YazBel Projesi Belgeleri
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
ismailarilik Merge pull request #4 from Ven-Zallow/master
Python 3.6 ile gelen özellikler
Latest commit 2d5bab4 Feb 23, 2018

README.md

YazBel Belgeleri

https://belgeler.yazbel.com

YazBel projesi belgelerine hoşgeldiniz! Bu veri havuzu çeşitli programlama dilleri, çatılar(frameworks), kütüphaneler, teknolojiler ve araçlar hakkında Türkçe belgeler içermektedir.

Belgeler Hakkında

Belgeler, belgenin anlattığı programlama dili, kütüphane ya da teknoloji ile isimlendirilmiş dizinlerde ayrı olarak tutulmaktadır. Belgeler yazılırken işaretleme dili olarak AsciiDoc, belgelendirme oluşturucusu olarak da Asciidoctor kullanılmıştır.

Nasıl yardım alabilirim?

Her zaman YazBel forumunda bir konu açarak aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Topluluk size yardım etmekten mutluluk duyacaktır.

Nasıl yardım edebilirim?

Birçok şekilde yardım edebilirsiniz:

  • Belgelerde değişiklik yaparak çekme isteği(pull request) gönderebilirsiniz. Yazım yanlışları ve küçük hatalar için GitHub arayüzünü kullanabilirsiniz ancak daha büyük ve karmaşık düzeltmeler için veri havuzunu bilgisayarınıza çekmeli, daha sonrasında düzeltmeleri yapıp çekme isteği göndermelisiniz. Her iki durumda da kısa ve öz bir işleme mesajı(commit message) yazdığınıza emin olmalısınız.

  • Eğer bir yanlış gördünüz ancak bir sebepten ötürü düzeltmeyi kendiniz yapmak istemediyseniz, bu hatayı bildirerek de yardım edebilirsiniz. Bunun için veri havuzunun konular(issues) dizininde bir konu açın, başlık ve açıklama kısmına ilgili metinleri yazın ve gönderin. Başlık kısmının kısa ve öz olmasına dikkat edin.

  • Forumda sorulan soruları cevaplayabilirsiniz.

Lisans

LICENSE dosyasında da belirtildiği üzere bu belgelerin lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) lisansıdır. Daha fazla bilgi için lütfen dosyanın içeriğine bakınız.