Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

SkautIS tools

Kontakt na autora: pif@skaut.cz

Vizte též: http://casopisy.skaut.cz a www.blanik.info/gskautis

Skautis tools jsou hrdou součástí http://developers.skautis.cz

AnonymSkautis - výpis info o oddílu

Třeba nakonfigurovat SkautisAuth/Conf.php, poté spustit AnonymSkautis/info_oddily.php.

Výsledek viz AnonymSkautis/oddily.htm nebo živá verze na www.blanik.info/oddily

SkautisAuth - přihlášení na vlastní web

Nejdříve je potřeba zažádat o registraci aplikace do test-is.skaut.cz API.

 • URL webu: http://server/path/to/index.php
 • URL tokenu: http://server/path/to/SkautisAuth/token.php
 • HTML stránka při přihlášení: http://server/path/to/SkautisAuth/login_motd.php
 1. Příklad použití:

  require "SkautisAuth/auth.php";
  SkautisAuth::start();
  //Po tomto volání už projde pouze člověk, který má záznam v lokálním seznamu uživatelů.
  
  //ověříme konkrétní přístup
  if(SkautisAuth::getData('ltoi') != 'ano') die('Sem nemůžeš');
 2. Odhlášení možno zavoláním SkautisAuth::logout();

 3. Osobní údaje ze skautisu jsou k dispozici ve SkautisAuth::getUserInfo():

  Array:
  [rc] => 891227/0004
  [jmeno] => Střediskopřivničák Jiří (Slon)
  [email] => slon@koprivnice.cz
  [key] => 891227#19
  [data] => Array:
      [rč#hash] => 891227#19
      [nazev] => testis
      [oddil] => 0020
      [inv] => admin
      [ltoi] => 0
      [rop] => 0
  
 4. Databáze lokálních uživatelů je ve skautis/skautisauth_users.csv

  • Řádek přihlášeného uživatele je dostupný přes SkautisAuth::getUserInfo('data'), resp. aliasem SkautisAuth::getData().
  • První řádek souboru se použije jako klíče tohoto asociativního datového pole.
  • Identita uživatele je ověřena porovnáním prvního sloupce s klíčem (první část RČ + hash).
  • Pro vypsání tohoto klíče v excelu je možné využít formule: =CONCATENATE(MID(C9;1;6); "#"; 2^MID(C9;8;1)+2^MID(C9;9;1)+2^MID(C9;10;1)+2^MID(C9;11;1))
  • V reálném skautisu lze zvolit vlastní export členů střediska a zaškrtnout RČ.

Testovací údaje do test-skautisu:

 • člověk se záznamem v lokální databázi:

  jméno: stredisko.koprivnice

  heslo: koprivnice.Web5

 • bez záznamu v lokální databázi:

  jméno: snem.sneznik.uc

  heslo: ucastnik1

About

Nástroje pro práci se SkautISem - SkautisAuth pro přihlašování a AnonymSkautis pro tahání info o oddílech

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.