No description, website, or topics provided.
Racket
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
Tema1.rkt

README

Mihai Ionut Cosmin 322CC


Pentru beta reducere este utilizata o functie "beta_red" care primeste ca parametru o lista.
Se apeleaza recursiv si utilizeaza functia "repclr" care efectiv substituie variabilele.Verifica mai multe cazuri in care se poate afla lista:
Daca are lungimea 3, se incearca recursiv o reducere a corpului.
Daca are lungimea 2 se verifica fiecare din cele 2 elemente care pot fi functie, expresie sau element si se apeleaza recursiv in functie de ele.
Daca are lungimea 1 se face o reducere a eleemntului functiei.

Pentru alfa conversie mai intai se verifica daca este nevoie de alfa conversie, apoi se genereaza o lista de perechi variabila-noua variabila generata si apoi se inlocuiesc in corp variabilele legate dar libere cu variabila generata.In aplicatie variabila ramane cea veche

Descrierea sumara a functiilor se gaseste in sursa.
Timpul de testare este in jur de 1-2 min.