Yazı dizisi için geliştirilen ufak bir uygulama
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
yidemir Merge pull request #1 from Smokietr/master
Link yapısı değiştirildi
Latest commit ba2ba02 Feb 26, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
app Rota sistemi eklendi Jan 6, 2018
.htaccess Update .htaccess Feb 25, 2018
LICENSE Initial commit Dec 2, 2016
README.md Update README.md Mar 20, 2017
index.php Rota sistemi eklendi Jan 6, 2018

README.md

BasitMVCUygulamasi

Yazı dizisi için geliştirilen ufak bir uygulama

Kurulum/İndirme

git clone https://github.com/yidemir/BasitMVCUygulamasi.git

veya indirmek için tıklayın

Ayarlamalar

index.php içerisinde bulunan sabitlerden ayarlamalar yapılabilir.

Örnek Uygulama

Basit bir blog sistemi işlettiğim dosyalara şuradan ulaşabilirsiniz.