Skip to content

zejn/arsoapi

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

API za vremenske podatke v Sloveniji

Namen

Namen te storitve je ponuditi v nadalnjo rabo podatke o stanju vremena v Sloveniji. Storitev je s strani Kiberpipe brezplačna, potrebno pa je spoštovati avtorsko pravico in navesti vire podatkov, ki jih uporabljate.

Format zapisa

Vsi podatki so na voljo v JSON zapisu. Vsak odgovor ima poleg izvirnih podatkov, še nekaj dodatnih podatkov:

copyright
string, vsebuje naziv nosilca avtorske pravice nad podatki.
updated
float, unix timestamp, vsebuje podatek o tem, kdaj so bili podatki posodobljeni.

Kjer so izvirni podatki koordinate, so dodane še koordinate v prostorskem referenčnem sistemu WGS84.

Vsak klic v primeru napake vrne odgovor:

null

Podatki

Podatki so trenutno na voljo na http://opendata.si. Hostname se lahko v prihodnje spremeni.

Vreme na določenih koordinatah

URL: /vreme/report/

GET parametri:

lat
float, ki predstavlja zemljepisno širino, npr. 46.051418. Veljavne vrednosti so med 45.21 in 47.05.
lon
float, ki predstavlja zemljepisno dolžino, npr. 14.505971. Veljavne vrednosti so med 12.92 in 16.71.

Struktura vrnjenega rezultata:

radar
vsebuje informacije o padavinah
rain_level
jakost padavin v relativnih enotah iz radarske slike pred majem 2014 - je eno izmed 0 (bela), 25 (zelena), 50 (rumena), 75 (oranžna) ali 100 (rdeča)
rain_mmph
jakost padavin v milimetrih na uro
x, y
sta koordinati na transformirani sliki in sta načeloma namenjena debugiranju
hailprob
odsek vsebuje informacije o predvideni toči
hail_level
je eno izmed 0, 33, 66 ali 100 v naraščujoči verjetnosti toče
forecast
odsek je modelska napoved vremena ALADIN
clouds
pokritost neba z oblaki v odstotkih
rain
dež v milimetrih padavin na triurno obdobje napovedi
offset
časovni odmik od napovedi v urah.

Primer zahtevka

https://opendata.si/vreme/report/?lat=47.05&lon=12.92

Primer vrnjenega rezultata:

{
 "status": "ok",
 "copyright": "ARSO, Agencija RS za okolje",
 "lon": "12.92",
 "forecast": {
   "y": 139,
   "x": 32,
   "updated": 1319277600,
   "data": [
     {
       "forecast_time": "2011-10-22 20:00",
       "clouds": 0,
       "rain": 0,
       "offset": 6
     },
     ...
   ]
 },
 "radar": {
   "y": 156,
   "updated_text": "2011-10-22 19:39",
   "updated": 1319305162,
   "rain_level": 0,
   "rain_mmph": 0,
   "x": 99
 },
 "lat": "47.05",
 "hailprob": {
   "y": 52,
   "updated_text": "2011-10-22 19:48",
   "updated": 1319305695,
   "hail_level": 0,
   "x": 5
 }
}

Vir podatkov: Agencija RS za okolje, http://www.arso.gov.si/

KML za Google Maps

Za razvoj sem za preverjanje uporabil Google maps, za katerega je na voljo KML s polprosojno sliko vremena po Sloveniji.

About

ARSO API

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages