Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

500 lines (495 sloc) 24.598 kb
package mysql
import (
"fmt"
)
// If a function/method returns error you may check the returned error type via
// a type assertion. If the type assertion succeeds you can retrieve the MySQL
// error code as below.
//
// Example:
// if val, ok := err.(*mysql.Error); ok {
// fmt.Println(val.Code)
// }
type Error struct {
Code uint16
Msg []byte
}
func (err Error) Error() string {
return fmt.Sprintf("Received #%d error from MySQL server: \"%s\"",
err.Code, err.Msg)
}
// MySQL error codes
const (
ER_HASHCHK = 1000
ER_NISAMCHK = 1001
ER_NO = 1002
ER_YES = 1003
ER_CANT_CREATE_FILE = 1004
ER_CANT_CREATE_TABLE = 1005
ER_CANT_CREATE_DB = 1006
ER_DB_CREATE_EXISTS = 1007
ER_DB_DROP_EXISTS = 1008
ER_DB_DROP_DELETE = 1009
ER_DB_DROP_RMDIR = 1010
ER_CANT_DELETE_FILE = 1011
ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC = 1012
ER_CANT_GET_STAT = 1013
ER_CANT_GET_WD = 1014
ER_CANT_LOCK = 1015
ER_CANT_OPEN_FILE = 1016
ER_FILE_NOT_FOUND = 1017
ER_CANT_READ_DIR = 1018
ER_CANT_SET_WD = 1019
ER_CHECKREAD = 1020
ER_DISK_FULL = 1021
ER_DUP_KEY = 1022
ER_ERROR_ON_CLOSE = 1023
ER_ERROR_ON_READ = 1024
ER_ERROR_ON_RENAME = 1025
ER_ERROR_ON_WRITE = 1026
ER_FILE_USED = 1027
ER_FILSORT_ABORT = 1028
ER_FORM_NOT_FOUND = 1029
ER_GET_ERRNO = 1030
ER_ILLEGAL_HA = 1031
ER_KEY_NOT_FOUND = 1032
ER_NOT_FORM_FILE = 1033
ER_NOT_KEYFILE = 1034
ER_OLD_KEYFILE = 1035
ER_OPEN_AS_READONLY = 1036
ER_OUTOFMEMORY = 1037
ER_OUT_OF_SORTMEMORY = 1038
ER_UNEXPECTED_EOF = 1039
ER_CON_COUNT_ERROR = 1040
ER_OUT_OF_RESOURCES = 1041
ER_BAD_HOST_ERROR = 1042
ER_HANDSHAKE_ERROR = 1043
ER_DBACCESS_DENIED_ERROR = 1044
ER_ACCESS_DENIED_ERROR = 1045
ER_NO_DB_ERROR = 1046
ER_UNKNOWN_COM_ERROR = 1047
ER_BAD_NULL_ERROR = 1048
ER_BAD_DB_ERROR = 1049
ER_TABLE_EXISTS_ERROR = 1050
ER_BAD_TABLE_ERROR = 1051
ER_NON_UNIQ_ERROR = 1052
ER_SERVER_SHUTDOWN = 1053
ER_BAD_FIELD_ERROR = 1054
ER_WRONG_FIELD_WITH_GROUP = 1055
ER_WRONG_GROUP_FIELD = 1056
ER_WRONG_SUM_SELECT = 1057
ER_WRONG_VALUE_COUNT = 1058
ER_TOO_LONG_IDENT = 1059
ER_DUP_FIELDNAME = 1060
ER_DUP_KEYNAME = 1061
ER_DUP_ENTRY = 1062
ER_WRONG_FIELD_SPEC = 1063
ER_PARSE_ERROR = 1064
ER_EMPTY_QUERY = 1065
ER_NONUNIQ_TABLE = 1066
ER_INVALID_DEFAULT = 1067
ER_MULTIPLE_PRI_KEY = 1068
ER_TOO_MANY_KEYS = 1069
ER_TOO_MANY_KEY_PARTS = 1070
ER_TOO_LONG_KEY = 1071
ER_KEY_COLUMN_DOES_NOT_EXITS = 1072
ER_BLOB_USED_AS_KEY = 1073
ER_TOO_BIG_FIELDLENGTH = 1074
ER_WRONG_AUTO_KEY = 1075
ER_READY = 1076
ER_NORMAL_SHUTDOWN = 1077
ER_GOT_SIGNAL = 1078
ER_SHUTDOWN_COMPLETE = 1079
ER_FORCING_CLOSE = 1080
ER_IPSOCK_ERROR = 1081
ER_NO_SUCH_INDEX = 1082
ER_WRONG_FIELD_TERMINATORS = 1083
ER_BLOBS_AND_NO_TERMINATED = 1084
ER_TEXTFILE_NOT_READABLE = 1085
ER_FILE_EXISTS_ERROR = 1086
ER_LOAD_INFO = 1087
ER_ALTER_INFO = 1088
ER_WRONG_SUB_KEY = 1089
ER_CANT_REMOVE_ALL_FIELDS = 1090
ER_CANT_DROP_FIELD_OR_KEY = 1091
ER_INSERT_INFO = 1092
ER_UPDATE_TABLE_USED = 1093
ER_NO_SUCH_THREAD = 1094
ER_KILL_DENIED_ERROR = 1095
ER_NO_TABLES_USED = 1096
ER_TOO_BIG_SET = 1097
ER_NO_UNIQUE_LOGFILE = 1098
ER_TABLE_NOT_LOCKED_FOR_WRITE = 1099
ER_TABLE_NOT_LOCKED = 1100
ER_BLOB_CANT_HAVE_DEFAULT = 1101
ER_WRONG_DB_NAME = 1102
ER_WRONG_TABLE_NAME = 1103
ER_TOO_BIG_SELECT = 1104
ER_UNKNOWN_ERROR = 1105
ER_UNKNOWN_PROCEDURE = 1106
ER_WRONG_PARAMCOUNT_TO_PROCEDURE = 1107
ER_WRONG_PARAMETERS_TO_PROCEDURE = 1108
ER_UNKNOWN_TABLE = 1109
ER_FIELD_SPECIFIED_TWICE = 1110
ER_INVALID_GROUP_FUNC_USE = 1111
ER_UNSUPPORTED_EXTENSION = 1112
ER_TABLE_MUST_HAVE_COLUMNS = 1113
ER_RECORD_FILE_FULL = 1114
ER_UNKNOWN_CHARACTER_SET = 1115
ER_TOO_MANY_TABLES = 1116
ER_TOO_MANY_FIELDS = 1117
ER_TOO_BIG_ROWSIZE = 1118
ER_STACK_OVERRUN = 1119
ER_WRONG_OUTER_JOIN = 1120
ER_NULL_COLUMN_IN_INDEX = 1121
ER_CANT_FIND_UDF = 1122
ER_CANT_INITIALIZE_UDF = 1123
ER_UDF_NO_PATHS = 1124
ER_UDF_EXISTS = 1125
ER_CANT_OPEN_LIBRARY = 1126
ER_CANT_FIND_DL_ENTRY = 1127
ER_FUNCTION_NOT_DEFINED = 1128
ER_HOST_IS_BLOCKED = 1129
ER_HOST_NOT_PRIVILEGED = 1130
ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER = 1131
ER_PASSWORD_NOT_ALLOWED = 1132
ER_PASSWORD_NO_MATCH = 1133
ER_UPDATE_INFO = 1134
ER_CANT_CREATE_THREAD = 1135
ER_WRONG_VALUE_COUNT_ON_ROW = 1136
ER_CANT_REOPEN_TABLE = 1137
ER_INVALID_USE_OF_NULL = 1138
ER_REGEXP_ERROR = 1139
ER_MIX_OF_GROUP_FUNC_AND_FIELDS = 1140
ER_NONEXISTING_GRANT = 1141
ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR = 1142
ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR = 1143
ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE = 1144
ER_GRANT_WRONG_HOST_OR_USER = 1145
ER_NO_SUCH_TABLE = 1146
ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT = 1147
ER_NOT_ALLOWED_COMMAND = 1148
ER_SYNTAX_ERROR = 1149
ER_DELAYED_CANT_CHANGE_LOCK = 1150
ER_TOO_MANY_DELAYED_THREADS = 1151
ER_ABORTING_CONNECTION = 1152
ER_NET_PACKET_TOO_LARGE = 1153
ER_NET_READ_ERROR_FROM_PIPE = 1154
ER_NET_FCNTL_ERROR = 1155
ER_NET_PACKETS_OUT_OF_ORDER = 1156
ER_NET_UNCOMPRESS_ERROR = 1157
ER_NET_READ_ERROR = 1158
ER_NET_READ_INTERRUPTED = 1159
ER_NET_ERROR_ON_WRITE = 1160
ER_NET_WRITE_INTERRUPTED = 1161
ER_TOO_LONG_STRING = 1162
ER_TABLE_CANT_HANDLE_BLOB = 1163
ER_TABLE_CANT_HANDLE_AUTO_INCREMENT = 1164
ER_DELAYED_INSERT_TABLE_LOCKED = 1165
ER_WRONG_COLUMN_NAME = 1166
ER_WRONG_KEY_COLUMN = 1167
ER_WRONG_MRG_TABLE = 1168
ER_DUP_UNIQUE = 1169
ER_BLOB_KEY_WITHOUT_LENGTH = 1170
ER_PRIMARY_CANT_HAVE_NULL = 1171
ER_TOO_MANY_ROWS = 1172
ER_REQUIRES_PRIMARY_KEY = 1173
ER_NO_RAID_COMPILED = 1174
ER_UPDATE_WITHOUT_KEY_IN_SAFE_MODE = 1175
ER_KEY_DOES_NOT_EXITS = 1176
ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE = 1177
ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED = 1178
ER_CANT_DO_THIS_DURING_AN_TRANSACTION = 1179
ER_ERROR_DURING_COMMIT = 1180
ER_ERROR_DURING_ROLLBACK = 1181
ER_ERROR_DURING_FLUSH_LOGS = 1182
ER_ERROR_DURING_CHECKPOINT = 1183
ER_NEW_ABORTING_CONNECTION = 1184
ER_DUMP_NOT_IMPLEMENTED = 1185
ER_FLUSH_MASTER_BINLOG_CLOSED = 1186
ER_INDEX_REBUILD = 1187
ER_MASTER = 1188
ER_MASTER_NET_READ = 1189
ER_MASTER_NET_WRITE = 1190
ER_FT_MATCHING_KEY_NOT_FOUND = 1191
ER_LOCK_OR_ACTIVE_TRANSACTION = 1192
ER_UNKNOWN_SYSTEM_VARIABLE = 1193
ER_CRASHED_ON_USAGE = 1194
ER_CRASHED_ON_REPAIR = 1195
ER_WARNING_NOT_COMPLETE_ROLLBACK = 1196
ER_TRANS_CACHE_FULL = 1197
ER_SLAVE_MUST_STOP = 1198
ER_SLAVE_NOT_RUNNING = 1199
ER_BAD_SLAVE = 1200
ER_MASTER_INFO = 1201
ER_SLAVE_THREAD = 1202
ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS = 1203
ER_SET_CONSTANTS_ONLY = 1204
ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT = 1205
ER_LOCK_TABLE_FULL = 1206
ER_READ_ONLY_TRANSACTION = 1207
ER_DROP_DB_WITH_READ_LOCK = 1208
ER_CREATE_DB_WITH_READ_LOCK = 1209
ER_WRONG_ARGUMENTS = 1210
ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER = 1211
ER_UNION_TABLES_IN_DIFFERENT_DIR = 1212
ER_LOCK_DEADLOCK = 1213
ER_TABLE_CANT_HANDLE_FT = 1214
ER_CANNOT_ADD_FOREIGN = 1215
ER_NO_REFERENCED_ROW = 1216
ER_ROW_IS_REFERENCED = 1217
ER_CONNECT_TO_MASTER = 1218
ER_QUERY_ON_MASTER = 1219
ER_ERROR_WHEN_EXECUTING_COMMAND = 1220
ER_WRONG_USAGE = 1221
ER_WRONG_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_SELECT = 1222
ER_CANT_UPDATE_WITH_READLOCK = 1223
ER_MIXING_NOT_ALLOWED = 1224
ER_DUP_ARGUMENT = 1225
ER_USER_LIMIT_REACHED = 1226
ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR = 1227
ER_LOCAL_VARIABLE = 1228
ER_GLOBAL_VARIABLE = 1229
ER_NO_DEFAULT = 1230
ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR = 1231
ER_WRONG_TYPE_FOR_VAR = 1232
ER_VAR_CANT_BE_READ = 1233
ER_CANT_USE_OPTION_HERE = 1234
ER_NOT_SUPPORTED_YET = 1235
ER_MASTER_FATAL_ERROR_READING_BINLOG = 1236
ER_SLAVE_IGNORED_TABLE = 1237
ER_INCORRECT_GLOBAL_LOCAL_VAR = 1238
ER_WRONG_FK_DEF = 1239
ER_KEY_REF_DO_NOT_MATCH_TABLE_REF = 1240
ER_OPERAND_COLUMNS = 1241
ER_SUBQUERY_NO_1_ROW = 1242
ER_UNKNOWN_STMT_HANDLER = 1243
ER_CORRUPT_HELP_DB = 1244
ER_CYCLIC_REFERENCE = 1245
ER_AUTO_CONVERT = 1246
ER_ILLEGAL_REFERENCE = 1247
ER_DERIVED_MUST_HAVE_ALIAS = 1248
ER_SELECT_REDUCED = 1249
ER_TABLENAME_NOT_ALLOWED_HERE = 1250
ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE = 1251
ER_SPATIAL_CANT_HAVE_NULL = 1252
ER_COLLATION_CHARSET_MISMATCH = 1253
ER_SLAVE_WAS_RUNNING = 1254
ER_SLAVE_WAS_NOT_RUNNING = 1255
ER_TOO_BIG_FOR_UNCOMPRESS = 1256
ER_ZLIB_Z_MEM_ERROR = 1257
ER_ZLIB_Z_BUF_ERROR = 1258
ER_ZLIB_Z_DATA_ERROR = 1259
ER_CUT_VALUE_GROUP_CONCAT = 1260
ER_WARN_TOO_FEW_RECORDS = 1261
ER_WARN_TOO_MANY_RECORDS = 1262
ER_WARN_NULL_TO_NOTNULL = 1263
ER_WARN_DATA_OUT_OF_RANGE = 1264
WARN_DATA_TRUNCATED = 1265
ER_WARN_USING_OTHER_HANDLER = 1266
ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS = 1267
ER_DROP_USER = 1268
ER_REVOKE_GRANTS = 1269
ER_CANT_AGGREGATE_3COLLATIONS = 1270
ER_CANT_AGGREGATE_NCOLLATIONS = 1271
ER_VARIABLE_IS_NOT_STRUCT = 1272
ER_UNKNOWN_COLLATION = 1273
ER_SLAVE_IGNORED_SSL_PARAMS = 1274
ER_SERVER_IS_IN_SECURE_AUTH_MODE = 1275
ER_WARN_FIELD_RESOLVED = 1276
ER_BAD_SLAVE_UNTIL_COND = 1277
ER_MISSING_SKIP_SLAVE = 1278
ER_UNTIL_COND_IGNORED = 1279
ER_WRONG_NAME_FOR_INDEX = 1280
ER_WRONG_NAME_FOR_CATALOG = 1281
ER_WARN_QC_RESIZE = 1282
ER_BAD_FT_COLUMN = 1283
ER_UNKNOWN_KEY_CACHE = 1284
ER_WARN_HOSTNAME_WONT_WORK = 1285
ER_UNKNOWN_STORAGE_ENGINE = 1286
ER_WARN_DEPRECATED_SYNTAX = 1287
ER_NON_UPDATABLE_TABLE = 1288
ER_FEATURE_DISABLED = 1289
ER_OPTION_PREVENTS_STATEMENT = 1290
ER_DUPLICATED_VALUE_IN_TYPE = 1291
ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE = 1292
ER_TOO_MUCH_AUTO_TIMESTAMP_COLS = 1293
ER_INVALID_ON_UPDATE = 1294
ER_UNSUPPORTED_PS = 1295
ER_GET_ERRMSG = 1296
ER_GET_TEMPORARY_ERRMSG = 1297
ER_UNKNOWN_TIME_ZONE = 1298
ER_WARN_INVALID_TIMESTAMP = 1299
ER_INVALID_CHARACTER_STRING = 1300
ER_WARN_ALLOWED_PACKET_OVERFLOWED = 1301
ER_CONFLICTING_DECLARATIONS = 1302
ER_SP_NO_RECURSIVE_CREATE = 1303
ER_SP_ALREADY_EXISTS = 1304
ER_SP_DOES_NOT_EXIST = 1305
ER_SP_DROP_FAILED = 1306
ER_SP_STORE_FAILED = 1307
ER_SP_LILABEL_MISMATCH = 1308
ER_SP_LABEL_REDEFINE = 1309
ER_SP_LABEL_MISMATCH = 1310
ER_SP_UNINIT_VAR = 1311
ER_SP_BADSELECT = 1312
ER_SP_BADRETURN = 1313
ER_SP_BADSTATEMENT = 1314
ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_IGNORED = 1315
ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_TRANSLATED = 1316
ER_QUERY_INTERRUPTED = 1317
ER_SP_WRONG_NO_OF_ARGS = 1318
ER_SP_COND_MISMATCH = 1319
ER_SP_NORETURN = 1320
ER_SP_NORETURNEND = 1321
ER_SP_BAD_CURSOR_QUERY = 1322
ER_SP_BAD_CURSOR_SELECT = 1323
ER_SP_CURSOR_MISMATCH = 1324
ER_SP_CURSOR_ALREADY_OPEN = 1325
ER_SP_CURSOR_NOT_OPEN = 1326
ER_SP_UNDECLARED_VAR = 1327
ER_SP_WRONG_NO_OF_FETCH_ARGS = 1328
ER_SP_FETCH_NO_DATA = 1329
ER_SP_DUP_PARAM = 1330
ER_SP_DUP_VAR = 1331
ER_SP_DUP_COND = 1332
ER_SP_DUP_CURS = 1333
ER_SP_CANT_ALTER = 1334
ER_SP_SUBSELECT_NYI = 1335
ER_STMT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG = 1336
ER_SP_VARCOND_AFTER_CURSHNDLR = 1337
ER_SP_CURSOR_AFTER_HANDLER = 1338
ER_SP_CASE_NOT_FOUND = 1339
ER_FPARSER_TOO_BIG_FILE = 1340
ER_FPARSER_BAD_HEADER = 1341
ER_FPARSER_EOF_IN_COMMENT = 1342
ER_FPARSER_ERROR_IN_PARAMETER = 1343
ER_FPARSER_EOF_IN_UNKNOWN_PARAMETER = 1344
ER_VIEW_NO_EXPLAIN = 1345
ER_FRM_UNKNOWN_TYPE = 1346
ER_WRONG_OBJECT = 1347
ER_NONUPDATEABLE_COLUMN = 1348
ER_VIEW_SELECT_DERIVED = 1349
ER_VIEW_SELECT_CLAUSE = 1350
ER_VIEW_SELECT_VARIABLE = 1351
ER_VIEW_SELECT_TMPTABLE = 1352
ER_VIEW_WRONG_LIST = 1353
ER_WARN_VIEW_MERGE = 1354
ER_WARN_VIEW_WITHOUT_KEY = 1355
ER_VIEW_INVALID = 1356
ER_SP_NO_DROP_SP = 1357
ER_SP_GOTO_IN_HNDLR = 1358
ER_TRG_ALREADY_EXISTS = 1359
ER_TRG_DOES_NOT_EXIST = 1360
ER_TRG_ON_VIEW_OR_TEMP_TABLE = 1361
ER_TRG_CANT_CHANGE_ROW = 1362
ER_TRG_NO_SUCH_ROW_IN_TRG = 1363
ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD = 1364
ER_DIVISION_BY_ZERO = 1365
ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE_FOR_FIELD = 1366
ER_ILLEGAL_VALUE_FOR_TYPE = 1367
ER_VIEW_NONUPD_CHECK = 1368
ER_VIEW_CHECK_FAILED = 1369
ER_PROCACCESS_DENIED_ERROR = 1370
ER_RELAY_LOG_FAIL = 1371
ER_PASSWD_LENGTH = 1372
ER_UNKNOWN_TARGET_BINLOG = 1373
ER_IO_ERR_LOG_INDEX_READ = 1374
ER_BINLOG_PURGE_PROHIBITED = 1375
ER_FSEEK_FAIL = 1376
ER_BINLOG_PURGE_FATAL_ERR = 1377
ER_LOG_IN_USE = 1378
ER_LOG_PURGE_UNKNOWN_ERR = 1379
ER_RELAY_LOG_INIT = 1380
ER_NO_BINARY_LOGGING = 1381
ER_RESERVED_SYNTAX = 1382
ER_WSAS_FAILED = 1383
ER_DIFF_GROUPS_PROC = 1384
ER_NO_GROUP_FOR_PROC = 1385
ER_ORDER_WITH_PROC = 1386
ER_LOGGING_PROHIBIT_CHANGING_OF = 1387
ER_NO_FILE_MAPPING = 1388
ER_WRONG_MAGIC = 1389
ER_PS_MANY_PARAM = 1390
ER_KEY_PART_0 = 1391
ER_VIEW_CHECKSUM = 1392
ER_VIEW_MULTIUPDATE = 1393
ER_VIEW_NO_INSERT_FIELD_LIST = 1394
ER_VIEW_DELETE_MERGE_VIEW = 1395
ER_CANNOT_USER = 1396
ER_XAER_NOTA = 1397
ER_XAER_INVAL = 1398
ER_XAER_RMFAIL = 1399
ER_XAER_OUTSIDE = 1400
ER_XAER_RMERR = 1401
ER_XA_RBROLLBACK = 1402
ER_NONEXISTING_PROC_GRANT = 1403
ER_PROC_AUTO_GRANT_FAIL = 1404
ER_PROC_AUTO_REVOKE_FAIL = 1405
ER_DATA_TOO_LONG = 1406
ER_SP_BAD_SQLSTATE = 1407
ER_STARTUP = 1408
ER_LOAD_FROM_FIXED_SIZE_ROWS_TO_VAR = 1409
ER_CANT_CREATE_USER_WITH_GRANT = 1410
ER_WRONG_VALUE_FOR_TYPE = 1411
ER_TABLE_DEF_CHANGED = 1412
ER_SP_DUP_HANDLER = 1413
ER_SP_NOT_VAR_ARG = 1414
ER_SP_NO_RETSET = 1415
ER_CANT_CREATE_GEOMETRY_OBJECT = 1416
ER_FAILED_ROUTINE_BREAK_BINLOG = 1417
ER_BINLOG_UNSAFE_ROUTINE = 1418
ER_BINLOG_CREATE_ROUTINE_NEED_SUPER = 1419
ER_EXEC_STMT_WITH_OPEN_CURSOR = 1420
ER_STMT_HAS_NO_OPEN_CURSOR = 1421
ER_COMMIT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG = 1422
ER_NO_DEFAULT_FOR_VIEW_FIELD = 1423
ER_SP_NO_RECURSION = 1424
ER_TOO_BIG_SCALE = 1425
ER_TOO_BIG_PRECISION = 1426
ER_M_BIGGER_THAN_D = 1427
ER_WRONG_LOCK_OF_SYSTEM_TABLE = 1428
ER_CONNECT_TO_FOREIGN_DATA_SOURCE = 1429
ER_QUERY_ON_FOREIGN_DATA_SOURCE = 1430
ER_FOREIGN_DATA_SOURCE_DOESNT_EXIST = 1431
ER_FOREIGN_DATA_STRING_INVALID_CANT_CREATE = 1432
ER_FOREIGN_DATA_STRING_INVALID = 1433
ER_CANT_CREATE_FEDERATED_TABLE = 1434
ER_TRG_IN_WRONG_SCHEMA = 1435
ER_STACK_OVERRUN_NEED_MORE = 1436
ER_TOO_LONG_BODY = 1437
ER_WARN_CANT_DROP_DEFAULT_KEYCACHE = 1438
ER_TOO_BIG_DISPLAYWIDTH = 1439
ER_XAER_DUPID = 1440
ER_DATETIME_FUNCTION_OVERFLOW = 1441
ER_CANT_UPDATE_USED_TABLE_IN_SF_OR_TRG = 1442
ER_VIEW_PREVENT_UPDATE = 1443
ER_PS_NO_RECURSION = 1444
ER_SP_CANT_SET_AUTOCOMMIT = 1445
ER_MALFORMED_DEFINER = 1446
ER_VIEW_FRM_NO_USER = 1447
ER_VIEW_OTHER_USER = 1448
ER_NO_SUCH_USER = 1449
ER_FORBID_SCHEMA_CHANGE = 1450
ER_ROW_IS_REFERENCED_2 = 1451
ER_NO_REFERENCED_ROW_2 = 1452
ER_SP_BAD_VAR_SHADOW = 1453
ER_TRG_NO_DEFINER = 1454
ER_OLD_FILE_FORMAT = 1455
ER_SP_RECURSION_LIMIT = 1456
ER_SP_PROC_TABLE_CORRUPT = 1457
ER_SP_WRONG_NAME = 1458
ER_TABLE_NEEDS_UPGRADE = 1459
ER_SP_NO_AGGREGATE = 1460
ER_MAX_PREPARED_STMT_COUNT_REACHED = 1461
ER_VIEW_RECURSIVE = 1462
ER_NON_GROUPING_FIELD_USED = 1463
ER_TABLE_CANT_HANDLE_SPKEYS = 1464
ER_NO_TRIGGERS_ON_SYSTEM_SCHEMA = 1465
ER_REMOVED_SPACES = 1466
ER_AUTOINC_READ_FAILED = 1467
ER_USERNAME = 1468
ER_HOSTNAME = 1469
ER_WRONG_STRING_LENGTH = 1470
ER_NON_INSERTABLE_TABLE = 1471
)
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.