Beagle bone üzerinde Adafruit python I2C kütüphanesini kullanarak Altimu -V4 Accelometer verisi okuma
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
README.md
altimu_accelometer.py

README.md

BeagleboneBlack-Python_I2C_Altimu-V4-Accelometer-LSM303D-

Beagle bone üzerinde Adafruit python I2C kütüphanesini kullanarak Altimu -V4 Accelometer verisi okuma

DİKKAT!!!

Bu repo tamamen test amaçlı oluşturulmuştur. Sadece beaglebon' üzerinde Adafruit' in i2c kütüphaneleri denenmek için hazırlanmıştır. Oluşturulurken L3GD20H datasheet referans alınmıştır.


Altimu-V4 'ün BBB ile I2C bağlantıları yapıldığında i2cdetect -y -r 1 komutunu kullanarak I2C yoluna bağlı bulunun cihazların I2C adresleri tespit edilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi.

Screen Shot

1d = accelerometer & magnometer
6b = gyro
5d = barometer

Pin şeması

I2C Pin bağlantılarım P9_19 ve p9_20 dir Screen Shot

Screen Shot

Referanslar

https://learn.adafruit.com/setting-up-io-python-library-on-beaglebone-black/i2c

https://www.pololu.com/product/2470

https://www.pololu.com/file/download/LSM303D.pdf?file_id=0J703