Skip to content
Basit bir metin editörü (D dili için)
D
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
resim
share/gtksourceview-2.0
divid.d
divid.exe
editor.d
libgtksourceview-2.0-0.dll
libxml2.dll
makefile.lin
makefile.win
readme
sayfaBaslik.d

readme

Divid, D dilinde program geliştirenlerin kullanabileceği basit bir metin editörü. 

Şimdilik çok iddialı olmayan Divid genel anlamda kod yazımı ve D dili ile ilgili bir takım kolaylıklar sağlıyor.

* Sekmeli yapısı ile birden çok dosya ile çalışabilme.
* D dosyaları için kod renklendirme.
* İmlecin bulunduğu satır ve sütun bilgisini görebilme.

http://www.zafercelenk.net
zafercelenk@gmail.com
Something went wrong with that request. Please try again.