Permalink
Browse files

Fixed spelling in Hungarian translation

  • Loading branch information...
1 parent 30b5dbe commit 50a48f1641611f0db22767838b2426487490b2dd @steffans steffans committed May 31, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 joomla.1.5/hu-HU/hu-HU.tpl_warp.ini
  2. +1 −1 joomla/hu-HU/hu-HU.tpl_warp.ini
View
2 joomla.1.5/hu-HU/hu-HU.tpl_warp.ini
@@ -18,4 +18,4 @@ IE6 PAGE MESSAGE="Az oldal amit megtekintene csak egy modern böngészőben jele
404 PAGE TITLE="Az oldal nem található"
404 PAGE MESSAGE="Az oldal amit megtekintene nem létezik, vagy más hiba lépett fel. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Vissza lépés</a>, vagy válasszon <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> egy másik oldalt a fentiek közül."
OFFLINE PAGE TITLE="Hamarosan vissza jövünk"
-OFFLINE PAGE MESSAGE="Az oldal karbantartás alatt áll. Kérem nézzen vissza később. Administrator belépése:"
+OFFLINE PAGE MESSAGE="Az oldal karbantartás alatt áll. Kérem nézzen vissza később. Adminisztrátor belépése:"
View
2 joomla/hu-HU/hu-HU.tpl_warp.ini
@@ -17,4 +17,4 @@ TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="Az oldal amit megtekintene csak egy modern böngész
TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Az oldal nem található"
TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Az oldal amit megtekintene nem létezik, vagy más hiba lépett fel. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Visszalépés</a>, vagy válasszon <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> egy másik oldalt a fentiek közül."
TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Hamarosan visszajövünk"
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Az oldal karbantartás alatt áll. Kérem, nézzen vissza később. Adminisutrátor belépése:"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Az oldal karbantartás alatt áll. Kérem, nézzen vissza később. Adminisztrátor belépése:"

0 comments on commit 50a48f1

Please sign in to comment.