Paytrail payment module for ZenCart
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
includes
LICENSE
README.md
install.sql
prr_paytrail_handler.php

README.md

prr_paytrail - Paytrail moduli

prr_paytrail v2

Paytrail maksumoduli ZenCart verkkokauppaan. Käyttää REST API:a. Sisältää option integroida maksutavan valinnan suoraan zencartin kassaan (viimeinen vaihe). Sisältää myös sivulaatikon, joka generoi kauppiastunnisteen perusteella käytössä olevat maksutapa ikonit näkyville (virallinen Paytrail "banneri").

Yhteensopivuus

Tämä moduli on testattu toimvaksi ZenCart 1.5.0 ja 1.5.1 versioissa. Toimii myös 1.3.X versioissa, mutta vaatii että kauppa on UTF-8 merkistökoodattu tai että moduliin lisätään utf8_encode() funktio muuntamaan lähetetty data UTF-8 muotoon tai mahdollisesti kertomalla REST Apille että lähetetty data on ISO-8859-1 muodossa (ei testattu).

Asennus

 1. Suorita oheinen install.sql tiedosto tietokantaan ZenCartin ylläpidossa olevalla SQL työkalulla.
 2. Kopioi includes hakemisto kauppaan sellaisenaan. Asennus ei ylikirjoita tiedostoja.
  • Kopioi prr_paytrail_handler.php tiedosto kaupan juureen (eli sinne missä index.php sijaitsee)
 3. Asenna moduli normaalisti ZenCartin ylläpidossa.
  • Oletusasetukset mahdollistavat modulin testauksen.
  • Aseta tilauksen tilat sopiviksi.
   • Ensimmäinen tila on se johon tilaus päätyy kun asiakas palaa Paytrail palvelusta verkkokauppaan.
   • Toinen tila määrittää mihin tilaan tilaus laitetaan kun Paytrail palvelin on lähettänyt maksuvahvistuksen verkkokauppaan.
  • Aseta ALV kanta jota käytetään "käsittelykuluihin". Käsittelykuluilla tarkoitetaan kaikkia ot_total (eli loppusummaan vaikuttavia) moduleita. ZenCart ei tallenna tätä tietoa tilausta luodessaan eikä sitä voida päätellä luotettavasti jälkikäteen.

Loki

Moduli tallentaa logs/ (tai cache/ jos logs hakemistoa ei ole) kaikki virheelliset maksuvahvistus yritykset. Tulivat ne sitten Paytraililtä tai joltain muulta taholta (mahdollinen huijausyritys).

Bugit

26.08.2014 - On havaittu että joskus, kun tilauksessa on paljon tuotteita ja/tai runsaasti attribuutteja tuotteella, ZenCartin checkout_process sivulta saattaa mennä pitkä aika tilauksen tallentamiseksi tietokantaan. Joskus tämä voi aiheuttaa race conditionin Paytrailin vahvistuksen kanssa, jolloin Paytrail vahvistaa tilauksen ennen kuin tilaus on keretty kirjoittaa tietokantaan. Seurauksena tilaus ei siirry "vahvistettu" tilaan vaan maksu on varmistettava kauppiassivujen kautta erikseen.

Tuki

Tukea ja modulin kustomointia voi tarvittaessa pyytää sähköpostilla p@prr.fi

Mikäli haluat tukea tämän modulin kehitystä, käytä jälleenmyyjätunnusta 238540 kun rekisteröidyt Paytrailin käyttäjäksi. Tämä ei maksa sinulle mitään, mutta antaa minulle muutaman euron. Kiitos! Voit käyttää rekisteröitymiseen myös linkkiä: https://ssl.paytrail.com/register/index/index/rid/238540


Copyright © 2014, Projekti Rajala