Skip to content
Web divadla NABOSO
HTML JavaScript Ruby CSS
Branch: gh-pages
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_layouts
css
img
lib
.gitignore
.travis.yml
CNAME
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
_config.yml
index.html
inscenace.html
predstaveni.html

README.md

Jak co změnit:

  • K libovolným změnám je potřeba mít účet na GitHubu a práva na změny. Nemáte-li, poradí vám zoul.
  • Úvodní stránka se dá změnit v souboru index.html, seznam inscenací v souboru inscenace.html.
  • Seznam představení se dá změnit v souboru _data/predstaveni.yml. Je potřeba dodržovat důsledně systém, kterým jsou zapsaná předchozí představení, jinak vám mašina nebude rozumět.
  • Změny se projeví prakticky okamžitě, maximálně do minuty.
  • Pokud vaše změna něco podstatného rozbije, asi vám o tom přijde automatický e-mail.
  • Prakticky nemůžete nic zničit (platí pouze pro úpravy tohoto webu). Pokud cokoliv pokazíte, dá se bez problémů přetočit na předchozí verzi webu.

Build Status

You can’t perform that action at this time.