Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

27 lines (26 sloc) 1.73 kb
<?php # lang_cz.inc.php 1.0 2012-01-08 18:49:05 VladaAjgl $
/**
* @version 1.0
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2012/01/08
*/
@define('TWOK11_HEADER_IMG','Použít banner - obrázek v záhlaví stránky? (1120 pixelů široký; ponechte prázdné políčko a nebude se používat žádný banner)');
@define('TWOK11_USE_CORENAV', 'Použít globální navigaci?');
@define('TWOK11_WEBFONTS', 'Použít webfont hostovaný u Googlu?');
@define('TWOK11_NOWEBFONT', 'Nevkládat žádný webfont');
@define('TWOK11_USERSTYLES', 'Vkládat user.css? (Je třeba vytvořit tento soubor v adresáři šablony. Generátor souborů na: http://yellowled.github.com)');
// Lang constants
@define('TWOK11_NAV_TITLE', 'Navigace');
@define('TWOK11_PAG_TITLE', 'Stránkování');
@define('TWOK11_PLINK_TEXT', 'Odkaz');
@define('TWOK11_PLINK_TITLE', 'Stálý odkaz na tento komentář');
@define('TWOK11_PLACE_SEARCH', 'Vyhledat výraz(y)');
@define('TWOK11_PLACE_NAME', 'např. Honza Králík');
@define('TWOK11_PLACE_MAIL', 'např. mail@priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_URL', 'např. http://priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_MESSAGE', 'Co máte na jazyku?');
@define('TWOK11_SEND_MAIL', 'Poslat');
@define('TWOK11_TWEET_THIS', 'Sdílet příspěvek na Twitteru');
@define('TWOK11_DENT_THIS', 'Sdílet příspěvek na Identice');
@define('TWOK11_SHORT_URL', 'Krátké URL');
@define('TWOK11_SHORT_URL_HINT', 'Tento odkaz není myšlen ke klikání. Obsahuje krátkou URL adresu k tomuto příspěvku. Můžete ji použít k odkazování na tento příspěvek. Zkopírujte kliknutím pravým tlačítkem a následně klikněte na Kopírovat odkaz v Internet Exporeru nebo Kopírovat umístění odkazu v Mozille.');
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.