Permalink
Browse files

Updated Joomla 2.5 PL/CZ translations

  • Loading branch information...
1 parent 44c8a9d commit eaf31e1c39d16e626b567a5f63bcb9e2e236597a @steffans steffans committed Sep 4, 2012
Showing with 22 additions and 18 deletions.
  1. +16 −12 joomla/cs-CZ/cs-CZ.tpl_warp.ini
  2. +6 −6 joomla/pl-PL/pl-PL.tpl_warp.ini
@@ -1,15 +1,19 @@
-TPL_WARP_SEARCH="hledat..."
-TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Výsledky Hledání"
-TPL_WARP_SEARCH_MORE="Další Výsledky"
-TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Nebyly nalezeny žádné výsledky."
+; copyright Copyright (C) YOOtheme GmbH. All rights reserved.
+; license YOOtheme Proprietary Use License (http://www.yootheme.com/license)
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8
+
+TPL_WARP_SEARCH="vyhledat..."
+TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Výsledky hledání"
+TPL_WARP_SEARCH_MORE="Více výsledků"
+TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Nebyly nalezeny žádné výsledky"
TPL_WARP_POSTED_IN="Publikováno v"
TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Upravit tento článek."
TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Vytvořit nový článek."
-TPL_WARP_CONTINUE_READING="Číst Dál"
-TPL_WARP_ON="zapnuto"
-TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_TITLE="Prosím, aktualizujte na moderní prohlížeč"
-TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Stránku, kterou jste navštívili, lze prohlížet pouze pomocí moderních prohlížečů. Prosím, aktualizujte svůj prohlížeč, aby jste zvýšili bezpečnost a svůj zážitek z prohlížení. Vyberte si jeden z výše uvedených prohlížečů. Pokud je vám to jedno <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">klikněte zde</a>."
-TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Stránka nebyla nalezena"
-TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Stránku, kterou hledáte buď neexistuje, nebo došlo k nějaké chybě. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Můžete se vrátit</a>, nebo přejít na stránku <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> aby jste si zvolili nový směr."
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Vrátíme se brzy"
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Tyto stránky jsou nefunkční z důvodu údržby. Zkuste to prosím později. Administrátor se může přihlásit:"
+TPL_WARP_CONTINUE_READING="Pokračovat ve čtení"
+TPL_WARP_ON=""
+TPL_WARP_IE6_PAGE_TITLE="Prosím aktualizujte prohlížeč"
+TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="Stránky, které navštěvujete, je možné sledovat pouze za použití modernícho prohlížeče. Prosím aktualizujte svůj prohlížeč pro zvýšení bezpečnosti. Vyberte si jeden z prohlížečů výše. Pokud toto vás nezajímá <a href="_QQ_"?forwardie6=1"_QQ_">klikněte zde</a>."
+TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Stránka nenalezena"
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Stránka, kterou hledáte neexistuje. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Zpět</a>."
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Budeme brzy zpátky"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Tato stránka je vypnouta z důvodu údržby. Zkuste to prosím později. Správce může přihlásit:"
@@ -7,13 +7,13 @@ TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Wyniki wyszukiwania"
TPL_WARP_SEARCH_MORE="Więcej wyników"
TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Brak wyników"
TPL_WARP_POSTED_IN="Opublikowano w"
-TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Edytuj ten artykuł."
-TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Utwórz nowy artykuł."
+TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Edytuj artykuł."
+TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Stwórz nowy artykuł."
TPL_WARP_CONTINUE_READING="Czytaj dalej"
TPL_WARP_ON="włącz"
-TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_TITLE="Proszę zmienić przeglądarkę na nowoczesną"
-TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Strona, która właśnie odwiedziłeś może być przeglądana tylko przy użyciu nowoczesnych przeglądarek. Proszę zaktualizować lub zmienić przeglądarkę dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Wybierz jedną z poniższych przeglądarek. Możesz też zignorować ten komunikat i <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">kliknąć tutaj</a>."
+TPL_WARP_IE6_PAGE_TITLE="Prosimy o zmianę przeglądarki na nowoczesną"
+TPL_WARP_IE6_PAGE_MESSAGE="Strona, która właśnie odwiedziłeś może być przeglądana tylko przy użyciu nowoczesnych przeglądarek. Prosimy o aktualizację lub zmianę przeglądarki dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Wybierz jedną z poniższych przeglądarek. Możesz też zignorować ten komunikat i <a href="_QQ_"?forwardie6=1"_QQ_">kliknąć tutaj</a>."
TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Strony nie znaleziono"
-TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Strona, której szukasz nie istnieje lub pojawił się błąd innego rodzaju. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Wróc do poprzedniej strony</a>, albo przejdź do <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a>."
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Strona, której szukasz nie istnieje lub pojawił się błąd innego rodzaju. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Wróc do poprzedniej strony</a>, albo przejdź do <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a>."
TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Wrócimy niebawem."
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Ta strona jest chwilowo niedostępna. Zapraszamy do powrotu w późniejszym czasie. Administrator może się zalogować poniżej."
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Ta strona jest chwilowo niedostępna. Zapraszamy do powrotu niebawem. Administrator może zalogować się poniżej."

0 comments on commit eaf31e1

Please sign in to comment.