Zbigniew Motyka zmszaman

@zmszaman
zmszaman commented on issue gitlabhq/gitlab-ci#529
@zmszaman

Thanks for help. Now it works.

@zmszaman
Unable to login to CI