Permalink
Browse files

Updated hungarian language file

  • Loading branch information...
1 parent d171e61 commit c0306f54335b103b65a6be1a672492083931fb38 @steffans steffans committed May 15, 2012
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 joomla/hu-HU/hu-HU.tpl_warp.ini
View
10 joomla/hu-HU/hu-HU.tpl_warp.ini
@@ -5,16 +5,16 @@
TPL_WARP_SEARCH="keresés..."
TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Keresési Eredmény"
-TPL_WARP_SEARCH_MORE="Mégtöbb eredmény"
+TPL_WARP_SEARCH_MORE="Még több eredmény"
TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Nem található eredmény"
TPL_WARP_POSTED_IN="Beküldve:"
TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Cikk szerkesztése."
TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Új cikk létrehozása."
TPL_WARP_CONTINUE_READING="Cikk folytatása"
TPL_WARP_ON="on"
TPL_WARP_IE6_PAGE_TITLE="Kérem, frissítsen egy modern böngészőre"
-TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="Az oldal amit megtekintene csak egy modern böngészőben jeleníthető meg. Kérem frissítse böngészőjét, hogy növelje böngészője biztonságát és a böngészés élményét. Kérem, válasszon az alábbi böngészők közül. Ha ez Önt nem érdekli <a href="_QQ_"?forwardie6=1"_QQ_">kattintson ide</a>."
+TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="Az oldal amit megtekintene csak egy modern böngészőben jeleníthető meg. Kérem, frissítse böngészőjét, hogy növelje böngészője biztonságát és a böngészés élményét. Kérem, válasszon az alábbi böngészők közül. Ha ez Önt nem érdekli <a href="_QQ_"?forwardie6=1"_QQ_">kattintson ide</a>."
TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Az oldal nem található"
-TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Az oldal amit megtekintene nem létezik, vagy más hiba lépett fel. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Vissza lépés</a>, vagy válasszon <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> egy másik oldalt a fentiek közül."
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Hamarosan vissza jövünk"
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Az oldal karbantartás alatt áll. Kérem nézzen vissza később. Administrator belépése:"
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Az oldal amit megtekintene nem létezik, vagy más hiba lépett fel. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Visszalépés</a>, vagy válasszon <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> egy másik oldalt a fentiek közül."
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Hamarosan visszajövünk"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Az oldal karbantartás alatt áll. Kérem, nézzen vissza később. Adminisutrátor belépése:"

0 comments on commit c0306f5

Please sign in to comment.