Open source knihovna v Javě pro přístup k ISDS (informační systém datových schránek).
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Examples Downloader added to Examples May 9, 2013
ISDS
ISDSCommon
ISDSWebServices use target version 2.0 for wsimport Sep 6, 2017
MessageViewer simple GUI for working with signed messages Dec 1, 2009
TinyISDS
.gitignore Improve gitignore Apr 11, 2016
README
license.txt license.txt added Jun 13, 2010
pom.xml DataBoxSearchService - fulltext search Mar 22, 2017

README

JAVA_ISDS - multiplatformní knihovna v Javě pro přístup k ISDS (informačnímu
systému datových schránek).

Knihovna se skládá ze čtyř modulů:

1) ISDSCommon -- knihovna definující společné rozhraní pro obě implementace.

3) ISDSWebServices -- vygenerované webové služby.

2) TinyISDS -- minimalistická knihovna pro přístup k ISDS, podporuje stažení
seznamu přijatých zpráv, stažení zprávy a získání haše zprávy. Ostatní operace
nejsou podporovány.

4) ISDS -- knihovna pro přístup k ISDS s plnou funkcionalitou, tzn.
odesílání zpráv, ověření integrity stažených zpráv, vyhledávání datových
schránek a podobně.

Build se provádí mavenem, takže jen stačí spustit příkaz "mvn package" a ten se
o vše potřebné postará.