Yan Zhou zhouyan

 • National University of Singapore
 • Singapore
 • Joined on
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan 1421397
  add mkl.hpp to utility.hpp
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan c005117
  mv RngSetMKL to rng_set.hpp
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan 28599ec
  Use unique_ptr to manager VSLStreamStatePtr
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan a4c1f47
  make SeedGenerator::get thread safe
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan 5dfafc0
  add exception and future headers
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan 2d01286
  u01seq use universal reference
@zhouyan
 • @zhouyan f16ba0a
  add a method that transfer copy_from back to replication
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan db6140d
  link thread and rt always
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan 871622a
  partially revert previous resampling change
@zhouyan
 • @zhouyan d7959cc
  explicit cast to target type
@zhouyan
@zhouyan
 • @zhouyan 11da690
  remove const following constexpr
@zhouyan
@zhouyan