Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (17 sloc) 1.56 KB
Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0)
Lisans ile ilgili bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr
Lisansın aslını şu adreste okuyabilirsiniz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
Bu lisans, belgelerin özel lisanslarında aksi belirtilmediği sürece, bu veri havuzundaki tüm belgeler için geçerlidir.
Bu lisans size şunları yapma özgürlüğünü verir:
- Belgeleri her boyut ve formatta PAYLAŞABİLİR, kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
- Belgeleri başka kaynaklara UYARLAYABİLİR, başka kaynaklarla karıştırabilir, başka kaynaklara aktarabilir ve bu
belgelerin üzerine inşa edebilirsiniz.
Lisans sahibi, lisans şartlarını takip ettiğiniz sürece bu özgürlükleri iptal edemez.
Ancak bu özgürlüklerin aşağıdaki şartlar dahilinde geçerli olduğunu unutmamalısınız:
- Bu belgeleri kullandığınız herhangi bir yerde buraya(https://github.com/yazbel/belgeler) atıfta bulunmalı ve
değişiklik yaptıysanız bundan bahsetmelisiniz. Ancak bunu yaparken lisans sahibinin sizi veya kullanımınızı onayladığına
dair bir bilgi paylaşmamalısınız.
- Bu belgeleri ticari amaçlarla kullanamazsınız.
- Eğer belgeleri karıştırdınız, aktardınız veya belgeler üzerinde değişiklik yaptıysanız, ortaya çıkan yeni eseri bu
belgelerin lisansı ya da bu lisansa uyumlu olan bir lisans ile lisanslayabilirsiniz.
- Başkaları üzerinde bu belirtilenler dışında ek bir kısıtlama uygulayamazsınız.
You can’t perform that action at this time.