Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
270 lines (207 sloc) 6.13 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION 2012\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-02 17:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-13 16:50+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: LANGUAGE Sweden <marcus@walfridssons.se>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
#: layouts/404.php:3
msgid "Error 404 - Not Found"
msgstr "Felmeddelande 404 - Sidan hittades inte"
#: layouts/404.php:4
msgid "The page you requested does not exist, or has been moved."
msgstr "Sidan du söker efter finns inte eller har flyttats."
#: layouts/_pagination.php:43
msgid "First"
msgstr "Första"
#: layouts/_pagination.php:63
msgid "Last"
msgstr "Sista"
#: layouts/_post.php:5
#: layouts/single.php:10
#, php-format
msgid "Written by %s on %s. Posted in %s"
msgstr "Skrivet av %s på %s Postad i %s"
#: layouts/_post.php:10
msgid "Continue Reading"
msgstr "Läs mer"
#: layouts/_post.php:11
msgid "No Comments"
msgstr "Inga kommentarer"
#: layouts/_post.php:11
msgid "1 Comment"
msgstr "1 Kommentar"
#: layouts/_post.php:11
msgid "% Comments"
msgstr "% Kommentarer"
#: layouts/_post.php:14
#: layouts/single.php:14
msgid "Tags: "
msgstr "Taggar:"
#: layouts/_post.php:16
#: layouts/page.php:12
#: layouts/single.php:16
msgid "Edit this post."
msgstr "Ändra i posten."
#: layouts/archive.php:8
#, php-format
msgid "Posts Tagged %s"
msgstr "Poster taggade %s"
#: layouts/archive.php:10
#: layouts/archive.php:12
#: layouts/archive.php:14
#, php-format
msgid "Archive for %s"
msgstr "Arkiv för %s"
#: layouts/archive.php:16
#: layouts/author.php:3
msgid "Author Archive"
msgstr "Författar Arkiv"
#: layouts/archive.php:18
msgid "Blog Archives"
msgstr "Blogg Arkiv"
#: layouts/archive.php:28
#, php-format
msgid "Sorry, but there aren't any posts in the %s category yet."
msgstr "Tyvärr, det finns inga poster i %s kategorin ännu."
#: layouts/archive.php:30
msgid "Sorry, but there aren't any posts with this date."
msgstr "Tyvärr, det finns inga poster med det här datumet."
#: layouts/archive.php:33
#, php-format
msgid "Sorry, but there aren't any posts by %s yet."
msgstr "Tyvärr, det finns inga poster av %s ännu."
#: layouts/archive.php:35
msgid "No posts found."
msgstr "Inga poster hittade."
#: layouts/attachment.php:10
#, php-format
msgid "Published by %s on %s"
msgstr "Publicerat av %s på %s"
#: layouts/attachment.php:15
#, php-format
msgid "Full size is %s pixels."
msgstr "Originalstorleken är %s pixlar"
# fea
#: layouts/attachment.php:18
msgid "Link to full-size image"
msgstr "Länk till bildens originalstorlek"
#: layouts/attachment.php:32
msgid "Edit this attachment."
msgstr "Ändra bifogad fil."
#: layouts/comments.php:6
#, php-format
msgid "Comments (%s)"
msgstr "Kommentarer (%s)"
#: layouts/comments.php:6
msgid "Comments are closed"
msgstr "Kommentarer avstängda"
#: layouts/comments.php:47
#, php-format
msgid "%1$s at %2$s"
msgstr "%1$s på %2$s"
#: layouts/comments.php:49
msgid "Edit"
msgstr "Ändra"
#: layouts/comments.php:59
msgid "Reply"
msgstr "Svara"
#: layouts/comments.php:63
msgid "Your comment is awaiting moderation."
msgstr "Din kommentar väntar på godkännande."
#: layouts/comments.php:90
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: layouts/comments.php:133
msgid "Leave a comment"
msgstr "Lämna en kommentar"
#: layouts/comments.php:136
#, php-format
msgid "You must be <a href=\"%s\">logged in</a> to post a comment."
msgstr "Du måste vara <a href=\"%s\">inloggad</a> för att skriva kommentarer."
#: layouts/comments.php:146
#, php-format
msgid "Logged in as <a href=\"%s\">%s</a>."
msgstr "Inloggad som <a href=\"%s\">%s</a>."
#: layouts/comments.php:146
msgid "Log out of this account"
msgstr "Logga ut från det här kontot"
#: layouts/comments.php:146
msgid "Log out &raquo;"
msgstr "Logga ut &raquo;"
#: layouts/comments.php:154
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: layouts/comments.php:159
msgid "E-mail"
msgstr "E-post"
#: layouts/comments.php:164
msgid "Website"
msgstr "Hemsida"
#: layouts/comments.php:174
msgid "Submit Comment"
msgstr "Lägg till Kommentar"
#: layouts/index.php:11
msgid "Not Found"
msgstr "Hittades inte"
#: layouts/index.php:12
msgid "Sorry, but you are looking for something that isn't here."
msgstr "Tyvärr finns det du söker efter något som inte finns."
#: layouts/widgets/search.php:22
msgid "Search Results"
msgstr "Sökresultat"
#: layouts/search.php:5
msgid "Search Results for"
msgstr "Sökresultat för"
#: layouts/search.php:13
msgid "No posts found. Try a different search?"
msgstr "Inga poster hittades. Prova att omformulera din sökniing"
#: layouts/single.php:19
#, php-format
msgid "<a href=\"%s\">Trackback</a> from your site."
msgstr "<a href=\"%s\">Spåra</a> från din sida."
#: layouts/widgets/rss.php:4
msgid "Read feed"
msgstr "Läs det här flödet"
#: layouts/widgets/search.php:14
msgid "search..."
msgstr "sök..."
#: layouts/widgets/search.php:22
msgid "More Results"
msgstr "Fler resultat"
#: layouts/widgets/search.php:22
msgid "No results found"
msgstr "Inga resultat hittades"
#: widgets/breadcrumbs/breadcrumbs.php:106
msgid "Title:"
msgstr "Titel:"
#: widgets/breadcrumbs/breadcrumbs.php:110
msgid "Home title:"
msgstr "Hem titel:"
# not used in all themes
msgid "Written by"
msgstr "Skrivet av"
msgid "Published by"
msgstr "Publicerad den"
msgid "Posted in"
msgstr "Postad i"
msgid "Author"
msgstr "Författare"
msgid "Tags"
msgstr "Taggar"
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"
msgid "Please update to a modern browser"
msgstr "Var snäll och uppdatera till en modernare webbläsare"
msgid "outdatedBrowser_page_message"
msgstr "Sidan du besöker kan bara ses korrekt med en modern webbläsare. Var snäll och uppdatera din webbläsares version för bättre säkerhet och webbupplevelse. Välj en av webbläsarna här ovan. Är detta inget du bryr dig om <a href=\"?forwardie6=1\">klicka här</a>"
msgid "Page not found"
msgstr "Sidan hittades inte"
msgid "404_page_message"
msgstr "Sidan du söker efter finns inte eller så har ett fel inträffat. <a href=\"javascript:history.go(-1)\">Gå tillbaka</a>, eller besök <a href=\"%s\">%s</a> för att välja ett annat alternativ. "