Permalink
Browse files

Added (SK/CZ) language files for warp

  • Loading branch information...
Peter Stopka
Peter Stopka committed Aug 9, 2012
1 parent 8688827 commit 301b63410407e90757295c3e0be1a4961eb61afd
Showing with 30 additions and 0 deletions.
  1. +15 −0 joomla/cs-CZ/cs-CZ.tpl_warp.ini
  2. +15 −0 joomla/sk-SK/sk-SK.tpl_warp.ini
@@ -0,0 +1,15 @@
+TPL_WARP_SEARCH="hledat..."
+TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Výsledky Hledání"
+TPL_WARP_SEARCH_MORE="Další Výsledky"
+TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Nebyly nalezeny žádné výsledky."
+TPL_WARP_POSTED_IN="Publikováno v"
+TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Upravit tento článek."
+TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Vytvořit nový článek."
+TPL_WARP_CONTINUE_READING="Číst Dál"
+TPL_WARP_ON="zapnuto"
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_TITLE="Prosím, aktualizujte na moderní prohlížeč"
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Stránku, kterou jste navštívili, lze prohlížet pouze pomocí moderních prohlížečů. Prosím, aktualizujte svůj prohlížeč, aby jste zvýšili bezpečnost a svůj zážitek z prohlížení. Vyberte si jeden z výše uvedených prohlížečů. Pokud je vám to jedno <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">klikněte zde</a>."
+TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Stránka nebyla nalezena"
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Stránku, kterou hledáte buď neexistuje, nebo došlo k nějaké chybě. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Můžete se vrátit</a>, nebo přejít na stránku <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> aby jste si zvolili nový směr."
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Vrátíme se brzy"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Tyto stránky jsou nefunkční z důvodu údržby. Zkuste to prosím později. Administrátor se může přihlásit:"
@@ -0,0 +1,15 @@
+TPL_WARP_SEARCH="hľadať..."
+TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Výsledky Hľadania"
+TPL_WARP_SEARCH_MORE="Ďaľšie Výsledky"
+TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Nenašli sa žiadne výsledky."
+TPL_WARP_POSTED_IN="Publikované v"
+TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Upraviť tento článok."
+TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Vytvoriť nový článok."
+TPL_WARP_CONTINUE_READING="Čítať Ďalej"
+TPL_WARP_ON="zapnuté"
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_TITLE="Prosím, aktualizujte na moderný prehliadač"
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Stránka, ktorú ste navštívili, môže sa len prehliadať pomocou moderných prehliadačov. Prosím, aktualizujte svoj prehliadač, aby ste zvýšili bezpečnosť a svoj zážitok z prehľadávania. Vyberte si jeden z hora uvedených prehliadačov. Pokiaľ je vám to jedno <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">kliknite tu</a>."
+TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Stránka sa nenašla"
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Stránka, ktorú hľadáte buď neexistuje, alebo došlo k nejakej chybe. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Môžete sa vrátiť</a>, alebo prejdite na stránku <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a>, aby ste si zvolili nový smer."
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Vrátime sa čoskoro"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Tieto stránky sú nefunkčné z dôvodu údržby. Skúste to prosím neskôr. Administrátor se môže prihlásiť:"

0 comments on commit 301b634

Please sign in to comment.