Permalink
Find file
b5ee8f2 Jan 6, 2017
63 lines (53 sloc) 1.11 KB
I have no Soap
I have 70 Flip
I have 105 Ipod
I have 122 Zapper
I have 66 Bishop
I have 117 Up
I have 10 Nap
I have 3 Gap
I have 5 Grape
I have 15 Grapefruit
I have 20 Gatekeeper
I have no Pen # Counter
I have an Apple
Uh! Apple-Pen # Label for loop start
Uh! Append-Pen-Apple # Increment ct
Uh! Superior-Pen-Gatekeeper-Pen-Pinapple-Apple-Pen!
I have Tmp1
Uh! Replace-Tmp1-Pen
Uh! Chop-Tmp1-Grapefruit
Uh! Multiply-Tmp1-Grapefruit
I have Tmp2
Uh! Replace-Tmp2-Pen
Uh! Rip-Tmp2-Tmp1
Uh! Compare-Tmp2-Soap-Flip-Pen!?
Uh! Put-Flip-Ipod-Zapper-Zapper-Bishop-Up-Zapper-Zapper-Nap
Uh! Jump-Apple-Pen
Flip-Pen
I have Tmp1
Uh! Replace-Tmp1-Pen
Uh! Chop-Tmp1-Grape
Uh! Multiply-Tmp1-Grape
I have Tmp2
Uh! Replace-Tmp2-Pen
Uh! Rip-Tmp2-Tmp1
Uh! Compare-Tmp2-Soap-Bishop-Pen!?
Uh! Put-Flip-Ipod-Zapper-Zapper-Nap
Uh! Jump-Apple-Pen
Bishop-Pen
I have Tmp1
Uh! Replace-Tmp1-Pen
Uh! Chop-Tmp1-Gap
Uh! Multiply-Tmp1-Gap
I have Tmp2
Uh! Replace-Tmp2-Pen
Uh! Rip-Tmp2-Tmp1
Uh! Compare-Tmp2-Soap-Nap-Pen!?
Uh! Put-Bishop-Up-Zapper-Zapper-Nap
Uh! Jump-Apple-Pen
Nap-Pen
Uh! Print-Pen
Uh! Put-Nap
Uh! Jump-Apple-Pen
Pen-Pinapple-Apple-Pen