Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
demo
images
00-blue-green-deployment-with-haproxy-and-consul.pandoc
2016-08-13-VarnaConf.pandoc
2017-08-26-VarnaConf.pandoc
README.md

README.md

Blue/Green Deployment with Docker, Haproxy and Consul

Автоматизирано въвеждане в експлоатация на софтуер

В процеса на разработка на софтуер възниква необходимост за бързо и лесно въвеждане в експлоатация на нови версии. Това трябва да се случи плавно, автоматизирано, и да подлежи на лесно връщане на старата версия. Терминът който е най-популярен е Blue/Green Deployment.

Днес ще ви покажа един от начините по който това може да се случи.

Автор: Владимир Витков vvitkov@linux-bg

Био: Владимир е системен администратор от над 10 години. Има опит във всякакви шарени сфери като телеком и най-обикновен съпорт. Последните 3+ гоини активно му се налага да работи с облачни услуги и да развива инфраструктурата и автоматизацията необходима за правилното функциониране на вашата услуга/сайт. Сблъскал се е с най-приятните и най-неприятните моменти от работата.