Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Płatne chorobowe, nie umowy śmieciowe!" - kampania ZSP

Strona informacyjna kampanii społecznej dotyczącej umów śmieciowych.

Informacje techniczne

Strona została wykonana w hugo, wymaga instalacji frameworka hugo do pracy nad nią.

# uruchamianie serwera deweloperskiego
make start@dev

# budowanie docelowej strony do umieszczenia publicznie (pojawi się w katalogu "public")
make build

Docker

make build@x86_64
sudo docker run --rm -p 7002:80 wolnosciowiec/zsp-umowy-smieciowe