Skip to content

ziegfiroyt/acikkuran-api

master
Switch branches/tags
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Apaçık Kur'an'a andolsun!

Açık Kuran API

https://acikkuran.com

Böylece sen, batıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/dine çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez. (30:30)

GET /authors

Lists all authors.

Example: https://api.acikkuran.com/authors

Response body:

{
  "data": [
   {
    "id": 50,
    "name": "Erhan Aktaş",
    "description": "Kerim Kur'an",
    "language": "tr"
   }
   {
    "id": 102,
    "name": "The Monotheist Group",
    "description": "The Quran: A Monotheist Translation",
    "language": "en"
   }
  ]
}

GET /surahs

Lists all surahs.

Example: https://api.acikkuran.com/surahs

Response body:

{
  "data": [
   {
    "id": 1,
    "name": "Fatiha",
    "slug": "fatiha",
    "verse_count": 7
   },
   {
    "id": 2,
    "name": "Bakara",
    "slug": "bakara",
    "verse_count": 286
   }
  ]
}

GET /surah/[surah_id]?author=[author_id]

Gets surah's detail and lists verses of this surah.

Example 1: https://api.acikkuran.com/surah/6 Default translation

Example 2: https://api.acikkuran.com/surah/6?author=8 Author can be select with author parameter

Response body:

{
 "data": {
  "id": 6,
  "name": "Enam",
  "slug": "enam",
  "verse_count": 165,
  "audio": {
   "mp3": "https://archive.org/download/INDIRILIS_SIRASINA_GORE_SESLI_KURAN_MEALI/55-enam.mp3",
   "duration": 2995
  },
  "verses": [
   {
    "id": 790,
    "surah_id": 6,
    "verse_number": 1,
    "verse": "الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ",
    "transcription": "Elhamdu lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulumati ven nur, summellezine keferu bi rabbihim ya'dilun.",
    "translation": {
     "id": 133504,
     "author": {
      "id": 50,
      "name": "Erhan Aktaş",
      "description": "Kerim Kur'an",
      "language": "tr"
     },
     "text": "Hamd[1], gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Gerçeği yalanlayan nankörler ilahlarını Rabb'leriyle denk tutuyorlar.",
     "footnotes": [
      {
       "id": 965,
       "number": 1,
       "text": "Yüce, Güçlü ve Övgüye Değer Yegane Varlık."
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

GET /surah/[surah_id]/verse/[verse_number]?author=[author_id]

Gets verse's detail.

Example 1: https://api.acikkuran.com/surah/6/verse/1 Default translation

Example 2: https://api.acikkuran.com/surah/6/verse/1?author=8 Author can be select with author parameter

Response body:

{
 "data": {
  "id": 790,
  "surah_id": 6,
  "verse_number": 1,
  "char_count": 69,
  "word_count": 14,
  "total_abjad": 7057,
  "words_abjad": "(83)(65)(741)(730)(539)(1038)(109)(1402)(293)(540)(791)(307)(249)(170)",
  "word_chars_abjad": "(1 30 8 40 4)(30 30 5)(1 30 700 10)(600 30 100)(1 30 60 40 1 6 1 400)(6 1 30 1 200 800)(6 3 70 30)(1 30 900 30 40 1 400)(6 1 30 50 6 200)(500 40)(1 30 700 10 50)(20 80 200 6 1)(2 200 2 5 40)(10 70 4 30 6 50)",
  "verse": "الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ",
  "verse_without_vowel": "الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون",
  "transcription": "Elhamdu lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulumati ven nur, summellezine keferu bi rabbihim ya'dilun.",
  "translation": {
   "id": 133504,
   "author": {
    "id": 50,
    "name": "Erhan Aktaş",
    "description": "Kerim Kur'an",
    "language": "tr"
   },
   "text": "Hamd[1], gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Gerçeği yalanlayan nankörler ilahlarını Rabb'leriyle denk tutuyorlar.",
   "footnotes": [
    {
     "id": 965,
     "number": 1,
     "text": "Yüce, Güçlü ve Övgüye Değer Yegane Varlık."
    }
   ]
  }
 }
}

GET /surah/[surah_id]/verse/[verse_number]/translations

Lists all translations of this verse.

Example: https://api.acikkuran.com/surah/6/verse/1/translations

Response body:

{
 "data": [
  {
   "id": 13410,
   "author": {
    "id": 8,
    "name": "Bayraktar Bayraklı",
    "description": "Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali",
    "language": "tr"
   },
   "text": "Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a aittir. Bunca delilden sonra hakikati inkar edenler, başka güçleri Rabbleri ile denk tutarlar.",
   "footnotes": null
  },
  {
   "id": 13412,
   "author": {
    "id": 13,
    "name": "Edip Yüksel",
    "description": "Mesaj: Kuran Çevirisi",
    "language": "tr"
   },
   "text": "Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve ışığı vareden ALLAH'a yaraşır. Buna rağmen, inkarcılar Rab'lerini başkalarıyla denk tutuyor.",
   "footnotes": null
  }
 ]
}

GET /surah/[surah_id]/verse/[verse_number]/words

Lists all words of this verse along with descriptions and root infos.

Example: https://api.acikkuran.com/surah/6/verse/1/words

Response body:

{
 "data": [
  {
   "id": 15996,
   "sort_number": 1,
   "transcription": "el-hamdu",
   "arabic": "الْحَمْدُ",
   "turkish": "hamdolsun",
   "root": {
    "id": 3,
    "latin": "Hmd",
    "arabic": "حمد"
   }
  },
  {
   "id": 15997,
   "sort_number": 2,
   "transcription": "lillahi",
   "arabic": "لِلَّهِ",
   "turkish": "o Allah'a",
   "root": null
  }
 ]
}

GET /root/[id]

Gets detail of this root and lists all differentiations.

Example: https://api.acikkuran.com/root/3

Response body:

{
 "data": {
  "id": 3,
  "latin": "Hmd",
  "arabic": "حمد",
  "transcipriton": "Ha-Mim-Dal",
  "mean": "To praise or eulogize or commend someone, speak well of someone, mention someone with approbation, approve of a thing, recompense/pay someone his due, to be praiseworthy or commendable. Verb form 8: said of heat: to burn or burn fiercely, to be vehement.",
  "diffs": [
   {
    "id": 28,
    "diff": "حَمْد",
    "count": 43
   },
   {
    "id": 29,
    "diff": "حَمِيد",
    "count": 17
   }
  ]
 }
}

GET /rootdiff/[id]?author=[author_id]

Lists all verses related to this root differentiation.

Example 1: https://api.acikkuran.com/rootdiff/28 Default translation

Example 2: https://api.acikkuran.com/rootdiff/28?author=8 Author can be select with author parameter

Response body:

{
 "data": {
  "id": 28,
  "diff": "حَمْد",
  "count": 43,
  "verse_words": [
   {
    "id": 823,
    "surah_id": 1,
    "verse_number": 2,
    "sort_number": 1,
    "arabic": "الْحَمْدُ",
    "transcription": "el-hamdu",
    "turkish": "hamdolsun",
    "prop_1": "isim",
    "prop_2": "",
    "prop_3": "",
    "prop_4": "",
    "prop_5": "eril",
    "prop_6": "",
    "prop_7": "merfu` isim",
    "prop_8": ""
   }
  ]
}

GET /rootchars

Lists all Arabic letters.

Example: https://api.acikkuran.com/rootchars

Response body:

{
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "arabic": "س",
   "latin": "s"
  },
  {
   "id": 2,
   "arabic": "ر",
   "latin": "r"
  },
  {
   "id": 3,
   "arabic": "ح",
   "latin": "H"
  }
 ]
}

GET /rootchar/[id]

Lists all roots which begins with this letter.

Example: https://api.acikkuran.com/rootchar/1

Response body:

{
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "latin": "smw",
   "arabic": "سمو"
  },
  {
   "id": 32,
   "latin": "swy",
   "arabic": "سوي"
  },
  {
   "id": 36,
   "latin": "smE",
   "arabic": "سمع"
  }
 ]
}

About

Açık Kuran Public API

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Sponsor this project

Packages

No packages published