Sabri'nin IP Test Aracı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
inc
setup
.gitignore
LICENSE
README.md
ekle.txt
ip.txt
liste_ekle.php
liste_parse.php

README.md

Sabri'nin İp Test Aracı

NE İŞE YARAR?

İp adresinin daha önce sisteme kayıtlı olup olmadığını sorgulamaya yarar.

Google, Yandex, Bing, Yahoo arama motorlarına ait bir çok ip adresi kayıtlı durumdadır.

İp adreslerinin çoğu, "Robot whitelist" listesinden alınmıştır. Bir kısım ip adresi "Apache ultimate bad bot blocker" kaynaklıdır. Çok az ip adresi ise apache access_log analizlerime dayanmaktadır.

KAÇ IP ADRESİ KAYITLI?

Kayıtlı olan data sayısı 9 bin sayısının üstündedir. Adresler CIDR değeri olarak kayıtlı olması sebebiyle bu sayı milyonlarca ip adresinin tek tek kayıtlı olması ile eş değerdir!

VERİTABANI YAPISI NASILDIR?

Veritabanı yapısı şu alanları barındırmaktadır: id: Auto Increment default değerdir, özel bir anlamı yoktur. ip: İsteğin ip adres değeri. Bu kısım saf ip (xxx.xxx.xxx.xxx) şeklinde olabileceği gibi CIDR değeri (xxx.xxx.xxx.x/xx) şeklinde de olabilir. name: IP Adresinin karşılık geldiği bir isim varsa onu belirtir. status: İlgili IP adresine yönelik tavrımı gösterir note: Varsa özel not alanıdır. Banlanan ip adresleri için sebebi bu kısma girmekteyim.

Kurulum için sql dosyası setup/ klasörünün içindedir. Veritabanı bağlantısı için inc/init.php dosyasına bakınız.

NASIL KULLANILIR?

Öncelikli olarak sunucudan access_loglarınızı indirmeniz veya uygun bir konumda şu komutu çalıştırmanız gerekmektedir cat test.log | awk '{ print $1 }' | sort | uniq -c | sort -n >> ip.txt

sonra ilgili dosyadan 100'den az istekte bulunmuş ip adreslerini silin, listeyi tamamen sola dayalı hale getiriniz, yani sayıların önündeki boşlukları siliniz.

ip.txt dosyasının içine dataları kopyalayıp liste_parse.php dosyasını çalıştırınız. İp adreslerinin bilinenlerini ve bilinmeyenleri ayrı ayrı listeleyecektir.

NASIL YENİ İP ADRESİ EKLENİR?

ekle.txt dosyasında verilen örneğe uygun şekilde IP adreslerini ve bilgileri giriniz, sonrasında liste_ekle.php dosyasını çalıştırınız. Yeni ip adreslerini ve ilgili yorumları sisteme kayıt edecektir.

BAĞIMLILIKLAR

  • PHP
  • MariaDB / MySQL

Kullanılan Kütüphaneler

Kullanılan Kaynaklar

Kullanılan Yazılım Araçları

  • Kate
  • GitG
TODO: Demo ;)
NOTLAR