istihza.com Python Belgeleri
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit e30cc68 Oct 20, 2018

README.md

YazBel Python Belgeleri

https://belgeler.yazbel.com/python-istihza

Bu belgeler Python programlama dilinin 3. sürümünü anlatmaktadır ve istihza.com'da yer alan, Fırat Özgül'ün yazdığı Python 3 belgelerinden oluşturulmuştur.

Belgeler neden buraya kopyalandı?

Bu belgeler buraya kopyalanmadan bir süre önce Fırat Özgül, istihza.com projesinin sonlanacağını istihza.com forumunda duyurdu. Proje sonlandığında elbette belgeler kaybolmayacak; internette bir yerlerde bulunabilir olacaklar. istihza.com topluluğu da Python'ı öğrenmekten ve öğretmekten vazgeçmeyecek. Ancak belgelerin sadece bulunabilir olmaları değil, zamanla gelişmeleri de gerekli; Python dili sürekli gelişiyor ve güncellenmeyen belgeler bir süre sonra eksik ve yanlış bilgileri içermeye mahkum olacaktır. Bu veri havuzu sayesinde belgeler, kaynak kodu ile birlikte, bulunabilir ve en önemlisi de geliştirilebilir olacak. Hatta bu gelişime siz de dahil olabilirsiniz!

Bu arada proje sonlandığında bu belgede istihza.com'a verilen bağlantıların çalışmayabileceğini de unutmamalısınız.

Belgeleri inşa etme

Buradaki belgeler reStructuredText kullanılarak yazılmış, Sphinx kullanılarak derlenmiştir. Belgeleri derlemek için öncelikle Sphinx'i kurmalısınız. Sphinx'i Ubuntu'da şu komutla kurabilirsiniz:

# Python 3 için
$ apt install python3-sphinx
# Python 2 için
$ apt install python-sphinx

Şimdi şu komutla belgeleri inşa edebilirsiniz:

# UNIX ortamında
$ make html
# Windows ortamında
> .\make.bat html

Nasıl yardım alabilirim?

Her zaman YazBel forumunun Python kategorisinde bir konu açarak aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Topluluk size yardım etmekten mutluluk duyacaktır.

Nasıl yardım edebilirim?

Birçok şekilde yardım edebilirsiniz:

  • Belgelerde değişiklik yaparak çekme isteği (pull request) gönderebilirsiniz. Yazım yanlışları ve küçük hatalar için GitHub arayüzünü kullanabilirsiniz ancak daha büyük ve karmaşık düzeltmeler için veri havuzunu bilgisayarınıza çekmeli, daha sonrasında düzeltmeleri yapıp çekme isteği göndermelisiniz. Her iki durumda da kısa ve öz bir işleme mesajı (commit message) yazdığınıza emin olmalısınız.

  • Eğer bir yanlış gördünüz ancak bir sebepten ötürü düzeltmeyi kendiniz yapmak istemediyseniz, bu hatayı bildirerek de yardım edebilirsiniz. Bunun için veri havuzunun konular (issues) dizininde bir konu açın, başlık ve açıklama kısmına ilgili metinleri yazın ve gönderin. Başlık kısmının kısa ve öz olmasına dikkat edin.

Lisans

LICENSE dosyasında da belirtildiği üzere bu belgelerin lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş (CC BY-NC-SA 3.0) lisansıdır. Daha fazla bilgi için lütfen dosyanın içeriğine bakınız.