No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
fonts
js
README.md
create_tables.sql

README.md

#########################################################################

PAMIĘTNIKI INTERNETOWE

#########################################################################

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Projekt zakłada stworzenie serwisu umożliwiającego prowadzenie własnego pamiętnika w sieci.

 2. ZAPLANOWANIE FUNKCJONALNOŚCI

  • tworzenie konta

  • aktywacja konta po przez kliknięcie w link z emaila

  • logowanie na konto

  • przypomnienie hasła/generowanie nowego - (md5 + salt)

  • edycja konta

  • kasowanie konta

  • dodawanie/edycja/kasowanie wpisów

  • dodawanie/kasowanie zdjęć do wpisów

  • dodawanie/edycja/kasowanie tagów dla wpisów

  • dodawanie/edycja/kasowanie komentarzy do wpisów

  • wysyłanie wiadomości do innych użytkowników

  • czarna lista dla wysyłania wiadomości i komentarzy

  • podgląd pamiętników "publicznych"

  • przeglądanie listy pamiętników

  • kontakt

  • newsy

  • regulamin

  • o nas

  • powiadomienia o nowym wpisie znajomego

  • powiadomienia o nowum komentarzu

  • powiadomienie po czasie nieaktywności na koncie

  • kasowanie konta przez administratora

  • blokada konta przez administratora

  • dodawanie blokowanych IP

  • dodawanie blokowanych domen dla emaili

 3. NARZĘDZIA Z JAKICH BĘDĘ KORZYSTAŁ

  • HeidiSQL - klient MySQL
  • Atom - edytor kodu
  • FileZilla - klient FTP
  • Chrome - przeglądarka internetowa z możliwością obsługi konsoli JS
  • Firefox z Firebug - przeglądarka internetowa z dodatkiem Firebug
 4. TECHNOLOGIE JAKIE ZOSTANĄ UŻYTE W PROJEKCIE

  • PHP -
  • JavaScript -
  • CSS -
  • MySQL -
  • Bootstrap -
  • jQuery -
 5. PROJEKT BAZY DANYCH

  chat – wiadomości wysłane na czacie comments – komentarze do postów connections – log logowań i działań na stronie friends – tabela łącząca użytkowników likes – „lajki” kliknięte przy postach messages – wiadomości między użytkownikami news – nowości na stronie dodawane przez administratora photos – zdjęcia przypisane do postów posts – tabela z postami users – użytkownicy videos – linki z filmami przypisanymi do postów

 6. FUNKCJONALNOŚCI PHP

 7. FUNKCJONALNOŚCI JS