Skip to content
NestPay GiroGate dökümanlar
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.DS_Store
Alternatif Ödeme Sistemleri Test Bilgileri V1.1.pdf
Alternatif Ödeme Sistemleri-V1.3.pdf
Alternatif_Odeme_Yontemleri_Test_Bilgileri_v1.3.pdf
Nestpay_Sipariş_Detay_Sorgulama_Servisi .pdf
Nestpay_Sorgulama_Servisleri_(Orderhistory & Orderstatus ) .pdf
README.md
alternatif ödeme yöntemleri V 1.4.pdf

README.md

NestPay® Girogate (Giropay)

İşbankası Yurtdışı Alternatif Ödeme Sistemleri Entegrasyon Dokümanı

GiroGate ödeme yöntemi, işyerlerine NestPay Ödeme Geçidi altyapısını kullanarak GiroGate sistemini üzerinden ödeme alma olanağı sağlar.

GiroGate kapsamında aşağıdaki ödeme yöntemleri desteklenmektedir :

- Giropay 
- EPS
- Ideal
- Alipay
- Qiwi
- Mybank
- Entercash
- Bancontact
- Trustpay
- Sofort
- SAFETYPAY
- MULTIBANCO 
- P24
You can’t perform that action at this time.