Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
www
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Web Zlínského barcampu

Web Zlínského barcampu (https://www.zlinskybarcamp.cz/)

Instalace na localhost

Po stažení repozitáře naisntalujte závislosti:

composer install

Vytvořte soubor app/config/config.local.neon (není verzován v Gitu). Může být i prázdný.

Úpravy JS a CSS

Pro úpravy JavaScriptových souborů a nebo stylů je potřeba nainstalovat závislosti pro generátor:

npm install -g bower
npm install
bower install

Po úpravě souborů v assets/ zavolejte:

grunt

a vygenerují se soubory:

  • www/js/main.js
  • www/js/admin.js
  • www/css/main.css
  • www/css/admin.css

které obsahují veškeré scripty a styly stránek. Tyto soubory jsou součástí repozitáře, takže je lze rovnou použít.

Spuštění webového serveru

Spusťte Docker

docker-composer up -d

Na stránce http://localhost:8000 by se měl objevit aktuální web.

Požadavky pro běh

PHP 7.3 nebo vyšší, MariaDB 10 nebo vyšší, Git, Unzip.

V PHP jsou potřeba rozšření: mysqli, pdo_mysql.

Požadavky pro vývoj

Composer, NPM

License

  • Web: The MIT License (MIT)
  • Nette: New BSD License or GPL 2.0 or 3.0
  • Další závislosti podle zveřejněných licení

About

Web Zlínského barcampu

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.