Permalink
Browse files

* TODO lista atalakitva.

  • Loading branch information...
1 parent 709188a commit c316785ab632b4712e92d027fecaf28a6a973d0e Megax committed May 28, 2012
Showing with 18 additions and 13 deletions.
  1. +18 −13 TODO
View
31 TODO
@@ -1,14 +1,19 @@
Megírásra váró feladatok:
-- xrev parancs megírása.
-- irc parancs listájának bővítése.
-- sznap parancs megírása normálisan.
-- ha leállna a szerver először ne botok álljanak le (amiket a szerver indított).
-- Serverben megoldani az egy szerveren lévő botok neveinek tiltását és az azonos funkciók kikapcsolását megadott csatornán (persze van kivétel amit nem fog kikapcsolni). Ezt csak akkor csinálja ha egy irc szerverre mennek fel.
-- backup parancs létrehozása. (sql és configról lehetne elsősorban készíteni egy backup nevű mappába ami ellátja a mentés dátumával a fájl nevét is)
-- Megoldás arra ha vki úgy aktiválja a vhost-ot hogy sehol sincs fent (csatorna). Ha ezútán se lép fel csatornára de mondjuk nevet cserél vagy lelép irc-ről akkor fen áll a lehetőség hogy a kódot támadás érheti. Ehhez valamilyen védelmi mehanizmust kéne kitalálni.
-- Játék addon bővítése és a kód nyelvezetét átírni angolra is. Statisztikai rész létrehozása hozzá.
-- Ha Server küldi el a konfigurációs adatokat rossz lesz a kódolás és pl ignore_channel-nél nem észleli a split a vesszőket.
-- Valamiért beáll a kód de pontos hiba ok nincs. Beállás oka a Server.exe-ben keresendő!!!
-- Rss-nél megoldani hogy a project elnevezésének színe cserélhető legyen.
-- Sqlite alatt nem mükődnek a warring üzenetek lekérdezései.
-- Lua részben megoldani hogy ne csak public parancsokat lehessen hozzáadni a kódhoz. Ezenkivül megoldani az újratöltési hibát.
+- Súlyos hibák:
+ - Sqlite alatt nem mükődnek a warring üzenetek lekérdezései.
+ - Lua részben megoldani hogy ne csak public parancsokat lehessen hozzáadni a kódhoz. Ezenkivül megoldani az újratöltési hibát.
+ - Megoldás arra ha vki úgy aktiválja a vhost-ot hogy sehol sincs fent (csatorna). Ha ezútán se lép fel csatornára de mondjuk nevet cserél vagy lelép irc-ről akkor fen áll a lehetőség hogy a kódot támadás érheti. Ehhez valamilyen védelmi mehanizmust kéne kitalálni.
+
+- Szerver hibák:
+ - Valamiért beáll a kód de pontos hiba ok nincs. Beállás oka a Server.exe-ben keresendő!!!
+ - Ha Server küldi el a konfigurációs adatokat rossz lesz a kódolás és pl ignore_channel-nél nem észleli a split a vesszőket.
+ - Ha leállna a szerver először ne botok álljanak le (amiket a szerver indított).
+
+- Fejleszteni kívánt részek, új funkciók:
+ - xrev parancs megírása.
+ - irc parancs listájának bővítése.
+ - sznap parancs megírása normálisan.
+ - Rss-nél megoldani hogy a project elnevezésének színe cserélhető legyen.
+ - Játék addon bővítése és a kód nyelvezetét átírni angolra is. Statisztikai rész létrehozása hozzá.
+ - backup parancs létrehozása. (sql és configról lehetne elsősorban készíteni egy backup nevű mappába ami ellátja a mentés dátumával a fájl nevét is)
+ - Serverben megoldani az egy szerveren lévő botok neveinek tiltását és az azonos funkciók kikapcsolását megadott csatornán (persze van kivétel amit nem fog kikapcsolni). Ezt csak akkor csinálja ha egy irc szerverre mennek fel.

0 comments on commit c316785

Please sign in to comment.