Web Zlínského barcampu
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.install
app
assets
docker
log
temp
tests
vendor
www
.bowerrc
.gitignore
.rsync-exclude
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
bower.json
composer.json
composer.lock
deploy.sh
docker-compose.yml
package-lock.json
package.json

README.md

Web Zlínského barcampu

Web Zlínského barcampu (https://www.zlinskybarcamp.cz/)

Instalace na localhost

Po stažení repozitáře naisntalujte závislosti:

composer install

Vytvořte soubor app/config/config.local.neon (není verzován v Gitu). Může být i prázdný.

Úpravy JS a CSS

Pro úpravy JavaScriptových souborů a nebo stylů je potřeba nainstalovat závislosti pro generátor:

npm install -g bower
npm install
bower install

Po úpravě souborů v assets/ zavolejte:

grunt

a vygenerují se soubory:

  • www/js/main.js
  • www/js/admin.js
  • www/css/main.css
  • www/css/admin.css

které obsahují veškeré scripty a styly stránek. Tyto soubory jsou součástí repozitáře, takže je lze rovnou použít.

Spuštění webového serveru

Spusťte Docker

docker-composer up -d

Na stránce http://localhost:8000 by se měl objevit aktuální web.

Požadavky pro běh

PHP 5.6 nebo vyšší, Mysql 5 nebo vyšší, Git, Unzip.

V PHP jsou potřeba rozšření: mysqli, pdo_mysql.

Požadavky pro vývoj

Composer, NPM

License

  • Web: The MIT License (MIT)
  • Nette: New BSD License or GPL 2.0 or 3.0
  • Další závislosti podle zveřejněných licení