Skip to content
This repository
Browse code

[lang] update of core language files

  • Loading branch information...
commit e66dfc0e6209b9cb6b5324f2e5a659d174fec647 1 parent 5be5a13
alanwww1 (Attila) authored July 30, 2013
1,192  language/Bulgarian/strings.po
@@ -289,6 +289,10 @@ msgctxt "#91"
289 289
 msgid "East"
290 290
 msgstr "изток"
291 291
 
  292
+msgctxt "#92"
  293
+msgid "Variable"
  294
+msgstr "Променливо"
  295
+
292 296
 msgctxt "#98"
293 297
 msgid "View: Auto"
294 298
 msgstr "Вид: Автоматичен"
@@ -675,7 +679,7 @@ msgstr "Web интерфейс"
675 679
 
676 680
 msgctxt "#202"
677 681
 msgid "Tagline"
678  
-msgstr "Tagline [подзаглавие]"
  682
+msgstr "Лозунг"
679 683
 
680 684
 msgctxt "#203"
681 685
 msgid "Plot outline"
@@ -861,6 +865,10 @@ msgctxt "#253"
861 865
 msgid "Number of channels"
862 866
 msgstr "Брой на каналите"
863 867
 
  868
+msgctxt "#254"
  869
+msgid "DTS capable receiver"
  870
+msgstr "Ресивърът ми поддържа DTS"
  871
+
864 872
 msgctxt "#255"
865 873
 msgid "CDDB"
866 874
 msgstr "CDDB"
@@ -1033,6 +1041,22 @@ msgctxt "#298"
1033 1041
 msgid "Bookmarks"
1034 1042
 msgstr "Отметки"
1035 1043
 
  1044
+msgctxt "#299"
  1045
+msgid "AAC capable receiver"
  1046
+msgstr "Ресивърът ми поддържа AAC"
  1047
+
  1048
+msgctxt "#300"
  1049
+msgid "MP1 capable receiver"
  1050
+msgstr "Ресивърът ми поддържа MP1"
  1051
+
  1052
+msgctxt "#301"
  1053
+msgid "MP2 capable receiver"
  1054
+msgstr "Ресивърът ми поддържа MP2"
  1055
+
  1056
+msgctxt "#302"
  1057
+msgid "MP3 capable receiver"
  1058
+msgstr "Ресивърът ми поддържа MP3"
  1059
+
1036 1060
 msgctxt "#303"
1037 1061
 msgid "Delay"
1038 1062
 msgstr "Закъснение"
@@ -1197,6 +1221,18 @@ msgctxt "#346"
1197 1221
 msgid "Boost volume level on downmix"
1198 1222
 msgstr "Усили звука при смесване за намаляване броя на каналите"
1199 1223
 
  1224
+msgctxt "#347"
  1225
+msgid "DTS-HD capable receiver"
  1226
+msgstr "Ресивърът ми поддържа DTS-HD"
  1227
+
  1228
+msgctxt "#348"
  1229
+msgid "Multichannel LPCM capable receiver"
  1230
+msgstr "Ресивърът ми поддържа Multichannel LPCM"
  1231
+
  1232
+msgctxt "#349"
  1233
+msgid "TrueHD capable receiver"
  1234
+msgstr "Ресивърът ми поддържа TrueHD"
  1235
+
1200 1236
 msgctxt "#350"
1201 1237
 msgid "Programs"
1202 1238
 msgstr "програми"
@@ -1253,6 +1289,10 @@ msgctxt "#363"
1253 1289
 msgid "Sort by: File"
1254 1290
 msgstr "Сорт. по: Файл"
1255 1291
 
  1292
+msgctxt "#364"
  1293
+msgid "Dolby Digital (AC3) capable receiver"
  1294
+msgstr "Ресивърът ми поддържа Dolby Digital (AC3)"
  1295
+
1256 1296
 msgctxt "#365"
1257 1297
 msgid "Sort by: Name"
1258 1298
 msgstr "Сорт. по: Име"
@@ -2341,6 +2381,10 @@ msgctxt "#705"
2341 2381
 msgid "Network"
2342 2382
 msgstr "Мрежа"
2343 2383
 
  2384
+msgctxt "#706"
  2385
+msgid "Server"
  2386
+msgstr "Сървър"
  2387
+
2344 2388
 msgctxt "#708"
2345 2389
 msgid "Use an HTTP proxy server to access the internet"
2346 2390
 msgstr "Ползвай HTTP proxy сървър (посредник) за достъп до интернет"
@@ -2369,6 +2413,18 @@ msgctxt "#719"
2369 2413
 msgid "IP address"
2370 2414
 msgstr "IP адрес"
2371 2415
 
  2416
+msgctxt "#720"
  2417
+msgid "Netmask"
  2418
+msgstr "Маска"
  2419
+
  2420
+msgctxt "#721"
  2421
+msgid "Default gateway"
  2422
+msgstr "Стандартен gateway"
  2423
+
  2424
+msgctxt "#722"
  2425
+msgid "DNS server"
  2426
+msgstr "DNS сървър"
  2427
+
2372 2428
 msgctxt "#723"
2373 2429
 msgid "Save & restart"
2374 2430
 msgstr "Запиши и рестартирай"
@@ -2413,6 +2469,14 @@ msgctxt "#735"
2413 2469
 msgid "Character set"
2414 2470
 msgstr "Набор от знаци"
2415 2471
 
  2472
+msgctxt "#736"
  2473
+msgid "Style"
  2474
+msgstr "Стил"
  2475
+
  2476
+msgctxt "#737"
  2477
+msgid "Colour"
  2478
+msgstr "Цвят"
  2479
+
2416 2480
 msgctxt "#738"
2417 2481
 msgid "Normal"
2418 2482
 msgstr "Нормален"
@@ -2645,6 +2709,10 @@ msgctxt "#852"
2645 2709
 msgid "Valid port range is 1024-65535"
2646 2710
 msgstr "Валидни са портовете в диапазона 1024-65535"
2647 2711
 
  2712
+msgctxt "#997"
  2713
+msgid "Add Pictures..."
  2714
+msgstr "Добави снимки..."
  2715
+
2648 2716
 msgctxt "#998"
2649 2717
 msgid "Add Music..."
2650 2718
 msgstr "Добави музика..."
@@ -2853,6 +2921,26 @@ msgctxt "#1051"
2853 2921
 msgid "Enter web address"
2854 2922
 msgstr "Въведете web адрес"
2855 2923
 
  2924
+msgctxt "#1180"
  2925
+msgid "Proxy type"
  2926
+msgstr "Тип proxy"
  2927
+
  2928
+msgctxt "#1181"
  2929
+msgid "HTTP"
  2930
+msgstr "HTTP"
  2931
+
  2932
+msgctxt "#1182"
  2933
+msgid "SOCKS4"
  2934
+msgstr "SOCKS4"
  2935
+
  2936
+msgctxt "#1183"
  2937
+msgid "SOCKS4A"
  2938
+msgstr "SOCKS4A"
  2939
+
  2940
+msgctxt "#1184"
  2941
+msgid "SOCKS5"
  2942
+msgstr "SOCKS5"
  2943
+
2856 2944
 msgctxt "#1200"
2857 2945
 msgid "SMB client"
2858 2946
 msgstr "SMB клиент"
@@ -2993,6 +3081,10 @@ msgctxt "#1273"
2993 3081
 msgid "AirPlay"
2994 3082
 msgstr "AirPlay"
2995 3083
 
  3084
+msgctxt "#1274"
  3085
+msgid "AirTunes"
  3086
+msgstr "AirTunes"
  3087
+
2996 3088
 msgctxt "#1300"
2997 3089
 msgid "Custom audio device"
2998 3090
 msgstr "Друго аудио устройство"
@@ -3269,10 +3361,46 @@ msgctxt "#10034"
3269 3361
 msgid "Settings - Profiles"
3270 3362
 msgstr "Настройки - Профили"
3271 3363
 
  3364
+msgctxt "#10035"
  3365
+msgid "Reset"
  3366
+msgstr "Нулиране"
  3367
+
  3368
+msgctxt "#10036"
  3369
+msgid "Level: Basic"
  3370
+msgstr "Основни настр."
  3371
+
  3372
+msgctxt "#10037"
  3373
+msgid "Level: Standard"
  3374
+msgstr "Стандартни настр."
  3375
+
  3376
+msgctxt "#10038"
  3377
+msgid "Level: Advanced"
  3378
+msgstr "Допълнителни настр."
  3379
+
  3380
+msgctxt "#10039"
  3381
+msgid "Level: Expert"
  3382
+msgstr "Експертни настр."
  3383
+
3272 3384
 msgctxt "#10040"
3273 3385
 msgid "Addon browser"
3274 3386
 msgstr "Браузyр за добавки"
3275 3387
 
  3388
+msgctxt "#10041"
  3389
+msgid "Reset settings"
  3390
+msgstr "Нулиране на насройките"
  3391
+
  3392
+msgctxt "#10042"
  3393
+msgid "Are you sure you want to reset the settings in this category?"
  3394
+msgstr "Наистина ли желаете нулирането на настройките от категорията?"
  3395
+
  3396
+msgctxt "#10043"
  3397
+msgid "Help"
  3398
+msgstr "Помощ"
  3399
+
  3400
+msgctxt "#10044"
  3401
+msgid "No help available"
  3402
+msgstr "Не е налична помощ"
  3403
+
3276 3404
 msgctxt "#10100"
3277 3405
 msgid "Yes/No dialog"
3278 3406
 msgstr "С/Без прозорец"
@@ -3281,6 +3409,18 @@ msgctxt "#10101"
3281 3409
 msgid "Progress dialog"
3282 3410
 msgstr "Прозорец за напредъка"
3283 3411
 
  3412
+msgctxt "#10126"
  3413
+msgid "File browser"
  3414
+msgstr "Браузер на файлове"
  3415
+
  3416
+msgctxt "#10129"
  3417
+msgid "Media source"
  3418
+msgstr "Медиини източници"
  3419
+
  3420
+msgctxt "#10130"
  3421
+msgid "Profile settings"
  3422
+msgstr "Настройки на профила"
  3423
+
3284 3424
 msgctxt "#10131"
3285 3425
 msgid "Lock settings"
3286 3426
 msgstr "Заключи настройките"
@@ -3789,6 +3929,46 @@ msgctxt "#13025"
3789 3929
 msgid "Joystick unplugged"
3790 3930
 msgstr "Откачен е джойстик"
3791 3931
 
  3932
+msgctxt "#13027"
  3933
+msgid "Wake on Lan (%s)"
  3934
+msgstr "Включване по мрежата (%s)"
  3935
+
  3936
+msgctxt "#13028"
  3937
+msgid "Waiting for network to connect..."
  3938
+msgstr "Изчаква се свързване към мрежа..."
  3939
+
  3940
+msgctxt "#13029"
  3941
+msgid "Failed to execute Wake on Lan!"
  3942
+msgstr "Събуждането по мрежата се провали!"
  3943
+
  3944
+msgctxt "#13030"
  3945
+msgid "Waiting for server to wake up..."
  3946
+msgstr "Изчаква се включването на сървъра..."
  3947
+
  3948
+msgctxt "#13031"
  3949
+msgid "Extended wait for server to wake up..."
  3950
+msgstr "Удължаване на периода за изчакване..."
  3951
+
  3952
+msgctxt "#13032"
  3953
+msgid "Waiting for services to launch..."
  3954
+msgstr "Изчакване стартирането на услуги..."
  3955
+
  3956
+msgctxt "#13033"
  3957
+msgid "MAC Discovery"
  3958
+msgstr "Откриване на MAC адрес"
  3959
+
  3960
+msgctxt "#13034"
  3961
+msgid "Updated for %s"
  3962
+msgstr "Актуализиран за %s"
  3963
+
  3964
+msgctxt "#13035"
  3965
+msgid "Found for %s"
  3966
+msgstr "Открит е за %s"
  3967
+
  3968
+msgctxt "#13036"
  3969
+msgid "Failed for %s"
  3970
+msgstr "Не е открит за %s"
  3971
+
3792 3972
 msgctxt "#13050"
3793 3973
 msgid "Running low on battery"
3794 3974
 msgstr "Батерията е изтощена"
@@ -3919,7 +4099,7 @@ msgstr "Subnet маска"
3919 4099
 
3920 4100
 msgctxt "#13160"
3921 4101
 msgid "Gateway"
3922  
-msgstr "Gateway [Шлюз]"
  4102
+msgstr "Gateway"
3923 4103
 
3924 4104
 msgctxt "#13161"
3925 4105
 msgid "Primary DNS"
@@ -4109,6 +4289,10 @@ msgctxt "#13302"
4109 4289
 msgid "Fan speed override"
4110 4290
 msgstr "Замени скоростта на вентилатора"
4111 4291
 
  4292
+msgctxt "#13303"
  4293
+msgid "Fonts"
  4294
+msgstr "Шрифтове"
  4295
+
4112 4296
 msgctxt "#13304"
4113 4297
 msgid "Enable flipping bi-directional strings"
4114 4298
 msgstr "Включи обръщане на двупосочен низ"
@@ -4785,6 +4969,10 @@ msgctxt "#14026"
4785 4969
 msgid "Video cache - DVD-ROM"
4786 4970
 msgstr "Видео кеш - DVD-ROM"
4787 4971
 
  4972
+msgctxt "#14027"
  4973
+msgid "Local Network"
  4974
+msgstr "Локална мрежа"
  4975
+
4788 4976
 msgctxt "#14028"
4789 4977
 msgid "Internet"
4790 4978
 msgstr "Интернет"
@@ -4793,6 +4981,10 @@ msgctxt "#14030"
4793 4981
 msgid "Audio cache - DVD-ROM"
4794 4982
 msgstr "Аудио кеш - DVD-ROM"
4795 4983
 
  4984
+msgctxt "#14031"
  4985
+msgid "Local Network"
  4986
+msgstr "Локална мрежа"
  4987
+
4796 4988
 msgctxt "#14032"
4797 4989
 msgid "Internet"
4798 4990
 msgstr "Интернет"
@@ -4801,6 +4993,10 @@ msgctxt "#14034"
4801 4993
 msgid "DVD cache - DVD-ROM"
4802 4994
 msgstr "DVD кеш  - DVD-ROM"
4803 4995
 
  4996
+msgctxt "#14035"
  4997
+msgid "Local Network"
  4998
+msgstr "Локална мрежа"
  4999
+
4804 5000
 msgctxt "#14036"
4805 5001
 msgid "Services"
4806 5002
 msgstr "Услуги"
@@ -4949,6 +5145,10 @@ msgctxt "#14077"
4949 5145
 msgid "Remove from favourites"
4950 5146
 msgstr "Премахни от любимите"
4951 5147
 
  5148
+msgctxt "#14078"
  5149
+msgid "Colours"
  5150
+msgstr "Цветове"
  5151
+
4952 5152
 msgctxt "#14079"
4953 5153
 msgid "Timezone country"
4954 5154
 msgstr "Часови пояс на държава"
@@ -5085,6 +5285,10 @@ msgctxt "#15109"
5085 5285
 msgid "Skin default"
5086 5286
 msgstr "От облика"
5087 5287
 
  5288
+msgctxt "#15111"
  5289
+msgid "Theme"
  5290
+msgstr "Тема"
  5291
+
5088 5292
 msgctxt "#15112"
5089 5293
 msgid "Default theme"
5090 5294
 msgstr "Стандартна тема"
@@ -5481,6 +5685,10 @@ msgctxt "#19003"
5481 5685
 msgid "Find similar programs"
5482 5686
 msgstr "Намиране на подобни програми"
5483 5687
 
  5688
+msgctxt "#19004"
  5689
+msgid "Importing EPG from clients"
  5690
+msgstr "Внасяне на EPG от клиентите"
  5691
+
5484 5692
 msgctxt "#19006"
5485 5693
 msgid "Receiving device"
5486 5694
 msgstr "Приемащо устройство"
@@ -5493,6 +5701,18 @@ msgctxt "#19008"
5493 5701
 msgid "Signal quality"
5494 5702
 msgstr "Качество на сигнала"
5495 5703
 
  5704
+msgctxt "#19009"
  5705
+msgid "SNR"
  5706
+msgstr "SNR"
  5707
+
  5708
+msgctxt "#19010"
  5709
+msgid "BER"
  5710
+msgstr "BER"
  5711
+
  5712
+msgctxt "#19011"
  5713
+msgid "UNC"
  5714
+msgstr "UNC"
  5715
+
5496 5716
 msgctxt "#19014"
5497 5717
 msgid "Fixed"
5498 5718
 msgstr "Фиксирана"
@@ -5681,6 +5901,10 @@ msgctxt "#19068"
5681 5901
 msgid "This recording could not be deleted. Check the log for details."
5682 5902
 msgstr "Записът не може да бъде изтрит.\nПроверете дневника за подробности."
5683 5903
 
  5904
+msgctxt "#19069"
  5905
+msgid "EPG"
  5906
+msgstr "EPG"
  5907
+
5684 5908
 msgctxt "#19073"
5685 5909
 msgid "Delay channel switch"
5686 5910
 msgstr "Забавяне на превключването"
@@ -5973,6 +6197,10 @@ msgctxt "#19164"
5973 6197
 msgid "Cannot start recording. Check the log for details."
5974 6198
 msgstr "Записът не може да бъде започнат.\nПроверете дневника за подробности."
5975 6199
 
  6200
+msgctxt "#19166"
  6201
+msgid "PVR information"
  6202
+msgstr "PVR информация"
  6203
+
5976 6204
 msgctxt "#19167"
5977 6205
 msgid "Scan for missing icons"
5978 6206
 msgstr "Сканирай за липсващи икони"
@@ -6013,6 +6241,10 @@ msgctxt "#19184"
6013 6241
 msgid "Channel information duration"
6014 6242
 msgstr "Показвай инф. за канала в продължение на"
6015 6243
 
  6244
+msgctxt "#19185"
  6245
+msgid "Reset the PVR database"
  6246
+msgstr "Нулиране базата от данни на PVR"
  6247
+
6016 6248
 msgctxt "#19189"
6017 6249
 msgid "Continue last channel on startup"
6018 6250
 msgstr "При стартиране продължи от последно гледания канал"
@@ -6021,6 +6253,10 @@ msgctxt "#19190"
6021 6253
 msgid "Minimized"
6022 6254
 msgstr "Минимизиран"
6023 6255
 
  6256
+msgctxt "#19191"
  6257
+msgid "PVR service"
  6258
+msgstr "PVR услуга"
  6259
+
6024 6260
 msgctxt "#19193"
6025 6261
 msgid "The channel scan cannot be started. Check the log for details."
6026 6262
 msgstr "Сканирането на канали не може да започне. Проверете лога."
@@ -6041,6 +6277,10 @@ msgctxt "#19199"
6041 6277
 msgid "Channel manager"
6042 6278
 msgstr "Диспечер на каналите"
6043 6279
 
  6280
+msgctxt "#19200"
  6281
+msgid "EPG source:"
  6282
+msgstr "EPG източник:"
  6283
+
6044 6284
 msgctxt "#19201"
6045 6285
 msgid "Channel name:"
6046 6286
 msgstr "Име на канала:"
@@ -6097,6 +6337,10 @@ msgctxt "#19220"
6097 6337
 msgid "Channels in"
6098 6338
 msgstr "Канали в"
6099 6339
 
  6340
+msgctxt "#19222"
  6341
+msgid "EPG"
  6342
+msgstr "EPG"
  6343
+
6100 6344
 msgctxt "#19224"
6101 6345
 msgid "Recording aborted"
6102 6346
 msgstr "Записът прекратен"
@@ -6201,6 +6445,14 @@ msgctxt "#19265"
6201 6445
 msgid "The entered PIN number was incorrect."
6202 6446
 msgstr "Въведеният коде е неправилен."
6203 6447
 
  6448
+msgctxt "#19266"
  6449
+msgid "Parental locked"
  6450
+msgstr "Заключен за деца"
  6451
+
  6452
+msgctxt "#19267"
  6453
+msgid "Parental locked:"
  6454
+msgstr "Заключен за деца:"
  6455
+
6204 6456
 msgctxt "#19268"
6205 6457
 msgid "Do not show 'no information available' labels"
6206 6458
 msgstr "Без етикети тип \"Няма налична информация\""
@@ -7877,6 +8129,38 @@ msgctxt "#20458"
7877 8129
 msgid "Group movies in sets"
7878 8130
 msgstr "Групирай филмите в поредици"
7879 8131
 
  8132
+msgctxt "#20459"
  8133
+msgid "Tags"
  8134
+msgstr "Етикети"
  8135
+
  8136
+msgctxt "#20462"
  8137
+msgid "New tag..."
  8138
+msgstr "Нов етикет..."
  8139
+
  8140
+msgctxt "#20463"
  8141
+msgid "A tag with the name '%s' already exists."
  8142
+msgstr "Вече съществува етикет с името \"%s\"."
  8143
+
  8144
+msgctxt "#20465"
  8145
+msgid "Manage movie set"
  8146
+msgstr "Управление на передица"
  8147
+
  8148
+msgctxt "#20466"
  8149
+msgid "Select movie set"
  8150
+msgstr "Изберете филмова поредица"
  8151
+
  8152
+msgctxt "#20467"
  8153
+msgid "No set (Remove from %s)"
  8154
+msgstr "Без (Премахване от \"%s\")"
  8155
+
  8156
+msgctxt "#20468"
  8157
+msgid "Add movie to a new set"
  8158
+msgstr "Добавяне към нова поредица"
  8159
+
  8160
+msgctxt "#20469"
  8161
+msgid "Keep current set (%s)"
  8162
+msgstr "Запазване на текущата (\"%s\")"
  8163
+
7880 8164
 msgctxt "#21330"
7881 8165
 msgid "Show hidden files and directories"
7882 8166
 msgstr "Показвай скритите папки и файлове"
@@ -7917,6 +8201,14 @@ msgctxt "#21360"
7917 8201
 msgid "Share video and music libraries through UPnP"
7918 8202
 msgstr "Споделяне на видео и музикалната библиотеката чрез UPnP"
7919 8203
 
  8204
+msgctxt "#21361"
  8205
+msgid "Look for remote UPnP players"
  8206
+msgstr "Търсене на отдалечени UPnP плеъри"
  8207
+
  8208
+msgctxt "#21362"
  8209
+msgid "Bookmark created"
  8210
+msgstr "Създадена е отметка"
  8211
+
7920 8212
 msgctxt "#21364"
7921 8213
 msgid "Edit media share"
7922 8214
 msgstr "Редактирай споделения медиен ресурс"
@@ -8281,10 +8573,22 @@ msgctxt "#21455"
8281 8573
 msgid "Cache filled before reaching required amount for continous playback"
8282 8574
 msgstr "Запълванена е преди да се кешират достатъчно данни за непрекъснато възпроизвеждане."
8283 8575
 
  8576
+msgctxt "#21456"
  8577
+msgid "External storage"
  8578
+msgstr "Външна памет"
  8579
+
8284 8580
 msgctxt "#21457"
8285 8581
 msgid "Watched episode count"
8286 8582
 msgstr "Брой гледани епизода"
8287 8583
 
  8584
+msgctxt "#21458"
  8585
+msgid "Group by"
  8586
+msgstr "Групиране по"
  8587
+
  8588
+msgctxt "#21459"
  8589
+msgid "mixed"
  8590
+msgstr "смесено"
  8591
+
8288 8592
 msgctxt "#21460"
8289 8593
 msgid "Subtitle location"
8290 8594
 msgstr "Позиция на субтитрите"
@@ -8441,6 +8745,14 @@ msgctxt "#21843"
8441 8745
 msgid "Orientation"
8442 8746
 msgstr "Ориентация"
8443 8747
 
  8748
+msgctxt "#21858"
  8749
+msgid "Image type"
  8750
+msgstr "Тип изображение"
  8751
+
  8752
+msgctxt "#21859"
  8753
+msgid "Time created"
  8754
+msgstr "Дата на създаване"
  8755
+
8444 8756
 msgctxt "#21860"
8445 8757
 msgid "Supplemental categories"
8446 8758
 msgstr "Допълнителни категории"
@@ -8609,6 +8921,10 @@ msgctxt "#22001"
8609 8921
 msgid "Hide progress of library updates"
8610 8922
 msgstr "Скривай напредъка при актуализиране на библиотеката"
8611 8923
 
  8924
+msgctxt "#22002"
  8925
+msgid "DNS suffix"
  8926
+msgstr "DNS наставка"
  8927
+
8612 8928
 msgctxt "#22003"
8613 8929
 msgid "%2.3fs"
8614 8930
 msgstr "%2.3fs"
@@ -8705,6 +9021,14 @@ msgctxt "#22031"
8705 9021
 msgid "Size"
8706 9022
 msgstr "Размер"
8707 9023
 
  9024
+msgctxt "#22032"
  9025
+msgid "Colours"
  9026
+msgstr "Цветове"
  9027
+
  9028
+msgctxt "#22033"
  9029
+msgid "Charset"
  9030
+msgstr "Набор от знаци"
  9031
+
8708 9032
 msgctxt "#22034"
8709 9033
 msgid "Export karaoke titles as HTML"
8710 9034
 msgstr "Износ на караоке текстовете като HTML"
@@ -8869,6 +9193,10 @@ msgctxt "#24018"
8869 9193
 msgid "Services"
8870 9194
 msgstr "Услуги"
8871 9195
 
  9196
+msgctxt "#24019"
  9197
+msgid "PVR clients"
  9198
+msgstr "PVR клиенти"
  9199
+
8872 9200
 msgctxt "#24020"
8873 9201
 msgid "Configure"
8874 9202
 msgstr "Конфигурация"
@@ -9441,6 +9769,10 @@ msgctxt "#33083"
9441 9769
 msgid "Enable custom script button"
9442 9770
 msgstr "Включи персоналните скрипт бутони"
9443 9771
 
  9772
+msgctxt "#33084"
  9773
+msgid "Auto login"
  9774
+msgstr "Автоматично вписване"
  9775
+
9444 9776
 msgctxt "#33100"
9445 9777
 msgid "Failed to start"
9446 9778
 msgstr "Стартирането се провали"
@@ -9485,6 +9817,14 @@ msgctxt "#34005"
9485 9817
 msgid "Flac"
9486 9818
 msgstr "Flac"
9487 9819
 
  9820
+msgctxt "#34006"
  9821
+msgid "MPEG-4 Audio (FFmpeg M4A AAC)"
  9822
+msgstr "MPEG-4 Audio (FFmpeg M4A AAC)"
  9823
+
  9824
+msgctxt "#34007"
  9825
+msgid "Windows Media Audio 2 (FFmpeg wmav2)"
  9826
+msgstr "Windows Media Audio 2 (FFmpeg wmav2)"
  9827
+
9488 9828
 msgctxt "#34100"
9489 9829
 msgid "Speaker Configuration"
9490 9830
 msgstr "Конфигурация на високоговорителите"
@@ -9553,10 +9893,26 @@ msgctxt "#34202"
9553 9893
 msgid "Can't find a previous item to play"
9554 9894
 msgstr "Не може да бъде намерен предходен елемент за възпроизвеждане"
9555 9895
 
  9896
+msgctxt "#34300"
  9897
+msgid "Failed to start Zeroconf"
  9898
+msgstr "Стартирането на Zeroconf се провали"
  9899
+
9556 9900
 msgctxt "#34301"
9557 9901
 msgid "Is Apple's Bonjour Service installed? See log for more info."
9558 9902
 msgstr "Инсталиурана ли е услугата Apple's Bonjour? Вижте дневника за допълнителна информация."
9559 9903
 
  9904
+msgctxt "#34302"
  9905
+msgid "AirPlay requires Zeroconf to be enabled."
  9906
+msgstr "AirPlay изисква включването на Zeroconf."
  9907
+
  9908
+msgctxt "#34303"
  9909
+msgid "Unable to stop Zeroconf"
  9910
+msgstr "Спирането на Zeroconf не е възможно"
  9911
+
  9912
+msgctxt "#34304"
  9913
+msgid "AirPlay and AirTunes depend on Zeroconf running."
  9914
+msgstr "AirPlay и AirTunes исикват включването на Zeroconf."
  9915
+
9560 9916
 msgctxt "#34400"
9561 9917
 msgid "Video Rendering"
9562 9918
 msgstr "Рендване на видеото"
@@ -9633,6 +9989,14 @@ msgctxt "#35009"
9633 9989
 msgid "Do not use the custom keymap for this device"
9634 9990
 msgstr "Не ползвай персоналната клавишна карта за устройството"
9635 9991
 
  9992
+msgctxt "#35100"
  9993
+msgid "Enable joystick and gamepad support"
  9994
+msgstr "Включи поддръжката на gamepad"
  9995
+
  9996
+msgctxt "#35102"
  9997
+msgid "Disable joystick when this device is present"
  9998
+msgstr "Изключване на джойстика при наличие на устройството"
  9999
+
9636 10000
 msgctxt "#35500"
9637 10001
 msgid "Location"
9638 10002
 msgstr "Място"
@@ -9693,6 +10057,10 @@ msgctxt "#36009"
9693 10057
 msgid "Put devices in standby mode when activating screensaver"
9694 10058
 msgstr "Задай режим \"Изчакване\" за устройствата при активен скрийнсейвър"
9695 10059
 
  10060
+msgctxt "#36010"
  10061
+msgid "Wake devices when deactivating screensaver"
  10062
+msgstr "Събуждане на устройства при деактивиране на скриинсейвъра"
  10063
+
9696 10064
 msgctxt "#36011"
9697 10065
 msgid "Could not detect the CEC com port. Set it up manually."
9698 10066
 msgstr "Не мога да открия  порт CEC. Настройте ръчно."
@@ -9796,3 +10164,823 @@ msgstr "Телевизора и AVR (изрично)"
9796 10164
 msgctxt "#36040"
9797 10165
 msgid "Unsupported libCEC interface version. %x is lower than the version XBMC supports (%x)"
9798 10166
 msgstr "Версията на libCEC интерфейса не се поддържа. %x е по-стара от необходимата %x"
  10167
+
  10168
+msgctxt "#36042"
  10169
+msgid "Use limited color range (16-235)"
  10170
+msgstr "Ползвай ограничена цветова гама (16-256)"
  10171
+
  10172
+msgctxt "#36101"
  10173
+msgid "Change the look and feel of the User Interface."
  10174
+msgstr "Променете външния вид на потребителския интерфейс."
  10175
+
  10176
+msgctxt "#36102"
  10177
+msgid "No info available yet."
  10178
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10179
+
  10180
+msgctxt "#36103"
  10181
+msgid "Select the skin for the User Interface. This will define the look and feel of XBMC."
  10182
+msgstr "Изберете облик за потребителския интерфейс. Това ще промени начина по който изглежда XBMC."
  10183
+
  10184
+msgctxt "#36104"
  10185
+msgid "Change specific skin settings. The available options are dependent on the skin used."
  10186
+msgstr "Променете настройки специфични за облика. Наличните настройки зависят от избрания облик."
  10187
+
  10188
+msgctxt "#36105"
  10189
+msgid "Change the theme associated with your selected skin."
  10190
+msgstr "Променете темата на избрания облик."
  10191
+
  10192
+msgctxt "#36106"
  10193
+msgid "Change the colours of your selected skin."
  10194
+msgstr "Променете цветовете на избрания облик."
  10195
+
  10196
+msgctxt "#36107"
  10197
+msgid "Choose the fonts displayed in the User Interface. The font sets are configured by your skin."
  10198
+msgstr "Избере цветовете на потребителския интерфейс. Цветовите комбинации се настройват от избрания облик."
  10199
+
  10200
+msgctxt "#36108"
  10201
+msgid "Resize the view of the GUI."
  10202
+msgstr "Преоразмерява графичния интерфейс."
  10203
+
  10204
+msgctxt "#36109"
  10205
+msgid "Select the media window that XBMC displays on startup."
  10206
+msgstr "При стартиране на  XBMC коя от началните страници да се отвори."
  10207
+
  10208
+msgctxt "#36110"
  10209
+msgid "Select or disable the sound scheme used in the User Interface."
  10210
+msgstr "Изберете (изключете) пакет от звуци, който да се ползва при работата с потребителския интерфейс."
  10211
+
  10212
+msgctxt "#36111"
  10213
+msgid "Turn this off to remove the scrolling RSS news ticker."
  10214
+msgstr "Изключете и лентата (от дъното на екрана) с новини от RSS емисии ще изчезне."
  10215
+
  10216
+msgctxt "#36112"
  10217
+msgid "Edit the RSS feeds."
  10218
+msgstr "Редактиране на RSS емисиите."
  10219
+
  10220
+msgctxt "#36113"
  10221
+msgid "No info available yet."
  10222
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10223
+
  10224
+msgctxt "#36114"
  10225
+msgid "Chooses the language of the User Interface."
  10226
+msgstr "Изберете език за потребителския интерфйс."
  10227
+
  10228
+msgctxt "#36115"
  10229
+msgid "Select the formats for temperature, time and date. The available options depend on the selected language."
  10230
+msgstr "Изберете формат за темпратура, дата и час. Наличните опции зависят от избрания език за потребителския интерфейс. "
  10231
+
  10232
+msgctxt "#36116"
  10233
+msgid "Choose which character set is used for displaying text in the GUI."
  10234
+msgstr "Изберете кой набор от знаци да се ползва за изобразяване на текст в поребителския интерфейс."
  10235
+
  10236
+msgctxt "#36117"
  10237
+msgid "Select country location."
  10238
+msgstr "Изберете местоположението на сраната, в която се намирате."
  10239
+
  10240
+msgctxt "#36118"
  10241
+msgid "Select your current timezone."
  10242
+msgstr "Изберете часавия пояс, в който се намирате."
  10243
+
  10244
+msgctxt "#36119"
  10245
+msgid "Select the default audio track when different language tracks are available."
  10246
+msgstr "Изберете стандартен аудио запис, за случайте когато са налични аудио записи на различни езици."
  10247
+
  10248
+msgctxt "#36120"
  10249
+msgid "Select the default subtitles when different languages are available."
  10250
+msgstr "Изберете стандартни субтитри, за случаите когато са налични субтитри на различни езици."
  10251
+
  10252
+msgctxt "#36121"
  10253
+msgid "No info available yet."
  10254
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10255
+
  10256
+msgctxt "#36122"
  10257
+msgid "Display the (..) item in lists for visiting the parent folder."
  10258
+msgstr "Изобразява елемента \"...\" (многоточие) в списъци, който служи за връщане в по-горна директория."
  10259
+
  10260
+msgctxt "#36123"
  10261
+msgid "Show file extensions on media files. For example, 'You Enjoy Myself.mp3' would be simply be shown as 'You Enjoy Myself'."
  10262
+msgstr "Показва разширенията на медийните файлове. Например файлът \"You Enjoy Myself.mp3\" ще бъде изобразен като \"You Enjoy Myself\"."
  10263
+
  10264
+msgctxt "#36125"
  10265
+msgid "Allow files to be deleted and renamed through the user interface, via the contextual menu (press C on a keyboard, for example, to bring up this menu)."
  10266
+msgstr "Разрешава изтриването и преименуването на файлове от потребителския интерфейс на XBMC, чрез контекстното меню (извиква се с клавиша \"C\" от клавиатурата)."
  10267
+
  10268
+msgctxt "#36127"
  10269
+msgid "Show hidden files and directories."
  10270
+msgstr "Показва скритите папки и файлове."
  10271
+
  10272
+msgctxt "#36128"
  10273
+msgid "No info available yet."
  10274
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10275
+
  10276
+msgctxt "#36129"
  10277
+msgid "Set the amount of idle time required before displaying the screensaver."
  10278
+msgstr "Задава количеството време бездействие след което се задейства скрийнсейвъра."
  10279
+
  10280
+msgctxt "#36130"
  10281
+msgid "Select the screensaver. XBMC will force the 'Dim' screensaver when fullscreen video playback is paused or a dialog box is active."
  10282
+msgstr "Изберете скрийнсейвър. XBMC ще наложи \"Dim\" (затъмняващия скрийнсейвър) при неактивност по време  а въпроизвождане на целия екран и при неактивност на даден прозорец."
  10283
+
  10284
+msgctxt "#36131"
  10285
+msgid "Change specific screensaver settings. The available options are dependent on the screensaver used."
  10286
+msgstr "Променете настройките специфични за скрийнсейвъра. Наличните опции зависият от избрания скрийнсейвър."
  10287
+
  10288
+msgctxt "#36132"
  10289
+msgid "Preview the selected screensaver."
  10290
+msgstr "Преглед на избрания скрийнсейвър."
  10291
+
  10292
+msgctxt "#36133"
  10293
+msgid "If music is being played, XBMC will start the selected visualization instead of displaying the screensaver."
  10294
+msgstr "Ако се възпроизвежда музика XBMC ще стартира избраната визуализация вместо скрийсейвъра."
  10295
+
  10296
+msgctxt "#36134"
  10297
+msgid "Dim the display when media is paused. Not valid for the 'Dim' screensaver mode."
  10298
+msgstr "Затъмняване на екрана при състояние \"На пауза\". Неважи при режим със скрийсейвър \"Dim\"."
  10299
+
  10300
+msgctxt "#36135"
  10301
+msgid "No info available yet."
  10302
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10303
+
  10304
+msgctxt "#36136"
  10305
+msgid "No info available yet."
  10306
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10307
+
  10308
+msgctxt "#36137"
  10309
+msgid "No info available yet."
  10310
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10311
+
  10312
+msgctxt "#36138"
  10313
+msgid "No info available yet."
  10314
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10315
+
  10316
+msgctxt "#36139"
  10317
+msgid "No info available yet."
  10318
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10319
+
  10320
+msgctxt "#36140"
  10321
+msgid "No info available yet."
  10322
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10323
+
  10324
+msgctxt "#36141"
  10325
+msgid "Show plot information for unwatched media in the Video Library."
  10326
+msgstr "Показва сюжета и за негледаните файлове в библиотеката."
  10327
+
  10328
+msgctxt "#36142"
  10329
+msgid "No info available yet."
  10330
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10331
+
  10332
+msgctxt "#36143"
  10333
+msgid "Get thumbnails for actors when scanning media."
  10334
+msgstr "Сваля миниатюри на актюрите по време на сканирането за ново медийно съдържание."
  10335
+
  10336
+msgctxt "#36145"
  10337
+msgid "Group movies into 'Movie sets' when browsing the movie library."
  10338
+msgstr "Групира филмите във \"Филмови поредици\" при преглеждане на филмовата библиотека."
  10339
+
  10340
+msgctxt "#36146"
  10341
+msgid "Check for new media files on XBMC startup."
  10342
+msgstr "Проверява за нови медийни файлове при всяко стартиране на XBMC."
  10343
+
  10344
+msgctxt "#36147"
  10345
+msgid "Hide the library scanning progress bar during scans."
  10346
+msgstr "Скрива лентата с прогреса на сканирането."
  10347
+
  10348
+msgctxt "#36148"
  10349
+msgid "Remove items from your library that can't be found (either renamed, deleted, or on removable storage that is currently unplugged)."
  10350
+msgstr "Премахва елементи от библиотеката Ви които не могат да бъдат намерени (които са били преименувани или се намират на външен носител на данни, който към монета не е свързан с XBMC)."
  10351
+
  10352
+msgctxt "#36149"
  10353
+msgid "Export the Video Library database to XML files. This will optionally overwrite your current XML files."
  10354
+msgstr "Изнася информацията от базата данни на видео библиотеката в .XML файлове. Ако вече съществуват такива файлове те ще бъдат презаписани!"
  10355
+
  10356
+msgctxt "#36150"
  10357
+msgid "Import a XML file into the Video Library database."
  10358
+msgstr "Внася съдържанието на .XML файл в базата от данни на видео библиотеката."
  10359
+
  10360
+msgctxt "#36151"
  10361
+msgid "No info available yet."
  10362
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10363
+
  10364
+msgctxt "#36152"
  10365
+msgid "Enable automatic playback of the next file in the list of the selected item."
  10366
+msgstr "Включва автоматичното възпризвеждане на следващия файл от списъка с избрани елементи."
  10367
+
  10368
+msgctxt "#36153"
  10369
+msgid "Adjust the method used to process and display video."
  10370
+msgstr "Променя използвания метод за обработка и изобразяване на видео."
  10371
+
  10372
+msgctxt "#36155"
  10373
+msgid "Enable hardware decoding of video files."
  10374
+msgstr "Включва хардуерното декодиране на видео файлове."
  10375
+
  10376
+msgctxt "#36156"
  10377
+msgid "No info available yet."
  10378
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10379
+
  10380
+msgctxt "#36157"
  10381
+msgid "No info available yet."
  10382
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10383
+
  10384
+msgctxt "#36158"
  10385
+msgid "No info available yet."
  10386
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10387
+
  10388
+msgctxt "#36159"
  10389
+msgid "No info available yet."
  10390
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10391
+
  10392
+msgctxt "#36160"
  10393
+msgid "No info available yet."
  10394
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10395
+
  10396
+msgctxt "#36161"
  10397
+msgid "No info available yet."
  10398
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10399
+
  10400
+msgctxt "#36162"
  10401
+msgid "No info available yet."
  10402
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10403
+
  10404
+msgctxt "#36163"
  10405
+msgid "No info available yet."
  10406
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10407
+
  10408
+msgctxt "#36164"
  10409
+msgid "Select when the refresh rate adjustments should take place."
  10410
+msgstr "Определете кога да се коригира честотата на обновяване."
  10411
+
  10412
+msgctxt "#36166"
  10413
+msgid "Synchronize the video to the refresh rate of the monitor."
  10414
+msgstr "Синхронизира видеото към честотата на обновяване на монитора."
  10415
+
  10416
+msgctxt "#36168"
  10417
+msgid "No info available yet."
  10418
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10419
+
  10420
+msgctxt "#36169"
  10421
+msgid "No info available yet."
  10422
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10423
+
  10424
+msgctxt "#36173"
  10425
+msgid "No info available yet."
  10426
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10427
+
  10428
+msgctxt "#36176"
  10429
+msgid "No info available yet."
  10430
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10431
+
  10432
+msgctxt "#36178"
  10433
+msgid "No info available yet."
  10434
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10435
+
  10436
+msgctxt "#36181"
  10437
+msgid "No info available yet."
  10438
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10439
+
  10440
+msgctxt "#36182"
  10441
+msgid "No info available yet."
  10442
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10443
+
  10444
+msgctxt "#36183"
  10445
+msgid "No info available yet."
  10446
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10447
+
  10448
+msgctxt "#36184"
  10449
+msgid "No info available yet."
  10450
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10451
+
  10452
+msgctxt "#36185"
  10453
+msgid "No info available yet."
  10454
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10455
+
  10456
+msgctxt "#36186"
  10457
+msgid "No info available yet."
  10458
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10459
+
  10460
+msgctxt "#36187"
  10461
+msgid "No info available yet."
  10462
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10463
+
  10464
+msgctxt "#36188"
  10465
+msgid "No info available yet."
  10466
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10467
+
  10468
+msgctxt "#36189"
  10469
+msgid "No info available yet."
  10470
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10471
+
  10472
+msgctxt "#36190"
  10473
+msgid "No info available yet."
  10474
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10475
+
  10476
+msgctxt "#36192"
  10477
+msgid "Location of subtitles on the screen."
  10478
+msgstr "Позициониране на субтитрите на екрана."
  10479
+
  10480
+msgctxt "#36193"
  10481
+msgid "No info available yet."
  10482
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10483
+
  10484
+msgctxt "#36197"
  10485
+msgid "No info available yet."
  10486
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10487
+
  10488
+msgctxt "#36201"
  10489
+msgid "No info available yet."
  10490
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10491
+
  10492
+msgctxt "#36202"
  10493
+msgid "No info available yet."
  10494
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10495
+
  10496
+msgctxt "#36210"
  10497
+msgid "No info available yet."
  10498
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10499
+
  10500
+msgctxt "#36211"
  10501
+msgid "No info available yet."
  10502
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10503
+
  10504
+msgctxt "#36212"
  10505
+msgid "No info available yet."
  10506
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10507
+
  10508
+msgctxt "#36213"
  10509
+msgid "No info available yet."
  10510
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10511
+
  10512
+msgctxt "#36214"
  10513
+msgid "No info available yet."
  10514
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10515
+
  10516
+msgctxt "#36215"
  10517
+msgid "No info available yet."
  10518
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10519
+
  10520
+msgctxt "#36216"
  10521
+msgid "No info available yet."
  10522
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10523
+
  10524
+msgctxt "#36217"
  10525
+msgid "No info available yet."
  10526
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10527
+
  10528
+msgctxt "#36218"
  10529
+msgid "No info available yet."
  10530
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10531
+
  10532
+msgctxt "#36226"
  10533
+msgid "No info available yet."
  10534
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10535
+
  10536
+msgctxt "#36230"
  10537
+msgid "No info available yet."
  10538
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10539
+
  10540
+msgctxt "#36232"
  10541
+msgid "No info available yet."
  10542
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10543
+
  10544
+msgctxt "#36233"
  10545
+msgid "No info available yet."
  10546
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10547
+
  10548
+msgctxt "#36240"
  10549
+msgid "No info available yet."
  10550
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10551
+
  10552
+msgctxt "#36247"
  10553
+msgid "No info available yet."
  10554
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10555
+
  10556
+msgctxt "#36251"
  10557
+msgid "No info available yet."
  10558
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10559
+
  10560
+msgctxt "#36252"
  10561
+msgid "No info available yet."
  10562
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10563
+
  10564
+msgctxt "#36253"
  10565
+msgid "No info available yet."
  10566
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10567
+
  10568
+msgctxt "#36254"
  10569
+msgid "No info available yet."
  10570
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10571
+
  10572
+msgctxt "#36259"
  10573
+msgid "Check for new and removed media files on XBMC startup."
  10574
+msgstr "Проверява за нови и премахнати медийни файлове при стартиране на XBMC."
  10575
+
  10576
+msgctxt "#36262"
  10577
+msgid "Export the Music Library database to XML files. This will optionally overwrite your current XML files."
  10578
+msgstr "Изнася информацията от базата данни на музикалната библиотеката в .XML файлове. Ако вече съществуват такива файлове те ще бъдат презаписани!"
  10579
+
  10580
+msgctxt "#36263"
  10581
+msgid "Import a XML file into the Music Library database."
  10582
+msgstr "Внася .XML файл в базата от данни на музикалната библиотека."
  10583
+
  10584
+msgctxt "#36264"
  10585
+msgid "No info available yet."
  10586
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10587
+
  10588
+msgctxt "#36277"
  10589
+msgid "No info available yet."
  10590
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10591
+
  10592
+msgctxt "#36278"
  10593
+msgid "No info available yet."
  10594
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10595
+
  10596
+msgctxt "#36279"
  10597
+msgid "No info available yet."
  10598
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10599
+
  10600
+msgctxt "#36280"
  10601
+msgid "No info available yet."
  10602
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10603
+
  10604
+msgctxt "#36282"
  10605
+msgid "No info available yet."
  10606
+msgstr "Все още не е налична инфомация."
  10607
+
  10608
+msgctxt "#36283"
  10609
+msgid "Autorun CDs when inserted in drive."