All the solved problems from UVa online judge.
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is even with improper4:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
UVa00100_The3n1problem.c
UVa00100_The3n1problem.java
UVa00101_TheBlocksProblem.java
UVa00102_EcologicalBinPacking.java
UVa00103_StackingBoxes.java
UVa00105_TheSkylineProblem.java
UVa00107_TheCatintheHat.java
UVa00108_MaximumSum.java
UVa00109_SCUDBusters.java
UVa00111_HistoryGrading.java
UVa00112_TreeSumming.java
UVa00113_PowerofCryptography.java
UVa00116_UnidirectionalTSP.java
UVa00118_MutantFlatworldExplorers.java
UVa00119_GreedyGiftGivers.java
UVa00120_StacksofFlapjacks.java
UVa00122_Treesonthelevel.java
UVa00123_SearchingQuickly.java
UVa00124_FollowingOrders.java
UVa00129_KryptonFactor.java
UVa00131_ThePsychicPokerPlayer.java
UVa00136_UglyNumbers.java
UVa00138_StreetNumbers.java
UVa00140_Bandwidth.java
UVa00141_TheSpotGame.java
UVa00144_StudentGrants.java
UVa00146_IDCodes.java
UVa00147_Dollars.java
UVa00151_PowerCrisis.java
UVa00152_TreesaCrowd.java
UVa00154_Recycling.java
UVa00156_Ananagrams.java
UVa00160_FactorsandFactorials.java
UVa00162_BeggarMyNeighbour.java
UVa00167_TheSultansSuccessors.java
UVa00168_TheseusandtheMinotaur.java
UVa00187_TransactionProcessing.java
UVa00190_CircleThroughThreePoints.java
UVa00195_Anagram.java
UVa00200_RareOrder.java
UVa00213_MessageDecoding.java
UVa00216_GettinginLine.java
UVa00231_TestingtheCATCHER.java
UVa00247_CallingCircles.java
UVa00256_QuirksomeSquares.java
UVa00260_IlGiocodellX.java
UVa00263_NumberChains.java
UVa00270_LiningUp.java
UVa00272_TEXQuotes.java
UVa00278_Chess.java
UVa00280_Vertex.java
UVa00291_TheHouseOfSantaClaus.java
UVa00294_Divisors.java
UVa00296_Safebreaker.java
UVa00299_TrainSwapping.java
UVa00300_MayaCalendar.java
UVa00305_Joseph.java
UVa00321_TheNewVilla.java
UVa00324_FactorialFrequencies.java
UVa00332_RationalNumbersfromRepeatingFractions.java
UVa00336_ANodeTooFar.java
UVa00341_NonStopTravel.java
UVa00343_WhatBaseIsThis.java
UVa00344_RomanDigititis.java
UVa00347_Run.java
UVa00350_PseudoRandomNumbers.java
UVa00352_TheSeasonalWar.java
UVa00353_PeskyPalindromes.java
UVa00355_TheBasesAreLoaded.java
UVa00357_LetMeCountTheWays.java
UVa00369_Combinations.java
UVa00371_AckermannFunctions.java
UVa00374_BigMod.java
UVa00375_InscribedCirclesandIsoscelesTriangles.java
UVa00382_Perfection.java
UVa00383_ShippingRoutes.java
UVa00386_PerfectCubes.java
UVa00389_BasicallySpeaking.java
UVa00392_PolynomialShowdown.java
UVa00394_Mapmaker.java
UVa00400_Unixls.java
UVa00401_Palindromes.java
UVa00406_PrimeCuts.java
UVa00408_UniformGenerator.java
UVa00409_ExcusesExcuses.java
UVa00410_StationBalance.java
UVa00412_Pi.java
UVa00414_MachinedSurfaces.java
UVa00417_WordIndex.java
UVa00422_WordSearchWonder.java
UVa00423_MPIMaelstrom.java
UVa00424_IntegerInquiry.java
UVa00429_WordTransformation.java
UVa00435_BlockVoting.java
UVa00437_TheTowerofBabylon.java
UVa00438_TheCircumferenceoftheCircle.java
UVa00439_KnightMoves.java
UVa00440_EenyMeenyMoo.java
UVa00441_Lotto.java
UVa00443_HumbleNumbers.java
UVa00445_MarvelousMazes.java
UVa00446_KibblesnBitsnBitsnBits.java
UVa00454_Anagrams.java
UVa00455_PeriodicStrings.java
UVa00457_LinearCellularAutomata.java
UVa00458_TheDecoder.java
UVa00459_GraphConnectivity.java
UVa00462_BridgeHandEvaluator.java
UVa00465_Overflow.java
UVa00469_WetlandsofFlorida.java
UVa00476_PointsinFiguresRectangles.java
UVa00477_PointsinFiguresRectanglesandCircles.java
UVa00481_WhatGoesUp.java
UVa00482_PermutationArrays.java
UVa00483_WordScramble.java
UVa00484_TheDepartmentofRedundancyDepartment.java
UVa00485_PascalsTriangleofDeath.java
UVa00487_BoggleBlitz.java
UVa00488_TriangleWave.java
UVa00489_HangmanJudge.java
UVa00490_RotatingSentences.java
UVa00494_KindergartenCountingGame.java
UVa00495_FibonacciFreeze.java
UVa00496_SimplySubsets.java
UVa00497_StrategicDefenseInitiative.java
UVa00498_PollythePolynomial.java
UVa00499_WhatsTheFrequencyKenneth.java
UVa00507_JillRidesAgain.java
UVa00514_Rails.java
UVa00524_PrimeRingProblem.java
UVa00530_BinomialShowdown.java
UVa00531_Compromise.java
UVa00532_DungeonMaster.java
UVa00536_TreeRecovery.java
UVa00537_ArtificialIntelligence.java
UVa00539_TheSettlersofCatan.java
UVa00540_TeamQueue.java
UVa00541_ErrorCorrection.java
UVa00543_GoldbachsConjecture.java
UVa00554_CaesarCypher.java
UVa00556_Amazing.java
UVa00558_Wormholes.java
UVa00562_Dividingcoins.java
UVa00567_Risk.java
UVa00568_JusttheFacts.java
UVa00572_OilDeposits.java
UVa00573_TheSnail.java
UVa00574_SumItUp.java
UVa00575_SkewBinary.java
UVa00579_ClockHands.java
UVa00583_PrimeFactors.java
UVa00584_Bowling.java
UVa00587_Therestreasureeverywhere.java
UVa00591_BoxofBricks.java
UVa00594_OneLittleTwoLittleThreeLittleEndians.java
UVa00598_BundlingNewspapers.java
UVa00599_TheForrestfortheTrees.java
UVa00612_DNASorting.java
UVa00615_IsItATree.java
UVa00621_SecretResearch.java
UVa00623_500.java
UVa00624_CD.java
UVa00627_TheNet.java
UVa00628_Passwords.java
UVa00630_AnagramsII.java
UVa00634_Polygon.java
UVa00636_SquaresIII.java
UVa00639_DontGetRooked.java
UVa00640_SelfNumbers.java
UVa00642_WordAmalgamation.java
UVa00644_ImmediateDecodability.java
UVa00657_Thedieiscast.java
UVa00658_ItsnotaBugItsaFeature.java
UVa00661_BlowingFuses.java
UVa00673_ParenthesesBalance.java
UVa00674_CoinChange.java
UVa00677_AllWalksoflengthnfromthefirstnode.java
UVa00679_DroppingBalls.java
UVa00681_ConvexHullFinding.java
UVa00686_GoldbachsConjectureII.java
UVa00694_TheCollatzSequence.java
UVa00696_HowManyKnights.java
UVa00699_TheFallingLeaves.java
UVa00706_LCDDisplay.java
UVa00710_TheGame.java
UVa00712_STrees.java
UVa00713_AddingReversedNumbers.java
UVa00714_CopyingBooks.java
UVa00725_Division.java
UVa00727_Equation.java
UVa00729_TheHammingDistanceProblem.java
UVa00739_SoundexIndexing.java
UVa00740_BaudotDataCommunicationCode.java
UVa00748_Exponentiation.java
UVa00750_8QueensChessProblem.java
UVa00755_4873279.java
UVa00762_WeShipCheap.java
UVa00776_MonkeysinaRegularForest.java
UVa00782_ContourPainting.java
UVa00784_MazeExploration.java
UVa00785_GridColouring.java
UVa00787_MaximumSubsequenceProduct.java
UVa00793_NetworkConnections.java
UVa00821_PageHopping.java
UVa00834_ContinuedFractions.java
UVa00836_LargestSubmatrix.java
UVa00837_LightandTransparencies.java
UVa00847_AMultiplicationGame.java
UVa00852_DecidingvictoryinGo.java
UVa00855_LunchinGridCity.java
UVa00865_SubstitutionCypher.java
UVa00871_CountingCellsinaBlob.java
UVa00872_Ordering.java
UVa00893_Y3KProblem.java
UVa00902_PasswordSearch.java
UVa00908_ReconnectingComputerSites.java
UVa00913_JoanaandtheOddNumbers.java
UVa00914_JumpingChampion.java
UVa00920_SunnyMountains.java
UVa00924_SpreadingTheNews.java
UVa00928_EternalTruths.java
UVa00929_NumberMaze.java
UVa00941_Permutations.java
UVa00962_TaxicabNumbers.java
UVa00967_Circular.java
UVa00974_KaprekarNumbers.java
UVa00978_LemmingsBattle.java
UVa00988_ManyPathsOneDestination.java
UVa00989_Sudoku.java
UVa00991_SafeSalutations.java
UVa01056_DegreesofSeparation.java
UVa01112_MiceandMaze.java
UVa01148_ThemysteriousXnetwork.java
UVa01149_BinPacking.java
UVa01150_OnStoringClothes.java
UVa01152_4ValueswhoseSumis0.java
UVa01196_TilingUpBlocks.java
UVa01197_TheSuspects.java
UVa01203_Argus.java
UVa01207_AGTC.java
UVa01208_Oreon.java
UVa01209_Wordfish.java
UVa01213_SumofDifferentPrimes.java
UVa01225_DigitCounting.java
UVa01226_Numericalsurprises.java
UVa01230_MODEX.java
UVa01235_AntiBruteForceLock.java
UVa01237_ExpertEnough.java
UVa01251_RepeatedSubstitutionwithSed.java
UVa01260_Sales.java
UVa01261_StringPopping.java
UVa10000_LongestPaths.java
UVa10003_CuttingSticks.java
UVa10004_Bicoloring.java
UVa10005_Packingpolygons.java
UVa10006_CarmichaelNumbers.java
UVa10007_CounttheTrees.java
UVa10008_WhatsCryptanalysis.java
UVa10009_AllRoadsLeadWhere.java
UVa10010_WheresWaldorf.java
UVa10013_Superlongsums.java
UVa10015_JosephsCousin.java
UVa10018_ReverseandAdd.java
UVa10019_FunnyEncryptionMethod.java
UVa10020_Minimalcoverage.java
UVa10033_Interpreter.java
UVa10034_Freckles.java
UVa10035_PrimaryArithmetic.java
UVa10036_Divisibility.java
UVa10038_JollyJumpers.java
UVa10041_VitosFamily.java
UVa10042_SmithNumbers.java
UVa10044_ErdosNumbers.java
UVa10047_TheMonocycle.java
UVa10050_Hartals.java
UVa10055_HashmattheBraveWarrior.java
UVa10062_Tellmethefrequencies.java
UVa10066_TheTwinTowers.java
UVa10067_PlayingwithWheels.java
UVa10071_BacktoHighSchoolPhysics.java
UVa10074_TaketheLand.java
UVa10079_PizzaCutting.java
UVa10082_WERTYU.java
UVa10083_Division.java
UVa10093_AnEasyProblem.java
UVa10100_LongestMatch.java
UVa10101_BanglaNumbers.java
UVa10102_Thepathinthecoloredfield.java
UVa10106_Product.java
UVa10107_WhatistheMedian.java
UVa10110_Lightmorelight.java
UVa10125_Sumsets.java
UVa10127_Ones.java
UVa10130_SuperSale.java
UVa10131_IsBiggerSmarter.java
UVa10132_FileFragmentation.java
UVa10137_TheTrip.java
UVa10141_RequestforProposal.java
UVa10147_Highways.java
UVa10150_Doublets.java
UVa10165_StoneGame.java
UVa10171_MeetingProfMiguel.java
UVa10176_OceanDeepMakeitshallow.java
UVa10188_AutomatedJudgeScript.java
UVa10189_Minesweeper.java
UVa10190_DivideButNotQuiteConquer.java
UVa10192_Vacation.java
UVa10193_AllYouNeedIsLove.java
UVa10194_FootballakaSoccer.java
UVa10195_TheKnightsOfTheRoundTable.java
UVa10200_PrimeTime.java
UVa10205_StackemUp.java
UVa10213_HowManyPiecesofLand.java
UVa10219_Findtheways.java
UVa10220_ILoveBigNumbers.java
UVa10221_Satellites.java
UVa10223_Howmanynodes.java
UVa10226_HardwoodSpecies.java
UVa10229_ModularFibonacci.java
UVa10235_SimplyEmirp.java
UVa10250_TheOtherTwoTrees.java
UVa10252_CommonPermutation.java
UVa10258_ContestScoreboard.java
UVa10260_Soundex.java
UVa10267_GraphicalEditor.java
UVa10268_498bis.java
UVa10276_HanoiTowerTroublesAgain.java
UVa10281_AverageSpeed.java
UVa10282_Babelfish.java
UVa10284_ChessboardinFEN.java
UVa10285_LongestRunonaSnowboard.java
UVa10286_TroublewithaPentagon.java
UVa10295_HayPoints.java
UVa10298_PowerStrings.java
UVa10300_EcologicalPremium.java
UVa10301_RingsandGlue.java
UVa10303_HowManyTrees.java
UVa10305_OrderingTasks.java
UVa10308_RoadsintheNorth.java
UVa10309_TurntheLightsOff.java
UVa10323_FactorialYouMustbeKidding.java
UVa10324_ZerosandOnes.java
UVa10327_FlipSort.java
UVa10336_RanktheLanguages.java
UVa10338_MischievousChildren.java
UVa10340_AllinAll.java
UVa10341_SolveIt.java
UVa10344_23outof5.java
UVa10346_PetersSmokes.java
UVa10360_RatAttack.java
UVa10361_AutomaticPoetry.java
UVa10363_TicTacToe.java
UVa10364_Square.cpp
UVa10365_Blocks.java
UVa10370_AboveAverage.java
UVa10374_Election.java
UVa10377_MazeTraversal.java
UVa10391_CompoundWords.java
UVa10392_FactoringLargeNumbers.java
UVa10393_TheOneHandedTypist.java
UVa10394_TwinPrimes.java
UVa10405_LongestCommonSubsequence.java
UVa10407_Simpledivision.java
UVa10408_Fareysequences.java
UVa10420_ListofConquests.java
UVa10422_KnightsinFEN.java
UVa10424_LoveCalculator.java
UVa10432_PolygonInsideACircle.java
UVa10440_FerryLoadingII.java
UVa10443_RockScissorsPaper.java
UVa10451_AncientVillageSports.java
UVa10452_Marcus.java
UVa10469_ToCarryornottoCarry.java
UVa10473_SimpleBaseConversion.java
UVa10474_WhereistheMarble.java
UVa10475_HelptheLeaders.java
UVa10487_ClosestSums.java
UVa10490_MrAzadandhisSon.java
UVa10494_IfWeWereaChildAgain.java
UVa10496_CollectingBeepers.java
UVa10503_Thedominoessolitaire.java
UVa10507_Wakingupbrain.java
UVa10523_VeryEasy.java
UVa10533_DigitPrimes.java
UVa10539_AlmostPrimeNumbers.java
UVa10550_CombinationLock.java
UVa10551_BasicRemains.java
UVa10573_GeometryParadox.java
UVa10578_TheGameof31.java
UVa10583_UbiquitousReligions.java
UVa10589_Area.java
UVa10591_HappyNumber.java
UVa10596_MorningWalk.java
UVa10608_Friends.java
UVa10610_GopherandHawks.java
UVa10611_ThePlayboyChimp.java
UVa10616_DivisibleGroupSums.java
UVa10637_Coprimes.cpp
UVa10646_WhatistheCard.java
UVa10651_PebbleSolitaire.java
UVa10653_BombsNOtheyareMines.java
UVa10656_MaximumSumII.java
UVa10660_Citizenattentionoffices.java
UVa10662_TheWedding.java
UVa10664_Luggage.java
UVa10667_LargestBlock.java
UVa10669_Threepowers.java
UVa10670_WorkReduction.java
UVa10678_TheGrazingCow.java
UVa10681_TeobaldosTrip.java
UVa10683_Thedecadarywatch.java
UVa10684_Thejackpot.java
UVa10685_Nature.java
UVa10696_f91.java
UVa10699_Countthefactors.java
UVa10700_Cameltrading.java
UVa10701_Preinandpost.java
UVa10703_Freespots.java
UVa10717_Mint.java
UVa10720_GraphConstruction.java
UVa10731_Test.java
UVa10763_ForeignExchange.java
UVa10776_DetermineTheCombination.java
UVa10780_AgainPrimeNoTime.java
UVa10783_OddSum.java
UVa10789_PrimeFrequency.java
UVa10790_HowManyPointsofIntersection.java
UVa10800_NotThatKindofGraph.java
UVa10801_LiftHopping.java
UVa10810_UltraQuickSort.java
UVa10812_BeattheSpread.java
UVa10814_SimplifyingFractions.java
UVa10815_AndysFirstDictionary.java
UVa10817_HeadmastersHeadache.java
UVa10851_2DHieroglyphsdecoder.java
UVa10852_LessPrime.java
UVa10855_Rotatedsquare.java
UVa10870_Recurrences.java
UVa10878_Decodethetape.java
UVa10879_CodeRefactoring.java
UVa10880_ColinandRyan.java
UVa10892_LCMCardinality.java
UVa10895_MatrixTranspose.java
UVa10901_FerryLoadingIII.java
UVa10905_ChildrensGame.java
UVa10908_LargestSquare.java
UVa10911_FormingQuizTeams.java
UVa10916_FactstoneBenchmark.java
UVa10921_FindtheTelephone.java
UVa10922_2the9s.java
UVa10924_PrimeWords.java
UVa10925_Krakovia.java
UVa10926_HowManyDependencies.java
UVa10928_MyDearNeighbours.java
UVa10929_Youcansay11.java
UVa10930_ASequence.java
UVa10931_Parity.java
UVa10935_ThrowingcardsawayI.java
UVa10938_Fleacircus.java
UVa10940_ThrowingcardsawayII.java
UVa10943_Howdoyouadd.java
UVa10945_Motherbear.java
UVa10946_Youwantwhatfilled.java
UVa10948_Theprimaryproblem.java
UVa10954_AddAll.java
UVa10957_SoDokuChecker.java
UVa10959_ThePartyPartI.java
UVa10970_BigChocolate.java
UVa10976_FractionsAgain.java
UVa10977_EnchantedForest.java
UVa10986_Sendingemail.java
UVa10991_Region.java
UVa11034_FerryLoadingIV.java
UVa11044_SearchingforNessy.java
UVa11048_AutomaticCorrectionofMisspellings.java
UVa11054_WinetradinginGergovia.java
UVa11056_Formula1.java
UVa11057_ExactSum.java
UVa11059_MaximumProduct.java
UVa11060_Beverages.java
UVa11062_AndysSecondDictionary.java
UVa11063_B2Sequence.java
UVa11067_LittleRedRidingHood.java
UVa11080_PlacetheGuards.java
UVa11085_Backtothe8Queens.java
UVa11094_Continents.java
UVa11110_Equidivisions.java
UVa11111_GeneralizedMatrioshkas.java
UVa11115_UncleJack.java
UVa11117_LittleQuilt.java
UVa11137_IngenuousCubrency.java
UVa11151_LongestPalindrome.java
UVa11152_ColourfulFlowers.java
UVa11172_RelationalOperator.java
UVa11185_Ternary.java
UVa11192_GroupReverse.java
UVa11198_DancingDigits.java
UVa11201_Theproblemofthecrazylinguist.java
UVa11205_Thebrokenpedometer.java
UVa11218_KTV.java
UVa11221_Magicsquarepalindromes.java
UVa11222_OnlyIdidit.java
UVa11223_Odahdahdah.java
UVa11228_Transportationsystem.java
UVa11233_DeliDeli.java
UVa11242_TourdeFrance.java
UVa11244_CountingStars.java
UVa11278_OneHandedTypist.java
UVa11283_PlayingBoggle.java
UVa11286_Conformity.java
UVa11292_DragonofLoowater.java
UVa11309_CountingChaos.java
UVa11313_GourmetGames.java
UVa11321_SortSortandSort.java
UVa11332_SummingDigits.java
UVa11339_SonnetRhymeVerifier.java
UVa11340_Newspaper.java
UVa11342_Threesquare.java
UVa11344_TheHugeOne.java
UVa11349_SymmetricMatrix.java
UVa11352_CrazyKing.java
UVa11356_Dates.java
UVa11360_HaveFunwithMatrices.java
UVa11362_PhoneList.java
UVa11364_Parking.java
UVa11369_Shopaholic.java
UVa11371_NumberTheoryforNewbies.java
UVa11385_DaVinciCode.java
UVa11388_GCDLCM.java
UVa11389_TheBusDriverProblem.java
UVa11391_BlobsintheBoard.java
UVa11396_ClawDecomposition.java
UVa11407_Squares.java
UVa11408_CountDePrimes.java
UVa11414_Dream.java
UVa11417_GCD.java
UVa11428_Cubes.java
UVa11436_CubesEXTREME.java
UVa11448_Whosaidcrisis.java
UVa11450_Weddingshopping.java
UVa11455_Beholdmyquadrangle.java
UVa11456_Trainsorting.java
UVa11459_SnakesandLadders.java
UVa11461_SquareNumbers.java
UVa11462_AgeSort.java
UVa11463_Commandos.java
UVa11466_LargestPrimeDivisor.java
UVa11470_SquareSums.java
UVa11475_ExtendtoPalindrome.java
UVa11479_Isthistheeasiestproblem.java
UVa11483_CodeCreator.java
UVa11489_IntegerGame.java
UVa11495_BubblesAndBuckets.java
UVa11496_MusicalLoop.java
UVa11498_DivisionofNlogonia.java
UVa11503_VirtualFriends.java
UVa11504_Dominos.java
UVa11507_BenderBRodrguezProblem.java
UVa11513_9Puzzle.java
UVa11518_Dominos2.java
UVa11547_AutomaticAnswer.java
UVa11550_DemandingDilemma.java
UVa11553_GridGame.java
UVa11559_EventPlanning.java
UVa11561_GettingGold.java
UVa11565_SimpleEquations.java
UVa11567_MoliuNumberGenerator.java
UVa11572_UniqueSnowflakes.java
UVa11573_OceanCurrents.java
UVa11577_LetterFrequency.java
UVa11584_PartitioningbyPalindromes.java
UVa11588_ImageCoding.java
UVa11608_NoProblem.java
UVa11614_EtruscanWarriorsNeverPlayChess.java
UVa11621_SmallFactors.java
UVa11629_Ballotevaluation.java
UVa11631_Darkroads.java
UVa11636_HelloWorld.java
UVa11646_AthleticsTrack.java
UVa11660_LookandSaysequences.java
UVa11661_BurgerTime.java
UVa11686_Pickupsticks.cpp
UVa11687_Digits.java
UVa11689_SodaSurpler.java
UVa11690_MoneyMatters.java
UVa11703_sqrtlogsin.java
UVa11709_Trustgroups.java
UVa11710_Expensivesubway.java
UVa11713_AbstractNames.java
UVa11716_DigitalFortress.java
UVa11723_NumberingRoads.java
UVa11727_CostCutting.java
UVa11730_NumberTransformation.java
UVa11733_Airports.cpp
UVa11734_BigNumberofTeamswillSolveThis.java
UVa11742_SocialConstraints.java
UVa11747_HeavyCycleEdges.java
UVa11764_JumpingMario.java
UVa11770_LightingAway.java
UVa11787_NumeralHieroglyphs.java
UVa11790_MurciasSkyline.java
UVa11799_HorrorDash.java
UVa11804_Argentina.java
UVa11805_BafanaBafana.java
UVa11827_MaximumGCD.java
UVa11830_ContractRevision.java
UVa11831_StickerCollectorRobot.java
UVa11838_ComeandGo.java
UVa11844_TheMeldingPlague.java
UVa11849_CD.java
UVa11850_Alaska.java
UVa11854_Egypt.java
UVa11857_DrivingRange.java
UVa11858_FroshWeek.java
UVa11875_BrickGame.java
UVa11876_NNODN.java
UVa11877_TheCocoColaStore.java
UVa11878_HomeworkChecker.java
UVa11879_Multipleof17.java
UVa11888_Abnormal89s.java
UVa11902_Dominator.java
UVa11909_SoyaMilk.java
UVa11934_MagicFormula.java
UVa11936_TheLazyLumberjacks.java
UVa11942_LumberjackSequencing.java
UVa11946_CodeNumber.java
UVa11947_CancerorScorpio.java
UVa11953_Battleships.java
UVa11955_BinomialTheorem.java
UVa11956_Brainfuck.java
UVa11957_Checkers.java
UVa11960_DivisorGame.java
UVa11966_GalacticBonding.java
UVa11970_LuckyNumbers.java
UVa11974_SwitchTheLights.java
UVa11988_BrokenKeyboardakaBeijuText.java
UVa11991_EasyProblemfromRujiaLiu.cpp
UVa11995_ICanGuesstheDataStructure.java
UVa12004_BubbleSort.java
UVa12015_GoogleisFeelingLucky.java
UVa12060_AllIntegerAverage.java
UVa12086_Potentiometers.java
UVa12101_PrimePath.java
UVa12135_SwitchBulbs.java
UVa12160_UnlocktheLock.java
UVa12218_AnIndustrialSpy.java
UVa12239_Bingo.java
UVa12243_FlowersFlourishfromFrance.java
UVa12247_Jollo.java
UVa12250_LanguageDetection.java
UVa12269_Lawnmower.java
UVa12318_DigitalRoulette.java
UVa12319_EdgetownsTrafficJams.java
UVa12324_PhilipJFryProblem.java
UVa12342_TaxCalculator.java
UVa12347_BinarySearchTree.java
UVa12356_ArmyBuddies.cpp
UVa12364_InBraille.java
UVa12366_KingsPoker.java
UVa12455_Bars.java
UVa12459_Beesancestors.java
UVa12460_Carefulteacher.java
UVa12461_Airplane.java
UVa12463_LittleNephew.java
UVa12464_ProfessorLazyPhD.java
UVa12465_TheTurangaLeelaProblem.java
UVa12467_SecretWord.java
UVa12468_Zapping.java
UVa12469_Stones.java
UVa12470_Tribonacci.java
UVa12515_MoviePolice.java
UVa12516_Cinemacola.java
UVa12517_DigitSum.cpp
UVa12519_TheFarnsworthParabox.cpp
UVa12522_TheImperialProblem.java
UVa12527_DifferentDigits.java
UVa12531_HoursandMinutes.java
UVa12532_IntervalProduct.java

README

A repository with all source codes for problems from UVa online judge.