Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
66 lines (42 sloc) 3.52 KB
description
Yunus Emre Ak ~ YEmreAk (@yedhrab) 'ın windows 10 kısayolları artıran YHotkeys adlı uygulaması

🌱 YHotkeys

🔰 Ne İşe Yarar

⭐ Tek bir fide bile, Windows'unu tazelemeye yeter.

 • 👮‍♂️ Windows'un kısıtlı kısayollarına alternatif olarak yapılmıştır
 • Windows üzerinde yeni 💞 Kısayollar kullanmanızı sağlar
 • 🥰 Emoji kısayolları olan 🚀 YEmoji ile her yerde çalışan emoji kısayolları sunar

👣 Kullanım Adımları

 • Uygulamanın son sürümünü 🔗 buradan indirin
 • 👨‍🔬 Deneysel sürümünü 🧪 buradan indirebilirsin
 • 👀 Uygulamanın sunduğu kısayollar için 💞 Kısayollar alanına bakabilirsin
 • 🥰 YEmoji kısayolları için 🚀 YEmoji alanına bakmalısın
 • 🌱 İkonuna tıklayarak bu sayfaya yönelebilirsin

{% hint style="info" %} 👀 Diğer sürümlere göz atmak için 🏷️ Release alanına bakmalısın {% endhint %}

Güncelleme İşlemleri

 • 🖱️ İmlecini 🌱 ikonunun üzerinde bekleterek, kullandığın sürümü görebilirsin
 • Uygulama kendini otomatik olarak güncellemektedir
 • 📋 Güncellemeler hakkında detaylara Changelog alanında erişebilirsin

{% hint style="info" %} 📢 Güncellemede sorun yaşarsan 👣 Kullanım Adımları alanından son sürümü indirebilirsin {% endhint %}

🚩 System ile Başlatma

 • Scriptinizin kısayolunu veya kopyasını oluşturun
 • 🎌 ❖ Win R tuşlarına basıp shell:startup yazıp ↩ Enter 'a basın
 • 🚙 Oluşturduğunuz kısayolu veya kopyayı açılan dizine kopyalayın

👁‍🗨 Uygulamaya Bakış

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The Apache 2.0 License ©️ Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.