Commits on Sep 19, 2012
 1. @josevalim

  Update to elixir master

  josevalim committed Sep 19, 2012
 2. @josevalim

  Make app initializer explicit

  josevalim committed Sep 19, 2012
Commits on Sep 15, 2012
 1. @josevalim
Commits on Sep 14, 2012
 1. @josevalim

  Fix the build

  josevalim committed Sep 14, 2012
 2. @josevalim

  Update .travis.yml info

  josevalim committed Sep 14, 2012
 3. @josevalim
 4. @josevalim
 5. @josevalim

  Reload loadpaths on dynamo.app

  josevalim committed Sep 14, 2012
 6. @josevalim

  Break test deps apart

  josevalim committed Sep 14, 2012
Commits on Sep 13, 2012
 1. @josevalim

  Update to Elixir master

  josevalim committed Sep 13, 2012
 2. @josevalim

  Update to Elixir master

  josevalim committed Sep 13, 2012
Commits on Sep 10, 2012
 1. @josevalim

  Update to Elixir master

  josevalim committed Sep 10, 2012
Commits on Sep 9, 2012
 1. @josevalim

  Use Mix.Utils.extract_files

  josevalim committed Sep 9, 2012
 2. @josevalim
 3. @josevalim
 4. @josevalim
Commits on Sep 7, 2012
 1. @josevalim
 2. @josevalim
 3. @josevalim
 4. @josevalim
 5. @josevalim
 6. @josevalim
 7. @josevalim
 8. @josevalim

  Basic template rendering

  josevalim committed Sep 7, 2012
Commits on Sep 6, 2012
 1. @josevalim
 2. @josevalim

  For the brave

  josevalim committed Sep 6, 2012
 3. @josevalim
 4. @josevalim
 5. @josevalim
 6. @josevalim

  Provide a Dynamo.HTTP.Case

  josevalim committed Sep 6, 2012
 7. @josevalim

  Update app and router docs

  josevalim committed Sep 6, 2012
 8. @josevalim
Commits on Sep 5, 2012
 1. @josevalim
 2. @josevalim
 3. @josevalim