Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
542 lines (419 sloc) 12.6 KB
# Swedish translation for viewnior
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the viewnior package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: viewnior\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-31 11:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-01 19:25+0000\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <yeager@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-22 22:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14838)\n"
#: ../data/viewnior.desktop.in.in.h:1 ../src/vnr-window.c:1153
msgid "Elegant Image Viewer"
msgstr "Elegant bildvisare"
#: ../data/viewnior.desktop.in.in.h:2
msgid "Viewnior"
msgstr "Viewnior"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:1
msgid ""
"<small> (!) Navigating images with double click :\n"
" Clicking on the left half of the window shows the\n"
" previous image and on the right side - the next.</small> "
msgstr ""
"<small> (!) Navigera bland bilder med dubbelklick :\n"
" Klicka på vänstra delen av fönstret för att visa föregående\n"
" bild och på den högra sidan för nästa bild.</small> "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:4
msgid "Always expand images to fit screen"
msgstr "Förstora alltid bilder för att passa skärmen"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:5
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:6
msgid "Confirm image deletion"
msgstr "Bekräfta bildborttagning"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:7
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:8
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:9
msgid "JPEG quality:"
msgstr "JPEG-kvalitet:"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:10
msgid "On double click: "
msgstr "Vid dubbelklick: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:11
msgid "On image modification: "
msgstr "Vid bildändringar: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:12
msgid "On mouse wheel: "
msgstr "Vid musrullning: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "Open new image in: "
msgstr "Öppna ny bild i: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:14
msgid "PNG compression:"
msgstr "PNG-komprimering:"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:15
msgid "Reload image on save"
msgstr "Läs om bild vid sparning"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:16
msgid "Saving"
msgstr "Sparning"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:17
msgid "Show hidden images"
msgstr "Visa dolda bilder"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:18
msgid "Show next image after (in seconds): "
msgstr "Visa nästa bild efter (i sekunder): "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:19
msgid "Smooth images when zoomed"
msgstr "Mjuka upp bilder vid zoomning"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:20
msgid "Viewnior Preferences"
msgstr "Inställningar för Viewnior"
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:1 ../src/vnr-window.c:1516
msgid "Crop"
msgstr "Beskär"
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:2
msgid "Crop Image"
msgstr "Beskär bild"
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:3
msgid "Height: "
msgstr "Höjd: "
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:4
msgid "Width: "
msgstr "Bredd: "
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:5
msgid "X: "
msgstr "X: "
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:6
msgid "Y: "
msgstr "Y: "
#: ../src/main.c:113 ../src/vnr-window.c:1326 ../src/vnr-window.c:1649
#: ../src/vnr-window.c:2046
msgid "The given locations contain no images."
msgstr "De angivna platserna innehåller inga bilder."
#: ../src/uni-scroll-win.c:223
msgid "Open the navigator window"
msgstr "Öppna navigatorfönstret"
#: ../src/vnr-file.c:222
#, c-format
msgid ""
"Couldn't recognise the image file\n"
"format for file '%s'"
msgstr ""
"Kunde inte känna igen bildfilens\n"
"format för filen \"%s\""
#: ../src/vnr-prefs.c:247
msgid "Smart Mode"
msgstr "Smart läge"
#: ../src/vnr-prefs.c:248
msgid "1:1 Mode"
msgstr "1:1-läge"
#: ../src/vnr-prefs.c:249
msgid "Fit To Window Mode"
msgstr "Anpassa till fönster"
#: ../src/vnr-prefs.c:261 ../src/vnr-prefs.c:273
msgid "Navigate images"
msgstr "Navigera bland bilder"
#: ../src/vnr-prefs.c:262
msgid "Zoom image"
msgstr "Zooma bild"
#: ../src/vnr-prefs.c:263
msgid "Scroll image up/down"
msgstr "Rulla bilden upp/ned"
#: ../src/vnr-prefs.c:271
msgid "Switch zoom modes"
msgstr "Växla zoomlägen"
#: ../src/vnr-prefs.c:272
msgid "Enter fullscreen mode"
msgstr "Gå in i helskärmsläge"
#: ../src/vnr-prefs.c:281
msgid "Ask every time"
msgstr "Fråga varje gång"
#: ../src/vnr-prefs.c:282
msgid "Autosave"
msgstr "Spara automatiskt"
#: ../src/vnr-prefs.c:283
msgid "Ignore changes"
msgstr "Ignorera ändringar"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:111
msgid "_Next"
msgstr "_Nästa"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:112
msgid "_Previous"
msgstr "_Föregående"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:130
msgid "Image Properties"
msgstr "Bildegenskaper"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:138
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Plats:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:182
msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Namn:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:186
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Typ:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:190
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Storlek:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:194
msgid "<b>Width:</b>"
msgstr "<b>Bredd:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:198
msgid "<b>Height:</b>"
msgstr "<b>Höjd:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:301 ../src/vnr-properties-dialog.c:302
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:303 ../src/vnr-properties-dialog.c:304
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:305 ../src/vnr-properties-dialog.c:306
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../src/vnr-window.c:240
#, c-format
msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
msgstr "Använd \"%s\" för att öppna den markerade bilden"
#: ../src/vnr-window.c:395
msgid "Show next image after: "
msgstr "Visa nästa bild efter: "
#: ../src/vnr-window.c:413 ../src/vnr-window.c:818
msgid " second"
msgid_plural " seconds"
msgstr[0] " sekund"
msgstr[1] " sekunder"
#: ../src/vnr-window.c:643 ../src/vnr-window.c:706
msgid "Not enough virtual memory."
msgstr "Det finns inte tillräckligt mycket virtuellt minne."
#: ../src/vnr-window.c:677 ../src/vnr-window.c:735 ../src/vnr-window.c:1407
msgid ""
"Image modifications cannot be saved.\n"
"Writing in this format is not supported."
msgstr ""
"Bildändringar kan inte sparas.\n"
"Skrivning i detta format stöds inte."
#: ../src/vnr-window.c:684 ../src/vnr-window.c:742 ../src/vnr-window.c:1414
msgid ""
"Save modifications?\n"
"This will overwrite the image and may reduce it's quality!"
msgstr ""
"Spara ändringar?\n"
"Detta kommer att skriva över bilden och kan minska kvaliteten!"
#: ../src/vnr-window.c:1073
msgid "Open Image"
msgstr "Öppna bild"
#: ../src/vnr-window.c:1102
msgid "Open Folder"
msgstr "Öppna mapp"
#: ../src/vnr-window.c:1158
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Daniel Nylander https://launchpad.net/~yeager"
#: ../src/vnr-window.c:1265
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Om du tar bort ett objekt kommer det att försvinna för alltid."
#. I18N: The '%s' is replaced with the name of the file to be deleted.
#: ../src/vnr-window.c:1268
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to\n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill\n"
"permanent ta bort \"%s\"?"
#: ../src/vnr-window.c:1422
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
#: ../src/vnr-window.c:1423
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"
#: ../src/vnr-window.c:1424
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
#: ../src/vnr-window.c:1425
msgid "_Image"
msgstr "_Bild"
#: ../src/vnr-window.c:1426
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"
#: ../src/vnr-window.c:1427
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/vnr-window.c:1429
msgid "Open _Image..."
msgstr "Öppna _bild..."
#: ../src/vnr-window.c:1430
msgid "Open an Image"
msgstr "Öppna en bild"
#: ../src/vnr-window.c:1432
msgid "Open _Folder..."
msgstr "Öppna ma_pp..."
#: ../src/vnr-window.c:1433
msgid "Open a Folder"
msgstr "Öppna en mapp"
#: ../src/vnr-window.c:1435
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"
#: ../src/vnr-window.c:1436
msgid "Close window"
msgstr "Stäng fönster"
#: ../src/vnr-window.c:1438
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../src/vnr-window.c:1439
msgid "About this application"
msgstr "Om detta program"
#: ../src/vnr-window.c:1441
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."
#: ../src/vnr-window.c:1442
msgid "User preferences for Viewnior"
msgstr "Användarinställningar för Viewnior"
#: ../src/vnr-window.c:1447
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
#: ../src/vnr-window.c:1448
msgid "Save changes"
msgstr "Spara ändringar"
#: ../src/vnr-window.c:1454
msgid "Set as _Wallpaper"
msgstr "Ställ in som skrivbordsbak_grund"
#: ../src/vnr-window.c:1455
msgid "Set the selected image as the desktop background"
msgstr "Ange markerad bild som skrivbordsbakgrund"
#: ../src/vnr-window.c:1461
msgid "Open _With"
msgstr "Öppna _med"
#: ../src/vnr-window.c:1462
msgid "Open the selected image with a different application"
msgstr "Öppna markerad bild med ett annat program"
#: ../src/vnr-window.c:1464 ../src/vnr-window.c:1473
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"
#: ../src/vnr-window.c:1465 ../src/vnr-window.c:1474
msgid "Delete the current file"
msgstr "Ta bort den aktuella filen"
#: ../src/vnr-window.c:1467
msgid "_Properties..."
msgstr "_Egenskaper..."
#: ../src/vnr-window.c:1468
msgid "Show information about the current file"
msgstr "Visa information om den aktuella filen"
#: ../src/vnr-window.c:1470
msgid "_Reload"
msgstr "_Uppdatera"
#: ../src/vnr-window.c:1471
msgid "Reload the current file"
msgstr "Läs om den aktuella filen"
#: ../src/vnr-window.c:1476 ../src/vnr-window.c:1491 ../src/vnr-window.c:1494
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Zooma in"
#: ../src/vnr-window.c:1477
msgid "Enlarge the image"
msgstr "Förstora bilden"
#: ../src/vnr-window.c:1479 ../src/vnr-window.c:1497
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"
#: ../src/vnr-window.c:1480 ../src/vnr-window.c:1492 ../src/vnr-window.c:1495
#: ../src/vnr-window.c:1498
msgid "Shrink the image"
msgstr "Förminska bilden"
#: ../src/vnr-window.c:1482
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal storlek"
#: ../src/vnr-window.c:1483
msgid "Show the image at its normal size"
msgstr "Visa bilden i sin normala storlek"
#: ../src/vnr-window.c:1485
msgid "Best _Fit"
msgstr "Bästa _passning"
#: ../src/vnr-window.c:1486
msgid "Fit the image to the window"
msgstr "Anpassa bilden till fönstret"
#: ../src/vnr-window.c:1488
msgid "_Adjust window size"
msgstr "_Justera fönsterstorleken"
#: ../src/vnr-window.c:1489
msgid "Adjust window size to fit the image"
msgstr "Justera fönsterstorleken för att passa bilden"
#: ../src/vnr-window.c:1503
msgid "Rotate _Clockwise"
msgstr "Rotera _medsols"
#: ../src/vnr-window.c:1504
msgid "Rotate image clockwise"
msgstr "Rotera bilden medsols"
#: ../src/vnr-window.c:1506
msgid "Rotate _Anti-clockwise"
msgstr "Rotera m_otsols"
#: ../src/vnr-window.c:1507
msgid "Rotate image anti-clockwise"
msgstr "Rotera bilden motsols"
#: ../src/vnr-window.c:1509
msgid "Flip _Vertical"
msgstr "Vänd _vertikalt"
#: ../src/vnr-window.c:1510
msgid "Flip image vertically"
msgstr "Vänd bilden vertikalt"
#: ../src/vnr-window.c:1512
msgid "Flip _Horizontal"
msgstr "Vänd _horisontellt"
#: ../src/vnr-window.c:1513
msgid "Flip image horizontally"
msgstr "Vänd bilden horisontellt"
#: ../src/vnr-window.c:1515
msgid "Crop..."
msgstr "Beskär..."
#: ../src/vnr-window.c:1521
msgid "Full _Screen"
msgstr "Hel_skärm"
#: ../src/vnr-window.c:1522
msgid "Show in fullscreen mode"
msgstr "Visa i helskärmsläge"
#: ../src/vnr-window.c:1527
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"
#: ../src/vnr-window.c:1528
msgid "Show Toolbar"
msgstr "Visa verktygsrad"
#: ../src/vnr-window.c:1533
msgid "Sli_deshow"
msgstr "_Bildspel"
#: ../src/vnr-window.c:1534
msgid "Show in slideshow mode"
msgstr "Visa i bildspelsläge"
#: ../src/vnr-window.c:1539
msgid "_Previous Image"
msgstr "Fö_regående bild"
#: ../src/vnr-window.c:1540
msgid "Go to the previous image of the collection"
msgstr "Gå till föregående bild i samlingen"
#: ../src/vnr-window.c:1542
msgid "_Next Image"
msgstr "_Nästa bild"
#: ../src/vnr-window.c:1543
msgid "Go to the next image of the collection"
msgstr "Gå till nästa bild i samlingen"
#: ../src/vnr-window.c:1545
msgid "_First Image"
msgstr "_Första bilden"
#: ../src/vnr-window.c:1546
msgid "Go to the first image of the collection"
msgstr "Gå till första bilden i samlingen"
#: ../src/vnr-window.c:1548
msgid "_Last Image"
msgstr "_Sista bilden"
#: ../src/vnr-window.c:1549
msgid "Go to the last image of the collection"
msgstr "Gå till sista bilden i samlingen"
Something went wrong with that request. Please try again.