ohjelmoinnin harjoitustyö
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
nbproject
src/snake
test
.gitignore
README
build.xml
manifest.mf
snake.dia
snake_classes.png

README

Tekijä:

	Ville Heikkinen
	ville.heikkinen@cs.helsinki.fi
	013969523

Aihe: Matopeli

  	Yksinkertainen matopeli. Matopelissä on ainakin yksi pelaaja ja
	enintään kolme pelaajaa kerrallaan. 

	Pelaajamäärävalinta suoritetaan pelin alkuvalikosta, jossa valintaa
	muutetaan näppäimistön nuolinäppäimillä, ja säädettäviä määriä, kuten
	pelaajamäärää ja pelikenttää, vaihdetaan vasemmalla ja oikealla nuolella. 

	Madon on vältettävä törmäämästä pelialueen seiniin, tai omaan
	vartaloonsa. 

Käyttäjät:

	Maksimissaan kolme peli-intoista pelaaja

Toiminnot:

	Pelaajamäärän valinta
	Pelikentän valinta
	Pelin uudelleenaloitus