Skip to content
Güncel Döviz Scripti
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
V1.0
.gitattributes
README.md

README.md

Guncel_Doviz

inc/db.php dosyasını kendi db bilgileri ile değiştiriniz. sqldosyasi.sql bacup dosyasını veritabanınınıza import ediniz. Sorunsuz çalışacaktır. bot.php dosyasını da kendi istediğiniz aralıkta cronjob yaparak istediğiniz aralıkta veriyi güncelleyebilirsiniz. Örnek cronjob:

0 8-17 * * 1-5 : Hafta içi yani çalışma günlerinde pazartesi ve cuma günleri sabah 8 akşam 17 arası her saat başı bir defa çalışır /15 8-17 * * 1-5 : Yukardaki kuralın aynısı sadece 15 dakkada bir çalışır baştaki 15 dk istediğiniz şekilde artırıp azaltabilirsiniz. Script Özellikleri Boot ile altın ve döviz bilgilerini db yazdrıma Bootstrap uyumlu Responsive Tema Döviz bilgilerini grafiklendirme

You can’t perform that action at this time.