Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

Perfil de instalación Proxecto Palleira.gal Drupal 8

Perfil de instalación Drupal 8 para proxecto palleira.gal

Requirimentos técnicos

No recurso https://www.drupal.org/docs/8/system-requirements descríbense o requirimentos mínimo para unha instalación de Drupal 8. Os recomendados para o perfil de instalación palleira.gal son:

 • PHP 7
 • Base de datos MySQL,SQLite ou PostgreSQL
 • Servidor web Apache 2.4 ou Nginx 1.10 ou superior.

Outros requirimentos

As seguintes ferramentas/utilidades

 • composer : Imprescindible para satisfacer a dependencia da libraría geophp.
 • drush

Instalación

No recurso https://www.drupal.org/docs/8/install descríbese con detalle o proceso de instalación dun sitio web Drupal 8.

Antes de comezar

Antes de comezar o proceso de instalación vostede debe :

 • Servidor web operativo con soporte para Drupal 8
 • Crear unha base de datos e obter credenciais de acceso.

Instalación

Post-instalación

Instalación libraría geophp

cd /var/www/palleira
composer require "phayes/geophp"

Personalización

O proxecto conta cun tema ( theme ) baseado en Bootstrap para Drupal que vostede pode configurar e modificar os seguintes aspectos:

Portada

A portada do sitio esta formado por dous elementos : imaxe de fondo e bloques de texto.

Vostede pode modificar a imaxe de fondo substituindo o arquivo background.jpg do

Dende o recurso /admin/appearance/settings/palleira vostede por configurar os seguintes elementos dos bloques de texto :

 • Título
 • Texto
 • Título ligazón
 • Ligazón destino

O arquivo page--front.html.twig ubicado no directorio profiles/palleira_starter/themes/palleira/templates contén a sintaxe HTML e TWIG que renderiza o contido da portada do sitio. Vostede pode modificar este arquivo para alterar a presentación da portada.

Plantilla elemento

Drupal 8 emprega o motor de plantillas Twig . O arquivo node--elemento--full.html.twig ubicado no directorio profiles/palleira_starter/themes/palleira/templates contén a sintaxe HTML e TWIG que renderiza o contido dos elementos do sitio. Vostede pode modificar este arquivo para alterar a presentación dos elementos.

Taxonomía

Este perfil de instalación inclúe os seguintes vocabularios taxonómicos que axudan a clasificar os elementos :

 • Accesibilidade
 • Estado de conservación do elemento
 • Propiedade
 • Século
 • Tipo de protección
 • Tipo de elemento
 • Uso

Antes de publicar contido de tipo elemento, vostede debe engadir como mínimo un termo en cada vocabulario, ao tratarse de campos obrigatorios. Dende o recurso /admin/structure/taxonomy pode engadir novos termos de taxonomía.

Autores

About

Palleira

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published