Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Toto býval nezávislý program kin pro Brno. Kdo by měl chuť jej oživit, kontaktujte @honzajavorek.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
logo
zitkino
.gitignore
.slugignore
CONTRIBUTING.md
CONTRIBUTORS
LICENSE
Procfile
README.md
fabfile.py
manage.py
requirements.txt

README.md

Status: ARCHIV

Tento repozitář je archivní.

zitkino.cz teď jede z kódu na https://github.com/zitkino/zitkino (bez .cz), který má s tímto repozitářem společnou myšlenku a jméno, ale to je tak všechno.

Žít kino (in Czech)

Nejpřehlednější program brněnských kin.

Instalace

Je potřeba MongoDB, které nainstalujete podle návodů na jejich webu (Ubuntu, Fedora).

Dále je nutné mít LESS kompilátor - použijte originál napsaný v JavaScriptu:

$ sudo apt-get install -y node-less

No a potom už stačí jen nainstalovat Žít kino ze složky projektu:

$ git clone git@github.com:zitkino/zitkino.cz.git "zitkino.cz"
$ cd "zitkino.cz"
$ pip install -r requirements.txt

Aktualizace dat o filmových představeních se spouští jako:

$ python manage.py sync all

Vývojový server se spouští jako:

$ export ZITKINO_DEBUG=1
$ python manage.py runserver

Konfigurace

Výchozí konfigurace se nachází v souboru config.py. Je parametrizovatelná přes systémové proměnné, např. nastavením export MONGOLAB_URI='mongodb://localhost/zitkino' změníme připojení k databázi. Je možné si udělat i celý vlastní konfigurační soubor, který může přepsat výchozí hodnoty, a to nastavením ZITKINO_CONFIG na cestu k vašemu konfiguračnímu souboru (viz dokumentace Flasku).

Pravidla pro přispívání

Žít kino je open source, což znamená, že se na něm může volně podílet kdokoli má chuť. Pravidla pro přispívání k projektu jsou zde.

License: MIT

© 2012 Jan Javorek <mail@honzajavorek.cz>

Žít kino je licencováno pod MIT license.

You can’t perform that action at this time.