Permalink
Browse files

first try

  • Loading branch information...
1 parent 7a75290 commit 08cbf508800e6d494ebc9461be9c2aeda57ec1c8 @Joomill Joomill committed Feb 25, 2012
Showing with 23 additions and 2 deletions.
  1. +21 −0 joomla.1.5/nl-NL/nl-NL.tpl_warp.ini
  2. +2 −2 joomla/nl-NL/nl-NL.tpl_warp.ini
View
21 joomla.1.5/nl-NL/nl-NL.tpl_warp.ini
@@ -0,0 +1,21 @@
+# copyright Copyright (C) YOOtheme GmbH. All rights reserved.
+# license YOOtheme Proprietary Use License (http://www.yootheme.com/license)
+# Note : All ini files need to be saved as UTF-8
+; Translation by Joomill.nl
+
+SEARCH...=zoeken...
+SEARCH RESULTS=Zoekresultaten
+MORE RESULTS=Meer resultaten
+NO RESULTS FOUND=Geen resultaten gevonden
+POSTED IN=Gepost in
+EDIT THIS ARTICLE.=Bewerk dit artikel.
+CREATE NEW ARTICLE.=Maak nieuw artikel aan.
+CREATED ON=Aangemaakt op
+CONTINUE READING=Lees meer
+ON=op
+IE6 PAGE TITLE=Update uw browser
+IE6 PAGE MESSAGE=De site die u bezoekt kan alleen worden bekeken met behulp van een moderne browser. Upgrade uw browser om de veiligheid en uw surfervaring te verbeteren. Kies een van de bovenstaande browsers. Wilt u toch verder gaan?<a href="?forwardie6=1">Klik dan hier</a>.
+404 PAGE TITLE=Pagina niet gevonden
+404 PAGE MESSAGE=De pagina die u probeert te bezoeken bestaat niet of er heeft zich een andere fout voorgedaan. <a href="javascript:history.go(-1)">Ga terug</a>, of ga naar<a href="%s">%s</a> om een andere pagina te kiezen.
+OFFLINE PAGE TITLE=We zijn binnenkort terug
+OFFLINE PAGE MESSAGE=Deze website is tijdelijk offline voor onderhoud. Probeer het later nog eens. Beheerders kunnen inloggen:
View
4 joomla/nl-NL/nl-NL.tpl_warp.ini
@@ -13,8 +13,8 @@ TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Maak nieuw artikel aan."
TPL_WARP_CONTINUE_READING="Lees meer"
TPL_WARP_ON="op"
TPL_WARP_IE6_PAGE_TITLE="Update uw browser"
-TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="De site die u bezoekt kan alleen worden bekeken met behulp van een moderne browser. Upgrade uw browser om de veiligheid en uw surfervaring te verbeteren. Kies een van de bovenstaande browsers. Wilt u toch verder gaan <a href="_QQ_"?forwardie6=1"_QQ_">klik dan hier</a>."
+TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="De site die u bezoekt kan alleen worden bekeken met behulp van een moderne browser. Upgrade uw browser om de veiligheid en uw surfervaring te verbeteren. Kies een van de bovenstaande browsers. Wilt u toch verder gaan? <a href="_QQ_"?forwardie6=1"_QQ_">Klik dan hier</a>."
TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Pagina niet gevonden"
-TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="De pagina die u probeert te bezoeken bestaat niet of er heeft zich een andere fout voorgedaan. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Ga terug</a>, of ga naar <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> om een nieuwe pagina te kiezen."
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="De pagina die u probeert te bezoeken bestaat niet of er heeft zich een andere fout voorgedaan. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Ga terug</a>, of ga naar<a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> om een andere pagina te kiezen."
TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="We zijn binnenkort terug"
TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Deze website is tijdelijk offline voor onderhoud. Probeer het later nog eens. Beheerders kunnen inloggen:"

0 comments on commit 08cbf50

Please sign in to comment.