Milis Linux tabanlı dağıtım hazırlama aracı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ayarlar
de
efi/EFI/BOOT
iso_icerik/boot
scripts
.gitignore
README.md
arayuz.py
builder.sh

README.md

milis-builder

Milis Linux tabanlı dağıtım hazırlama işlemlerini hızlandırmak için hazırladığımız uygulama.

Mevcut sürüm Milis Linux dağıtımı altında çalışmaktadır. İleriki sürümlerde diğer dağıtımlarda da çalışacak şekilde gerekli geliştirmeler planlanmaktadır.

Desteklenen masaüstleri:

 • xfce4

Login yöneticisi:

 • slim
Milis Builder 2017.11

Genel Parametreler
    -t | --temizle
    Tüm çalışmaları siler ve çalışmaya sıfırdan başlamanızı sağlar. Silme işlemi geri alınamaz.

    -o | --onhazirlik
    Gerekli klasör yapısını oluşturur, temel paketlerin indirilmesi ve kurulması işlemleri yapar.

    -i | --iso
    Son aşamadır, dağıtımı iso formatına çevirir. Öncesinde --onhazirlik ile gerekli temel paketlerin kurulmuş olması gerekmektedir.

    -si | --sadece-iso
    SquashFS oluşturma adımını atlayarak iso oluşturmaktadır. SquashFS'nin oluşturulmuş olması gerekmektedir.

    -c | --chroot
    Ön hazırlığı yapılmış dağıtım için elle müdahale imkanı tanır.

    -q | --qemu <iso> <ram kb>
    Çıkarılan ISO dosyasının test edilmesini sağlar. Ram miktarı isteğe bağlı olarak belirtilebilir, belirtilmez ise 1024 Kb olarak değerlendirilecektir.

    -y | --yardim
    Bu yardım metnini görüntüler.

Nasıl Kullanılır?:
    Öncelikle de/ içerisinde özelleştirmek istediğiniz ayarları/resimleri vb. düzenlemelisiniz. Ardından ayarlar/ayarlar.conf içerisinde yer alan dağıtım ile ilgili bilgiler kısmını düzenlemelisiniz. Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra;
    
    1) Ön Hazırlık: ./builder.sh -o ayarlar/ayarlar.conf
    2) ISO Oluştur: ./builder.sh -i ayarlar/ayarlar.conf

    Eğer 1. adım sonrası daha fazla özelleştirmeyi canlı sistem üzerinde yapmak isterseniz -c parametresi ile sisteme giriş yaparak (chroot) istediğiniz ekstra düzenlemeleri yapabilirsiniz ve ardından 2. adıma geçebilirsiniz. ayarlar/ klasöründe istediğiniz kadar ayar dosyası oluşturabilirsiniz ve 1. ve 2. adımlarda bu dosyaları yolu ile birlikte belirtebilirsiniz.

    NOT: Builder sürekli güncellendiğinden iso oluşturmadan önce son değişiklikleri `git pull` ile aldığınızdan emin olunuz. ayarlar.conf dosyası örnek ayarları/değerleri içerdiğinden dosyanın kopyasını alıp üzerinde değişikliğe gitmeniz tavsiye edilir.


Yerel Paket Sistemi:
    -yo | --yps-olustur
    Yerel paket sunucusu oluşturmak için kullanılır. Dağıtım hazırlama sırasında tekrar tekrar tüm paketlerin indirilmesi istenmiyorsa bu seçenek kullanılabilir. Fakat unutulmamalıdır ki kullanmasanız da sunucuda bulunan tüm paketler indirilecektir.

    -yb | --yps-baslat
    Oluşturulmuş olan Yerel Paket Sistemi (--yps-olustur) başlatılacaktır.

    -yd | --yps-durdur
    Başlatılan Yerel Paket Sistemi (--yps-baslat) durdurulacaktır.

    -yg | --yps-guncelle
    Yerel Paket Sistemi ile Miilis Paket Sunucusunu eşitler.

    -yk | --yps-kontrol
    Yerel Paket Sistemi yolu, veritabanı kontrolü, çalışıp çalışmadığı gibi kontrolleri sağlar.