Skip to content
İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Ders Notları 📚
C Python TSQL Java C++ PLpgSQL
Branch: master
Clone or download
Latest commit 6eb7904 Aug 15, 2019

README.md

Istanbul University - CE

GitHub last commit GitHub made_with_Markdown GitHub repo size

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği notlarını içerir.

Katkıda bulunmak istersen Destek ve İletişim bölümüne bakabilirsin 🤗

İçerikler

Temel Bilgiler

  • Okulun resmi duyurularının olduğu sayfaya buradan erişebilirsin
  • Aksis Cerrahpaşa üzerinden ders bilgilerine erişebilirsin
  • Resmi akademisyenlerin sitesine buradan erişebilirsin.
  • Ağırlıklı not ortalamanı (AGNO) öğremek için Aksis üzerinden Not Kartı alanına bakabilirsin.
  • Eski ders notlarının olduğu drive linkine erişmek için buraya bakabilirsin.
  • Erasmus için izlenecek yollar için buraya bakabilirsin

Ders Bilgileri

Genel Bilgiler

1. Sınıf 1. Dönem Notları

1. Sınıf 2. Dönem Notları

2. Sınıf 1. Dönem Notları

2. Sınıf 2. Dönem Notları

3. Sınıf 1. Dönem Notları

3. Sınıf 2. Dönem Notları

4. Sınıf 1. Dönem Notları

4. Sınıf 2. Dönem Notları

Harici Bağlantılar

Destek ve İletişim

The MIT License © Yunus Emre Ak

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

You can’t perform that action at this time.