Webová aplikace pro prohlížení a kategorizování skautských časopisů
PHP HTML JavaScript Other
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bulkinsert
data
libs
static
.gitignore
.htaccess
.maintenance.php
README.md
favicon.ico
img-server.php
index.php
robots.txt

README.md

Projekt skautské časopisy online

Kontakt na autora: pif@skaut.cz

Toto je zdrojový kód celé aplikace, samotné časopisy naleznete zde: http://casopisy.skaut.cz

Instalace

 1. Zkopírujte si /app/config-server.neon.sample a kopii přejmenujte na config-server.neon
 2. Editujte /app/config-server.neon a vyplňte správné údaje
 3. Importovat databázi z /data/data.sql
 4. Přihlásit se přes /login/ či /skautis/token.php?token=... (dokumentace)
 5. Nastavit si admina v databázi v tabulce users - do sloupečku role vyplnit junak,admin
 6. Nahrát číslo časopisu, pokud nefunguje automatická konverze pomocí příkazu convert, možno nahrát příslušné soubory /data/img/id-strana.png, náhledy se vytvoří samy.
 7. Napsat mi maila, abych měl radost :-)

Aby fungovalo generování náhledů po uploadu, je třeba umožnit PHP shell exec, viz: 1, 2, 3, 4.

O projektu

Tento projekt má počátky asi na Elixíru 2012, když jsem na přednášce s Vokinem o výchovných nástrojích pro vlčata a světlušky přišel s dotazem, jestli by se dal časopisy Světýlko stáhnout někde online. V té době se mi totiž nepovedlo na křižovatce časopisy najít vůbec. Aspoň nám tazatelům bylo příslíbeno, že se to pošle výše. O několik měsíců později jsem se na Vlčácké lesní škole potkal opět s Vokinem. Součástí lesní školy je i absolvenční projekt a jedna z možností byla právě práce pro Odbor Vlčat a Světlušek, která nesla název Zpřístupnění časopisu Světýlko.

A tak jsme se pustili do odvážného projektu, Vokin sehnal archivní čísla světýlek v PDF. Bohužel ročníky 10 a 11 se ztratily, ty bylo nutno půjčit a oskenovat. Na mně potom bylo udělat aplikaci, která pomůže s kategorizováním obsahu. Vydatnou pomoc při kategorizování Světýlek, testování a nápady poskytla Tété - další z instruktorů VLŠ.

Technické detaily: aplikace běží na Nette Frameworku 2.0.6 (2012-10-01), mnoho detailů dědí z mého druhého projektu nPress CMS. Grafiku celého webu obstarává Bootstrap CSS framework a to hlavní PDFka - zpracovávají linuxí programy pdf-info a convert.

Všechny připomínky uvítám na mailu: pif@skaut.cz

Projektové cíle 2013

 • zpřístupnit časopis Světýlko
 • přehledně zobrazit pracovní listy v kategoriích
 • propagace

Plány do budoucna

 • doplnit chybějící čísla a ročníky (od 6. výše)
 • kategorizovat nespolkový časopis (ročník 11 a níže)
 • zobrazení příloh k časopisům
 • přepracovat štítky, aby každý mohl nést ještě obrázek a metodickou informaci
 • nabídnout možnost stáhnutí pouze vybrané části PDF

Hodně do budoucna...

 • přidat do systému i další časopisy - především Skauting a Skaut-Junák, kde je velký potenciál
 • připojení skautských a vlčáckých stezek tak, že konkrétní body rovnou budou nabízet relevantní obsah z časopisů
 • po konzultaci s Pejťou na VLŠ též konkrétní stránky pro vlčky/světýlka prolinkovat na podmíny splnění