Permalink
Browse files

Merge pull request #1054 from Borales/uk-doc

[ci skip][UK][Guide] last changes
  • Loading branch information...
2 parents 10785df + 8399a4c commit 080de8194405b31f790d0174f113b8f6891e6121 @samdark samdark committed Jul 28, 2012
@@ -132,8 +132,8 @@ Yii::import('system.web.*');
Yii::setPathOfAlias('mynamespace', '/var/www/common/mynamespace/');
~~~
-Простір імен контролерів
-------------------------
+Контролери у просторах імен
+---------------------------
За замовчуванням Yii використовує контролери із глобального простору імен.
Ці класи знаходяться у `protected/controllers`.
@@ -178,8 +178,8 @@ class TestController extends \CController
}
~~~
-Простір імен модулів
---------------------
+Модулі у просторах імен
+-----------------------
Іноді корисно визначити простір імен для цілого модуля. Наприклад, якщо ви хочете помістити `testmodule` у простір імен `\mynamespace\modules\testmodule`, який вказує на
`/var/www/common/mynamespace/modules/testmodule`, вам потрібно спочатку створити наступну файлову структуру:
@@ -6,6 +6,9 @@
Версія 1.1.11
-------------
* [Додана підтримка кешування на рівні HTTP](/doc/guide/caching.page#http-caching)
+ * [Додано код виходу для консольних додатків](/doc/guide/topics.console#exit-codes)
+ * [Додано внесення правил валідації моделі до чорних списків](/doc/guide/form.model.txt#declaring-validation-rules)
+ * [Додана підтримка git та hg](/doc/guide/quickstart.first-app#creating-your-first-yii-application)
Версія 1.1.8
------------
@@ -297,7 +297,7 @@ function group($columns)
// GROUP BY `name`, `id`
group('name, id')
// GROUP BY `tbl_profile`.`name`, `id`
-group(array('tbl_profile.name', 'id')
+group(array('tbl_profile.name', 'id'))
~~~
@@ -97,6 +97,22 @@ array('AttributeList', 'Validator', 'on'=>'ScenarioList', …додаткові
застосовуватися правило; а також інші параметри — пари імʼя-значення, які використовуються для
ініціалізації значень властивостей відповідного валідатора.
+Починаючи із версії 1.1.11, сценарії можна вносити до "чорних" списків.
+Якщо ви не бажаєте виконувати валідацію для деякого правила, коли активні конкрентні сценарії,
+ви можете визначити параметр `off`, що містить їхні імена.
+Синтакст такий же, як і для параметра `on`.
+
+Перелік сценаріїв (параметри `on` та `off`) може бути визначений у двох різних формах,
+які означають одне й те саме:
+
+~~~
+[php]
+// довільний масив із іменами сценаріїв
+'on'=>array('update', 'create'),
+// рядок із іменами сценаріїв, розділених комами (пробіли ігноруються)
+'off'=>'ignore, this, scenarios, at-all',
+~~~
+
Є три способи вказати `Validator` у правилі перевірки. По-перше, `Validator` може бути іменем
метода у класі моделі даних, аналогічно `authenticate` у прикладі вище. Метод перевірки
оформлюється наступним чином:
@@ -99,6 +99,17 @@ testdrive/
login.php файл представлення для дії 'login'
~~~
+Описаний вище генератор додатку, також підтримує створення необхідних файлів для системи контролю версій Git.
+Наступна команда створить необхідні файли `.gitignore` (наприклад, зміст директорій `assets` та `runtime` не повинен відслідковуватися)
+та `.gitkeep` (примусово встановлює відстеження початково порожніх, але важливих каталогів):
+
+~~~
+% YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive git
+~~~
+
+Інша система VCS, що підтримується, це Mercurial: передайте значення `hg` у якості третього параметра, якщо ви використовуєте цю VCS.
+Ця функція доступна із версії 1.1.11.
+
Зʼєднання з базою даних
-----------------------
Більшість веб-додатків використовують бази даних, і наш додаток не виключення.

0 comments on commit 080de81

Please sign in to comment.