msgctxt "#1404"
msgid "Heavy"
msgstr "Qalil"
msgctxt "#1405"
msgid "in"
msgstr "fil-"
msgctxt "#1406"
msgid "the"
msgstr "il-"
msgctxt "#1407"
msgid "Vicinity"
msgstr "Viċinanza"
msgctxt "#1408"
msgid "Ice"
msgstr "Silġ"
msgctxt "#1409"
msgid "Crystals"
msgstr "Crystals"
msgctxt "#1410"
msgid "Calm"
msgstr "Kalm"
msgctxt "#1411"
msgid "with"
msgstr "bil-"
msgctxt "#1412"
msgid "windy"
msgstr "bir-riħ"
msgctxt "#1413"
msgid "drizzle"
msgstr "rxiex"
msgctxt "#1414"
msgid "Thunderstorm"
msgstr "T-Storm"
msgctxt "#1415"
msgid "Drizzle"
msgstr ""
msgctxt "#1416"
msgid "Foggy"
msgstr ""
msgctxt "#1417"
msgid "Grains"
msgstr ""
msgctxt "#1418"
msgid "T-Storms"
msgstr ""
msgctxt "#1419"
msgid "T-Showers"
msgstr ""
msgctxt "#1420"
msgid "Moderate"
msgstr ""
msgctxt "#1421"
msgid "Very High"
msgstr ""
msgctxt "#1422"
msgid "Windy"
msgstr ""
msgctxt "#1423"
msgid "Mist"
msgstr ""
msgctxt "#1450"
msgid "Put display to sleep when idle"
msgstr ""
msgctxt "#2050"
msgid "Runtime"
msgstr "Tul:"
msgctxt "#2100"
msgid "Script failed! : %s"
msgstr ""
msgctxt "#2101"
msgid "Newer version needed - See log"
msgstr ""
msgctxt "#4501"
msgid "Enable LCD/VFD"
msgstr "Tip tal-LCD"
msgctxt "#10000"
msgid "Home"
msgstr "Dħul"
msgctxt "#10001"
msgid "Programs"
msgstr "Programmi"
msgctxt "#10002"
msgid "Pictures"
msgstr "Stampi"
msgctxt "#10003"
msgid "File manager"
msgstr "Fajls"
msgctxt "#10004"
msgid "Settings"
msgstr "Settings"
msgctxt "#10005"
msgid "Music"
msgstr "Mużika"
msgctxt "#10006"
msgid "Videos"
msgstr "Filmati"
msgctxt "#10007"
msgid "System information"
msgstr "Informazzjoni tas-Sistema"
msgctxt "#10008"
msgid "Settings - General"
msgstr "Settings->Ġenerali"
msgctxt "#10009"
msgid "Settings - Screen"
msgstr "Settings->Screen"
msgctxt "#10010"
msgid "Settings - Appearance - GUI Calibration"
msgstr "Settings->Screen->UI Calibration"
msgctxt "#10011"
msgid "Settings - Videos - Screen Calibration"
msgstr "Settings->Screen->Screen Calibration"
msgctxt "#10012"
msgid "Settings - Pictures"
msgstr "Settings->SlideShow"
msgctxt "#10013"
msgid "Settings - Programs"
msgstr "Settings->Screen->Filters"
msgctxt "#10014"
msgid "Settings - Weather"
msgstr "Settings->Mużika"
msgctxt "#10015"
msgid "Settings - Music"
msgstr "Settings->Screen->Sottotitloi"
msgctxt "#10016"
msgid "Settings - System"
msgstr "Settings->Screen->Skrinsejver"
msgctxt "#10017"
msgid "Settings - Videos"
msgstr "Settings->Temp"
msgctxt "#10018"
msgid "Settings - Network"
msgstr "Settings->Network"
msgctxt "#10019"
msgid "Settings - Appearance"
msgstr "Settings->Apparenza"
msgctxt "#10020"
msgid "Scripts"
msgstr "Settings->Scripts"
msgctxt "#10021"
msgid "Web Browser"
msgstr "Filmati/Ġeneru"
msgctxt "#10025"
msgid "Videos"
msgstr "Filmati/titlu"
msgctxt "#10028"
msgid "Videos/Playlist"
msgstr "Filmati/plejlist"
msgctxt "#10029"
msgid "Login screen"
msgstr ""
msgctxt "#10034"
msgid "Settings - Profiles"
msgstr "Settings->Profili"
msgctxt "#10040"
msgid "Addon browser"
msgstr ""
msgctxt "#10100"
msgid "Yes/No dialog"
msgstr "Kaxxa Iva/Le"
msgctxt "#10101"
msgid "Progress dialog"
msgstr "Kaxxa Progress"
msgctxt "#10210"
msgid "Looking for subtitles..."
msgstr ""
msgctxt "#10211"
msgid "Looking for or caching subtitles..."
msgstr ""
msgctxt "#10212"
msgid "terminating"
msgstr ""
msgctxt "#10213"
msgid "buffering"
msgstr ""
msgctxt "#10214"
msgid "Opening stream"
msgstr ""
msgctxt "#10500"
msgid "Music/Playlist"
msgstr "Diski/plejlist"
msgctxt "#10501"
msgid "Music/Files"
msgstr "Diski/fajls"
msgctxt "#10502"
msgid "Music/Library"
msgstr "Diski/albums"
msgctxt "#10503"
msgid "Playlist editor"
msgstr "Plejlist Editor"
msgctxt "#10504"
msgid "Top 100 songs"
msgstr "L-aqwa 100 diska"
msgctxt "#10505"
msgid "Top 100 albums"
msgstr "L-aqwa 100 Album"
msgctxt "#10506"
msgid "Programs"
msgstr "Programmi"
msgctxt "#10507"
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurazzjoni"
msgctxt "#10508"
msgid "Weather forecast"
msgstr "Previżżjoni tat-temp"
msgctxt "#10509"
msgid "Network gaming"
msgstr "Network Gaming"
msgctxt "#10510"
msgid "Extensions"
msgstr "Estensjonijiet"
msgctxt "#10511"
msgid "System info"
msgstr "Info tas-sistema"
msgctxt "#10516"
msgid "Music - Library"
msgstr "Diski - Librerija"
msgctxt "#10517"
msgid "Now Playing - Music"
msgstr "Qed Indoqq - Diski"
msgctxt "#10522"
msgid "Now Playing - Videos"
msgstr "Qed nuri - Vidjo"
msgctxt "#10523"
msgid "Album info"
msgstr "Info tal-Album"
msgctxt "#10524"
msgid "Movie info"
msgstr "Info tal-Filmat"
msgctxt "#12000"
msgid "Select dialog"
msgstr "Għażel kaxxa"
msgctxt "#12001"
msgid "Music/Info"
msgstr "Diski/info"
msgctxt "#12002"
msgid "Dialog OK"
msgstr "Kaxxa OK"
msgctxt "#12003"
msgid "Videos/Info"
msgstr "Filmati/Info"
msgctxt "#12004"
msgid "Scripts/Info"
msgstr "Programmi/Info"
msgctxt "#12005"
msgid "Fullscreen video"
msgstr "Stampa Sħiħa"
msgctxt "#12006"
msgid "Audio visualization"
msgstr "Viżwalizzazzjoni"
msgctxt "#12008"
msgid "File stacking dialog"
msgstr "Kaxxa Filestacking"
msgctxt "#12009"
msgid "Rebuild index..."
msgstr "Erġa Ibni l-indiċi..."
msgctxt "#12010"
msgid "Return to music window"
msgstr "Lura għal My Music"
msgctxt "#12011"
msgid "Return to videos window"
msgstr "Lura għal My Video"
msgctxt "#12021"
msgid "Start from beginning"
msgstr "Ibda mill-bidu"
msgctxt "#12022"
msgid "Resume from %s"
msgstr "Kompli mill-aħħar"
msgctxt "#12310"
msgid "0"
msgstr "0"
msgctxt "#12311"
msgid "1"
msgstr "1"
msgctxt "#12312"
msgid "2"
msgstr "2"
msgctxt "#12313"
msgid "3"
msgstr "3"
msgctxt "#12314"
msgid "4"
msgstr "4"
msgctxt "#12315"
msgid "5"
msgstr "5"
msgctxt "#12316"
msgid "6"
msgstr "6"
msgctxt "#12317"
msgid "7"
msgstr "7"
msgctxt "#12318"
msgid "8"
msgstr "8"
msgctxt "#12319"
msgid "9"
msgstr "9"
msgctxt "#12320"
msgid "c"
msgstr "c"
msgctxt "#12321"
msgid "Ok"
msgstr "ok"
msgctxt "#12322"
msgid "*"
msgstr "*"
msgctxt "#12325"
msgid "Locked! Enter code..."
msgstr "Maqful! Daħħal il-Kowd..."
msgctxt "#12326"
msgid "Enter password"
msgstr "Daħħal sigriet"
msgctxt "#12327"
msgid "Enter master code"
msgstr "Daħħal Master Kowd"
msgctxt "#12328"
msgid "Enter unlock code"
msgstr "Daħħal Unlock Kowd"
msgctxt "#12329"
msgid "or press C to cancel"
msgstr "jew għafas C biex tikkanċċella"
msgctxt "#12330"
msgid "Enter gamepad button combo and"
msgstr "Daħħal Gamepad button combo u għafas Start"
msgctxt "#12331"
msgid "press OK, or Back to cancel"
msgstr "għafas Start, jew Back biex tikkanċċella"
msgctxt "#12332"
msgid "Set lock"
msgstr "Issettja il-Lock"
msgctxt "#12333"
msgid "Unlock"
msgstr "Neħħi l-Lock"
msgctxt "#12334"
msgid "Reset lock"
msgstr "Erġa ssettja il-Lock"
msgctxt "#12335"
msgid "Remove lock"
msgstr "Neħħi Lock"
msgctxt "#12337"
msgid "Numeric password"
msgstr "Numeric Sigriet"
msgctxt "#12338"
msgid "Gamepad button combo"
msgstr "Gamepad button combo"
msgctxt "#12339"
msgid "Full-text password"
msgstr "Sigriet Sħiħ"
msgctxt "#12340"
msgid "Enter new password"
msgstr "Daħħal Sigriet ġdid"
msgctxt "#12341"
msgid "Re-Enter new password"
msgstr "Erġa daħħal Sigriet ġdid"
msgctxt "#12342"
msgid "Incorrect password,"
msgstr "Sigriet Ħażin,"
msgctxt "#12343"
msgid "retries left "
msgstr "ċansijiet"
msgctxt "#12344"
msgid "Passwords entered did not match."
msgstr "Sigrieti mdaħħla mhux l-istess."
msgctxt "#12345"
msgid "Access denied"
msgstr "Aċċess Miżmum"
msgctxt "#12346"
msgid "Password retry limit exceeded."
msgstr "Ċansijiet tas-sigriet użati kollha."
msgctxt "#12347"
msgid "The system will now shut off."
msgstr "L-Xbox ser tintefa."
msgctxt "#12348"
msgid "Item locked"
msgstr "Item Locked"
msgctxt "#12353"
msgid "Reactivate lock"
msgstr "Erġa ttiva l-Lock"
msgctxt "#12356"
msgid "Change lock"
msgstr "Ibdel il-Lock"
msgctxt "#12357"
msgid "Source lock"
msgstr "Qassam il-Lock"
msgctxt "#12358"
msgid "Password entry was blank. Try again."
msgstr "Sigriet ma jistax ikun vojt. Erġa pprova."
msgctxt "#12360"
msgid "Master lock"
msgstr "Master Lock"
msgctxt "#12362"
msgid "Shutdown system if Master Lock retries exceeded"
msgstr "Shutdown Xbox if Master Lock retries exceeded"
msgctxt "#12367"
msgid "Master code is not valid"
msgstr "Master Code is not valid!"
msgctxt "#12368"
msgid "Please enter a valid master code"
msgstr "Jekk jogħoġbok Daħħal Master Kowd tajjeb!"
msgctxt "#12373"
msgid "Settings & file manager"
msgstr "Settings and My Files"
msgctxt "#12376"
msgid "Set as default for all movies"
msgstr "Set as default for all Movies"
msgctxt "#12377"
msgid "This will reset any previously saved values"
msgstr "This will reset any previously saved values"
msgctxt "#12378"
msgid "Amount of time to display each image"
msgstr "Uri kull stampa għal"
msgctxt "#12379"
msgid "Use pan and zoom effects"
msgstr "Uża Pan and Zoom effects"
msgctxt "#12383"
msgid "12 hour clock"
msgstr "Arloġġ 12 hour"
msgctxt "#12384"
msgid "24 hour clock"
msgstr "Arloġġ 24 hour"
msgctxt "#12385"
msgid "Day/Month"
msgstr "Ġurnata/Xahar"
msgctxt "#12386"
msgid "Month/Day"
msgstr "Xahar/Ġurnata"
msgctxt "#12390"
msgid "System uptime"
msgstr "Ħin Mixgħul"
msgctxt "#12391"
msgid "Minutes"
msgstr "Minuti"
msgctxt "#12392"
msgid "Hours"
msgstr "Sigħat"
msgctxt "#12393"
msgid "Days"
msgstr "Ġranet"
msgctxt "#12394"
msgid "Total uptime"
msgstr "Total ta' ħin mixgħul"
msgctxt "#12395"
msgid "Battery level"
msgstr ""
msgctxt "#12600"
msgid "Weather"
msgstr "It-temp"
msgctxt "#12900"
msgid "Screensaver"
msgstr "Skrinsejver"
msgctxt "#12901"
msgid "Fullscreen OSD"
msgstr "OSD Sħiħ"
msgctxt "#13000"
msgid "System"
msgstr "Sistema"
msgctxt "#13001"
msgid "Immediate HD spindown"
msgstr "Spindown tal-HD immedjata"
msgctxt "#13002"
msgid "Video only"
msgstr "Vidjo Biss"
msgctxt "#13003"
msgid "- Delay"
msgstr "- Stennija"
msgctxt "#13004"
msgid "- Minimum file duration"
msgstr "- L-anqas zmien tal-fajl"
msgctxt "#13005"
msgid "Shutdown"
msgstr "Itfi"
msgctxt "#13008"
msgid "Shutdown function"
msgstr ""
msgctxt "#13009"
msgid "Quit"
msgstr ""
msgctxt "#13010"
msgid "Hibernate"
msgstr ""
msgctxt "#13011"
msgid "Suspend"
msgstr ""
msgctxt "#13012"
msgid "Exit"
msgstr ""
msgctxt "#13013"
msgid "Reboot"
msgstr ""
msgctxt "#13014"
msgid "Minimize"
msgstr ""
msgctxt "#13015"
msgid "Power button action"
msgstr ""
msgctxt "#13016"
msgid "Power off System"
msgstr ""
msgctxt "#13017"
msgid "Inhibit idle shutdown"
msgstr ""
msgctxt "#13018"
msgid "Allow idle shutdown"
msgstr ""
msgctxt "#13020"
msgid "Is another session active, perhaps over ssh?"
msgstr ""
msgctxt "#13021"
msgid "Mounted removable harddrive"
msgstr ""
msgctxt "#13022"
msgid "Unsafe device removal"
msgstr ""
msgctxt "#13023"
msgid "Successfully removed device"
msgstr ""
msgctxt "#13024"
msgid "Joystick plugged"
msgstr ""
msgctxt "#13025"
msgid "Joystick unplugged"
msgstr ""
msgctxt "#13050"
msgid "Running low on battery"
msgstr ""
msgctxt "#13100"
msgid "Flicker filter"
msgstr "Filter Teptip"
msgctxt "#13101"
msgid "Let driver choose (requires restart)"
msgstr ""
msgctxt "#13105"
msgid "Vertical blank sync"
msgstr ""
msgctxt "#13106"
msgid "Disabled"
msgstr "Mhux attiv"
msgctxt "#13107"
msgid "Enabled during video playback"
msgstr "Attiva waqt li tara l-Vidjo"
msgctxt "#13108"
msgid "Always enabled"
msgstr "Dejjem attiv"
msgctxt "#13109"
msgid "Test & apply resolution"
msgstr ""
msgctxt "#13110"
msgid "Save resolution?"
msgstr ""
msgctxt "#13111"
msgid "Would you like to keep this resolution?"
msgstr ""
msgctxt "#13112"
msgid "High quality upscaling"
msgstr ""
msgctxt "#13113"
msgid "Disabled"
msgstr ""
msgctxt "#13114"
msgid "Enabled for SD content"
msgstr ""
msgctxt "#13115"
msgid "Always enabled"
msgstr ""
msgctxt "#13116"
msgid "Upscaling method"
msgstr ""
msgctxt "#13117"
msgid "Bicubic"
msgstr ""
msgctxt "#13118"
msgid "Lanczos"
msgstr ""
msgctxt "#13119"
msgid "Sinc"
msgstr ""
msgctxt "#13120"
msgid "VDPAU"
msgstr ""
msgctxt "#13121"
msgid "VDPAU HQ Upscaling level"
msgstr ""
msgctxt "#13122"
msgid "VDPAU Studio level color conversion"
msgstr ""
msgctxt "#13130"
msgid "Blank other displays"
msgstr ""
msgctxt "#13131"
msgid "Disabled"
msgstr ""
msgctxt "#13132"
msgid "Blank displays"
msgstr ""
msgctxt "#13140"
msgid "Active connections detected!"
msgstr ""
msgctxt "#13141"
msgid "If you proceed, you might not be able to control XBMC"
msgstr ""
msgctxt "#13142"
msgid "any longer. Are you sure you want to stop the Event server?"
msgstr ""
msgctxt "#13144"
msgid "Change Apple Remote mode?"
msgstr ""
msgctxt "#13145"
msgid "If you are currently using the Apple Remote to control"
msgstr ""
msgctxt "#13146"
msgid "XBMC, changing this setting might affect your ability"
msgstr ""
msgctxt "#13147"
msgid "to continue controlling it. Do you want to proceed?"
msgstr ""
msgctxt "#13159"
msgid "Subnet mask"
msgstr "Subnet Mask:"
msgctxt "#13160"
msgid "Gateway"
msgstr "Gateway:"
msgctxt "#13161"
msgid "Primary DNS"
msgstr "Primary DNS"
msgctxt "#13162"
msgid "Initialize failed"
msgstr "Ma ġiex imtella"
msgctxt "#13170"
msgid "Never"
msgstr "Qatt"
msgctxt "#13171"
msgid "Immediately"
msgstr "Immedjatament"
msgctxt "#13172"
msgid "After %i secs"
msgstr "wara %i sek."
msgctxt "#13173"
msgid "HDD install date:"
msgstr "HDD ġie nstallat"
msgctxt "#13174"
msgid "HDD power cycle count:"
msgstr "HDD Power Cycle Count:"
msgctxt "#13200"
msgid "Profiles"
msgstr "Profil"
msgctxt "#13201"
msgid "Delete profile '%s'?"
msgstr "Ħassar profil '%s'?"
msgctxt "#13204"
msgid "Last loaded profile:"
msgstr "L-aħħar Profil użat:"
msgctxt "#13205"
msgid "Unknown"
msgstr "Ma nafx"