Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"@type" : "TEMPLATE",
"uid" : "03efb3b7-8434-437c-a3a3-1d5eaf136123",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : {
"date" : "2018-05-09"
},
"otherContributors" : [ ],
"lifecycleState" : {
"codeString" : "unmanaged"
},
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"licence" : "This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.",
"custodian_organisation" : "openEHR Foundation",
"original_namespace" : "org.openehr",
"original_publisher" : "openEHR Foundation",
"custodian_namespace" : "org.openehr",
"MD5-CAM-1.0.1" : "2f7418eaccb9df697e0d13e2398996a5",
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "F6E374B7E08DE198D867B90CCC3D4755"
},
"details" : {
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"ar-sy" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "ar-sy"
},
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : {
"notes" : "Generated automatically by Adl Designer"
}
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-COMPOSITION.t_prescription.v0"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "COMPOSITION",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "category",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "433" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "context",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "EVENT_CONTEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "other_context",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ITEM_TREE",
"nodeId" : "at0001",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "0..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0007.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-composition_context_detail-000.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "content",
"existence" : "0..1",
"children" : [ {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "INSTRUCTION",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-INSTRUCTION.ovl-medication_order-001.v2",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "ACTION",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0.2",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-ACTION.ovl-medication-012.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : {
"at0000.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0000.1",
"text" : "Medication on Discharge",
"description" : "Set of medication orders communicated to pharmacy."
}
},
"ar-sy" : {
"at0000.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0000.1",
"text" : "Medication on Discharge",
"description" : "مجموعة من أوامر الأدوية يتم توصيلها إلى الصيدلية."
}
}
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "1365d470-9399-367f-96d5-d0f0e07c8315",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"templateId" : "OPENeP - Medication on Discharge",
"otherMetaData" : { },
"templateOverlays" : [ {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "df8b14b7-ecf2-3f06-aa55-19f334a82669",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "877d58b476d56c16669cd7b1ca235232"
},
"details" : {
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record common extended contextual details that apply to all COMPOSITION archetypes wthin a specific application or care setting",
"keywords" : [ "composition", "context" ],
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"sl" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "sl"
},
"purpose" : "Za zapisovanje podatkov, ki se nanašajo na vse COMPOSITION archetypes",
"keywords" : [ "composition", "context", "vsebina" ],
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.composition_context_detail.v1",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-composition_context_detail-000.v1"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"sl" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "51177d64-5dcb-362e-bfcd-a76850a10ba1",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "sl"
},
"author" : {
"name" : "mag. Biljana Prinčič",
"organisation" : "Marand d.o.o., Ljubljana Slovenija",
"email" : "biljana.princic@marand.si"
},
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "f806ed48-a801-4510-8409-be84acc1079d",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "ea86571441a8b0596681febbf77e7a5e"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere alle aspekter av ordinering av et legemiddel, en vaksine, ernæringsprodukt eller medisinsk forbruksmateriell for et spesifikt individ.",
"keywords" : [ "medikasjon", "foreskriving", "forordning", "forordne", "terapi", "substans", "stoff", "virkestoff", "medikament", "legemiddel", "terapeutisk", "medisinsk forbruksmateriell", "ordinering", "preparat", "spesialpreparat", "diagnostikum", "forskrivning", "forskriving", "resept", "legemiddelhåndtering", "farmasøytisk", "produkt", "posologi", "ordinasjon", "rekvirering", "behandling", "væske", "ernæring", "ordinere", "medisin", "medisiner", "medisinering" ],
"use" : "Brukes for å registrere alle aspekter av ordinering av et legemiddel, en vaksine, enæringsvare eller medisinsk forbruksmateriell for et spesifikt individ.\r\n\r\nArketypen kan brukes i alle legemiddelrelaterte ordineringer, enten de er for reseptpliktige legemidler ordinert av en kliniker, eller for reseptfrie legemidler. Arketypen dekker også ordinering av vaksiner, parenterale væsker, eller medisinsk forbruksmateriell, som bandasjer, ernæringsprodukter eller andre varer som påføres eller administreres for å ha en terapeutisk effekt, og der dataene som skal registreres er de samme.\r\n\r\nArketypen er designet for bruk i en rekke ulike kliniske sammenhenger, for eksempel:\r\n- en registrering i en klinisk konsultasjon (COMPOSITION.encounter).\r\n- en resept skrevet av en lege, tannlege eller annet helsepersonell, på et legemiddel eller ernæringsprosdukt som skal utdeles eller administreres (i en COMPOSITION.prescription).\r\n- et element i en legemiddelliste, resept eller legemiddelkurve (COMPOSITION.medication_list)\r\n- et element i et oppsummeringsdokument som f.eks. en epikrise (COMPOSITION.transfer_summary) eller en henvisning (COMPOSITION.request).\r\n\r\nMerk at disse bruksområdene omfatter FHIR-ressursene for både Medication Order og Medication Statement.\r\n\r\nI mange tilfeller vil legemiddelordineringen være enkel - typisk for en enkelt legemiddelvare med ukompliserte instruksjoner for utdeling og administrering. Arketypen er imidlertid også utviklet for å tillate mer komplekse ordineringer, for eksempel:\r\n- ved nedtrapping av en prednisolondose over flere uker.\r\n- ved titrering av insulin, hvor dosering er avhengig av prøveresultater.\r\n- flere legemidler ordinert på samme tidspunkt som en del av et samlet behandlingsregime, for eksempel trippelbehandling for magesår.\r\n- ved parenteral administrering av legemidler eller ernæring, inkludert parenteral ernæring.\r\n\r\nArketypen er derfor utviklet for å tillate ulik kompleksitet, fra\r\n- enkle fritekstinstrukser for ordineringer som \"Furosemid 40 mg, to tabletter om morgenen og en til lunsj\" for å sikre kompatibilitet med eksisterende systemer, og\r\n- legemiddelmengden representeres som regel ved et tall med tilhørende måleenhet, alternativt med fritekst for å sikre kompatibilitet med eksisterende systemer og for å dekke alle kliniske scenarier\r\ntil\r\n- strukturerte detaljer for dose, administreringssvei og administreringsstidspunkter for at datamaskiner skal kunne lese og gjøre beregninger med dataene.\r\n\r\nArketypen er designet slik at en enkel legemiddelordinering kan representere:\r\n-komplekse sekvensielle legemiddelordineringer som bruker samme preparatstyrke i samme ordineringsstruktur.\r\n-flere legemiddelordineringer kan lenkes, der ulike legemidler eller blandinger må administreres sekvensielt.\r\n\r\nArketypen er også egnet for å ordinere væsker, der det er vanlig at disse ordineres. I andre sammenhenger kan det være mer passende å bruke en egen arketype for væskeforordninger.\r\n\r\nMengden av et legemiddel representeres vanligvis med et tall og en enhet, men det kan også dokumenteres i fritekst for å sikre kompatibilitet med eksisterende systemer og for å dekke alle scenarier.\r\n\r\nSLOTer med CLUSTER-arketyper brukes for å representere deler av innholdet av tre årsaker:\r\n- For å sikre en kjernearketype som kan brukes i alle de overnevnte brukscasene, men likevel være fleksibel der det trengs, f.eks. i SLOTet \"Legemiddeldetaljer\" der ytterligere strukturerte detaljer kan legges til. Det er foreslått en arketype for detaljer om legemidler, og det kan tenkes at man i fremtiden vil trenge andre CLUSTER-arketyper for andre formål, som f.eks. komplekse ordineringer av parenteral ernæring.\r\n- for å tillate gjenbruk av arketyper i situasjoner hvor innholdet også brukes i andre kliniske kontekster, i hovedsak i den tilhørende arketypen ACTION.medication for å registrere faktisk utdeling, administrering osv.\r\n- for å fjerne mindre brukt innhold fra arketypens rammeverk.\r\n\r\nDet er mulig å legge inn flere ordinasjoner som aktiviteter innenfor én instans av arketypen for å representere tett sammenbundne ordinasjoner av forskjellige legemidler, for eksempel en legemiddelpakke mot H. pylori der denne ikke ordineres som en enkelt pakning.\r\n\r\nMerk at disse bruksområdene innbefatter FHIR-ressursene for både \"Medication Order\" og \"Medication Statement\", det vil si at denne arketypen matcher begge disse FHIR-ressursene i passende brukssammenhenger.",
"misuse" : "Skal ikke brukes for å registrere faktisk administrering eller utdeling av legemidler, vaksiner, parenterale væsker, ernæringsprodukter eller medisinsk forbruksmateriell. Bruk arketypen ACTION.medication for dette formålet.\r\n\r\nSkal ikke brukes for å registrere ordinering av blodkomponenter, som omfatter en fundamentalt ulik klinisk prosess og sannsynligvis vil trenge ulik støtteinformasjon. Bruk arketypen INSTRUCTION.transfusion for dette formålet.\r\n\r\nSkal ikke brukes for å registrere ordinering av innlegging av implantater og medisinsk utstyr som pacemakere og defibrillatorer. Bruk arketypen INSTRUCTION.procedure for dette formålet.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"es-ar" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "es-ar"
},
"purpose" : "Registrar todos los aspectos de una orden de medicamento, vacuna, producto nutricional u otro ítem terapéutico para un individuo identificado.",
"keywords" : [ "medicamento", "orden", "prescribir", "prescripción", "terapéutica", "substancia", "droga", "terapéutico", "sin receta", "insumo terapéutico", "fármaco", "producto", "posología", "tratamiento", "fluido", "nutrición", "CPOE" ],
"use" : "Utilizar para el registro de todos los aspectos de una orden de medicamento, vacuna, producto nutricional u otro ítem terapéutico para un individuo identificado.\r\n\r\nSu objetivo es la utilización para cualquier orden de medicamento o ítems relacionados, ya sea que los prescriba un profesional de la salud o que se encuentren disponibles sin receta médica. El alcance de este arquetipo de medicamento incluye órdenes de vacuna, fluidos parenterales u otros insumos terpéuticos tales como vendajes, productos nutricionales u otros ítems que se aplican o son administrados para obtener un efecto terapéutico, y que tiene un patrón común de registro de datos.\r\n\r\nEste arquetipo seta diseñado para ser utilizado en un conjunto de contexto clínicos que incluyen, pero no se limitan, a:\r\n- un registro de una consulta clínica (COMPOSITION.encounter);\r\n- una prescripción escrita por un médico, odontólogo, enfermero u otro profesional de la salud, para una medicación o producto nutricional a ser dispensado y administrado (como parte de una COMPOSITION.prescription);\r\n- un ítem incluido en una lista de medicamentos recibidos actualmente, en una prescripción o en una lista de medicamentos (como parte de una COMPOSITION.medication_list); y como\r\n- un ítem incluido en un documento de resumen, tal como una transferencia de sitio de cuidados (COMPOSITION.transfer_summary) o una interconsulta (COMPOSITION.request).\r\n\r\nEn muchos casos una orden de medicamento será simple -típicamente para un solo ítem medicamentoso con instrucciones carentes de complejidad para su dispensación y administración. Sin embargo, este arquetipo también esta diseñado para permitir órdenes terapéuticas mas complejas, como por ejemplo:\r\n- la reducción de una dosis de prednisolona a lo largo de un período de semanas;\r\n- la titulación de insulina, donde la dosis dependerá de los resultados de una prueba;\r\n- la prescripción simultanea de varios medicamentos como parte de un régimen único de medicamentos, tales como la terapia triple para la úlcera péptica; y\r\n- la administración endovenosa de medicamentos o suplementos nutricionales, incluyendo nutrición parenteral.\r\n\r\nEl arquetipo ha sido por lo tanto diseñado para permitir diversos rangos de complejidad, desde:\r\n- instrucciones narrativas simples para órdenes tales como \"furosemida 40 miligramos, dos tabletas por la mañana y una al almuerzo\", para asegurar la compatibilidad con sistemas existentes\r\n- la cantidad de la medicación, usualmente representada en términos de un número y su correspondiente unidad de dosis, pero que alternativamente puede ser representada mediante una narrativa para asegurar compatibilidad con sistemas existentes y la cobertura de diferentes escenarios clínicos; hasta\r\n- el detalle estructurado de la dosis, vía de administración y temporalidad, para así representar una especificación completamente computable.\r\n\r\nTambién ha sido diseñado de modo tal que la estructura de una sola orden de medicamento permita representar:\r\n- una secuencia compleja de órdenes de medicamento que utiliza la misma potencia del preparado como una sola estructura de orden; y\r\n- múltiples órdenes de medicamentos encadenadas en circunstancias donde diferentes medicamentos o preparados deben ser administrados conforme a una secuencia.\r\n\r\nEste arquetipo es también adecuado para ordenar fluidos en entornos de cuidado donde es de uso corriente que estos ítems sean \"prescribibles\". EN otros contextos una orden separada de fluido parenteral podría ser mas apropiada.\r\n\r\nLos SLOTs que contienen arquetipos CLUSTER han sido utilizados para representar parte del contenido por tres razones:\r\n- Para asegurar un arquetipo de base que pueda ser utilizado en todos los casos arriba descritos pero que permitan flexibilidad alli donde esta es requerida, como por ejemplo el SLOT `Detalles de la preparación´ en el cual un mayor detalle estructurado puede ser agregado. Se ha sugerido un arquetipo candidato para Medicaciones. Es posible que otros arquetipos CLUSTER sean necesarios en el futuro para otros propósitos tal como las órdenes de nutrición parenteral compleja;\r\n- Para permitir la re-utilización del arquetipo en situaciones en las cuales el contenido ha sido identificado como utilizado también en otros contextos clínicos, en particular en forma apareada como el arquetipo ACTION.medication, para el registro de la dispensación, administración, etc. concretas; y\r\n- Para remover del arquetipo base los contenidos menos comúnmente utilizados.\r\n\r\nVarias órdenes pueden ser representadas como actividades separadas dentro de una sola instancia de este arquetipo, para el uso de órdenes fuertemente vinculadas (como la terapia del Helicobacter Pylori) cuando estas nos son prescriptas como paquete único.\r\n\r\nDebe tenerse en cuenta que estos usos subsumen lso casos de uso tanto de la Orden de Medicamento FHIR como de la Declaración de Medicamento, es decir que este arquetipo coincide con ambos recursos FHIR, utilizados en el contexto apropiado.",
"misuse" : "No debe ser utilizado para el registro de las actividades relacionadas con el cumplimiento de la orden del medicamento, vacuna, producto nutricional o ítem terapéutico, tal como los detalles de su administración o dispensa. Se debe utilizar el ACTION.medication para este propósito.\r\n\r\nNo debe ser utilizado para el registro de órdenes de sangre o sus preparados, lo cual involucra un proceso clínico fundamentalmente diferente que muy probablemente requiera otro tipo de información. Se debe utilizar el ACTION.transfusion para este propósito.\r\n\r\nNo debe ser utilizado para el registro de órdenes de inserción de implantes o dispositivos médicos tales como marcapasos o defibriladores. Se debe utilizar el ACTION.procedure para este propósito.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt-br" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"purpose" : "Registrar todos os aspectos de uma prescrição de medicamento, vacina, produtos nutricionais ou outros itens terapêuticos para um indivíduo identificado.",
"keywords" : [ "medicamento", "prescrição", "prescrever", "terapia", "substância", "droga", "terapêutico", "Otc", "produto terapêutico", "Farmacêutico", "produtos", "Posologia", "tratamento", "Solução", "nutrição", "Prescrição Eletrônica" ],
"use" : "Utilizado para registrar todos os aspectos da prescrição de medicamentos, vacinas, produtos nutricionais ou outros itens terapêuticos, para um indivíduo identificado.\r\n\r\nDestina-se a ser usado para qualquer tipo de medicamento e prescrição relacionada, quer seja prescrito por um profissional de saúde ou disponível para compra \"no balcão\"da farmácia. O escopo deste arquétipo de medicamentos também inclui prescrições de vacinas, fluidos parenterais ou outros produtos terapêuticos, como bandagens, produtos nutricionais ou outros ítens que possuem um padrão comum para o seu registro e são aplicados ou administrados com vistas a um efeito terapêutico. \r\n\r\nEste arquétipo é projetado para ser usado em vários contextos clínicos, incluindo, entre outros:\r\n- um registro em uma consulta clínica (COMPOSITION.encounter);\r\n- uma receita escrita por um médico, dentista, ou outro profissional de saúde autorizado para prescrever uma medicamento ou produto nutricional a ser dispensado e administrado (COMPOSITION.prescription);\r\n- um ítem em uma lista atual de medicamento, receita ou carta de medicamentos (dentro de COMPOSITION.medication_list); e\r\n- um ítem em um documento de resumo, como a transferência de cuidados (COMPOSITION.transfer_summary) ou um documento de contra-referência (COMPOSITION.request).\r\n\r\nEm muitos casos, uma prescrição de medicamento será simples - tipicamente para um único item de medicamento com instruções simples para a sua dispensação e administração. No entanto, este arquétipo foi também projetado para permitir prescrições mais complexas. Por exemplo:\r\n\r\n-\tuma redução de dose de prednisolona durante um período de semanas;\r\n-\tfracionamento de insulina, com dosagem dependente dos resultados do teste;\r\n-\tmedicamentos múltiplos prescritos simultaneamente como parte de um regime de fármaco único, como uma terapia tripla para úlcera péptica; e\r\n-\tadministração intravenosa de medicamentos ou suplementos nutricionais, incluindo nutrição parenteral.\r\n\r\nO arquétipo foi, portanto, projetado para atender prescrições de maior complexidade, como, por exemplo: \r\n-\tinstruções narrativas simples tais como \"furosemida 40mg dois comprimidos pela manhã e um no almoço\" para assegurar a compatibilidade com os sistemas existentes; \r\n-\ta quantidade do medicamento geralmente é representada por um número e uma unidade de dose correspondente, no entanto, pode haver uma descrição em texto livre para garantir a compatibilidade com os sistemas existentes e a cobertura de todos os cenários clínicos; através de\r\n-\tdetalhes estruturados para a dose, via e duração para representar uma especificação totalmente computável.\r\n\r\nEste arquétipo foi também projetado para que uma única estrutura de prescrição de medicamento possa representar:\r\n\r\n-\tPrescrições sequencias complexas de medicamento com a mesma concentração de preparação representados em uma única estrutura de prescrição; e\r\n-\tmúltiplas prescrições de medicamentos que podem ser encadeadas em circunstâncias em que diferentes medicamentos ou preparações precisem ser administrados sequencialmente.\r\n\r\nEste arquétipo é também adequado para prescrição de soluções parenterais, em cenários de atendimento onde é normal prescrever estes itens. Em outras cenários, uma prescrição separada de soluções parenterais poderá ser mais apropriada.\r\n\r\nSLOTs contendo arquétipos do tipo CLUSTER foram utilizados ​​para representar parte do conteúdo por três razões:\r\n-\tPara garantir que um arquétipo básico possa ser utilizado em todos os casos de uso descritos acima, oferecendo flexibilidade onde for necessário, por exemplo, o SLOT de \"Detalhes da preparação\", permite que detalhes adicionais estruturados da preparação possam ser adicionados. Existe um arquétipo sugerido para medicamentos. É possível que outros arquétipos do tipo CLUSTER sejam necessários no futuro, para outros fins, como pedidos complexos de nutrição parenteral;\r\n-\tapoiar a reutilização do arquétipo em situações em que o conteúdo foi identificado como sendo utilizado também em outros contextos clínicos, em particular o arquétipo ACTION.medication (para deste arquéitpo) para gravação de distribuição real, administração, etc. e\r\n-\tremover o conteúdo de menor utilização do núcleo do arquétipo. \r\n\r\nVárias prescrições podem ser representadas como atividades separadas nesta instância de arquétipo, para, por exemplo, representar prescrições de diferentes medicamentos, conectadas entre si, como ocorre na terapia de H. pylori, quando se opta por não prescrever como um único pacote.\r\n\r\nObservar que esses casos de usos acima descritos incluem os casos de uso da Prescrição de Medicamento e Medicamentos do FHIR. Isto é, este arquétipo é uma correspondência para ambos os recursos do FHIR, desde que utilizado no contexto apropriado.",
"misuse" : "Não deve ser utilizado para registrar as atividades relacionadas à realização da prescrição de medicação, vacina, produto nutricional ou item terapêutico, como detalhes sobre a administração ou a dispensação. Use o arquétipo ACTION.medication para este propósito.\r\n\r\nNão deve ser utilizado para registrar o pedido de produtos sanguíneos, o que envolve um processo clínico fundamentalmente diferente e é provável que exija informações adicionais diferentes. Use o arquétipo INSTRUCTION.transfusion para este propósito.\r\n\r\nNão deve ser utilizado para registrar a ordem de inserção de implantes ou dispositivos médicos, como marcapassos e desfibriladores. Utilize o procedimento INSTRUCTION.Para este fim.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record all aspects of an order of a medication, vaccine, nutritional product or other therapeutic item for an identified individual.",
"keywords" : [ "medication", "order", "prescribe", "therapy", "substance", "drug", "therapeutic", "otc", "therapeutic good", "pharmaceutical", "product", "posology", "treatment", "fluid", "nutrition", "CPOE" ],
"use" : "Use to record all aspects of an order of a medication, vaccine, nutritional product or other therapeutic item for an identified individual.\r\n\r\nIt is intended to be used for any type of medication and related order, whether prescribed by a health professional or available for purchase 'over the counter'. The scope of this medication archetype also includes orders for vaccinations, parenteral fluids or other therapeutic goods, such as bandages, nutritional products or other items that are applied or administered to have a therapeutic effect and which have a common pattern for data recording.\r\n\r\nThis archetype is designed to be used in a number of clinical contexts, including but not limited to:\r\n- a record in a clinical consultation (COMPOSITION.encounter);\r\n- a written prescription by a physician, dentist, nurse practitioner, or other designated health professional for a medication or nutritional product to be dispensed and administered (within a COMPOSITION.prescription);\r\n- an item in a current medication list, prescription or drug chart (within COMPOSITION.medication_list); and\r\n- an item in a summary document such as transfer of care (COMPOSITION.transfer_summary) or a referral (COMPOSITION.request).\r\n\r\nIn many cases a medication order will be simple – typically for a single medication item with uncomplicated instructions for dispensing and administration. However this archetype is also designed to allow for more complex therapeutic orders. For example:\r\n\r\n- a reducing dose of prednisolone over a period of weeks;\r\n- titration of insulin, with dosing dependent on test results;\r\n- multiple medications prescribed simultaneously as part of a single drug regimen, such as a triple therapy for peptic ulcer; and\r\n- intravenous administration of medications or nutrition supplements, including parenteral nutrition.\r\n\r\nThe archetype has therefore been designed to allow for a range of complexity, from:\r\n- simple narrative instructions for orders like 'furosemide 40mg two tablets in the morning and one at lunch' to ensure compatibility with existing systems; and\r\n- the amount of medication is usually represented in terms of a number and corresponding dose unit, however there can alternatively be a narrative statement to ensure compatibility with existing systems and coverage of all clinical scenarios; through to\r\n- structured detail for dose, route and timing to represent a fully computable specification.\r\n\r\nIt has also been designed so that a single medication order structure can represent:\r\n- complex sequential medication orders using the same preparation strength to be supported within a single order structure; and\r\n- multiple medication orders can be chained in circumstances where different medications or preparations need to be given sequentially.\r\n\r\nThis archetype is also suitable for ordering parenteral fluids, in care settings where it is normal practice to make these 'prescribable' items. In other settings a separate 'parenteral fluid order' may be appropriate.\r\n\r\nSLOTs containing CLUSTER archetypes have been used to represent some of the content for three reasons:\r\n- To ensure a core archetype that can be used for all the above use cases, yet allow flexibility where it is required, for example the ‘Preparation details’ SLOT where additional structured detail can be added. A candidate archetype has been suggested for Medications. It is possible that other CLUSTER archetypes may be required in future for other purposes such as complex parenteral nutrition orders;\r\n- to support archetype re-use in situations where the content has been identified as being also used in other clinical contexts, in particular the paired ACTION.medication archetype for recording actual dispensing, administration etc; and\r\n- to remove less commonly used content from the core archetype framework.\r\n\r\nMultiple orders can be represented as separate activities within this single archetype instance to carry tightly bound orders of different medications, for example, H. pylori therapy when this is not prescribed as a single pack.\r\n\r\nIt should be noted that these uses subsume both the FHIR Medication Order and Medication Statement use cases. i.e this archetype is a match for both FHIR resources, used in the appropriate context.",
"misuse" : "Not to be used to record the activities related to carrying out the order for medication, vaccine, nutritional product or therapeutic item, such as details about actual administration or dispensing. Use the ACTION.medication for this purpose.\r\n\r\nNot to be used to record the ordering of blood products, which involves a fundamentally different clinical process and is likely to require different supporting information Use the INSTRUCTION.transfusion for this purpose.\r\n\r\nNot to be used to record the order for insertion of implants or medical devices such as pacemakers and defibrillators. Use the INSTRUCTION.procedure for this purpose.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v2",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-INSTRUCTION.ovl-medication_order-001.v2"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "INSTRUCTION",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "activities",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "0..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ACTIVITY",
"occurrences" : "1..1",
"nodeId" : "at0001.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "description",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ITEM_TREE",
"nodeId" : "at0002",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : true,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0092.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..1",
"nodeId" : "at0094.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0009.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0047.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_PARSABLE",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "formalism",
"children" : [ {
"@type" : "C_STRING",
"rmTypeName" : "String",
"occurrences" : "1..1",
"constraint" : [ "text/html", "text/plain", "text/xml" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0173.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0174.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0062",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0150.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0044.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0105.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0107.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..1",
"nodeId" : "at0018.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0148.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0113",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0011.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0016.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0129",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..1",
"nodeId" : "at0106.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0132.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0168", "at0169" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0154.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0139.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0155.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0161.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0065.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication_supply_amount-002.v0",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0170.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication-003.v0",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..1",
"nodeId" : "at0143.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication-004.v0",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0177.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-therapeutic_direction-006.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0095.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-device-010.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0166.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-Medication_additional_details-011.v0",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"nb" : { },
"pt-br" : { },
"es-ar" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "0b9e7549-36f2-4a45-9ffb-6d4831606eb8",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "John Tore Valand/Silje Ljosland Bakke",
"organisation" : "Helse Bergen HF/Nasjonal IKT HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "es-ar"
},
"author" : {
"name" : "Alan March",
"organisation" : "Hospital Universitario Austral",
"email" : "amarch@cas.austral.edu.ar"
},
"accreditation" : "MD",
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"author" : {
"name" : "Osmeire Chamelette Sanzovo",
"organisation" : "Hospital Sírio Libanês - SP",
"email" : "osmeire.acsanzovo@hsl.org.br"
},
"accreditation" : "R.N.",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "365f8abf-be21-43e8-bb00-f053ca88947a",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "D29D5172E0F84E842EC1C06D43177A92"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere mengden legemiddel, vaksine, eller annen terapeutisk vare som skal leveres eller utleveres til pasienten, som del av en autorisering, utlevering eller administrering, både i legemiddelforordningen og i en påfølgende legemiddelhandling.",
"keywords" : [ ],
"use" : "Brukes til å registrere mengden legemiddel, vaksine, eller annen terapeutisk vare som skal leveres eller utleveres til pasienten, som del av en autorisering, utlevering eller administrering, både i legemiddelforordningen og i en påfølgende legemiddelhandling.",
"misuse" : "Brukes ikke for å registre en dose eller styrke som del av en anvisning. Disse registreres som en del av arketypene INSTRUCTION.medication_order eller CLUSTER.medication_substance.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt-br" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"purpose" : "Para registrar a quantidade de medicamento, vacina ou outro item terapêutico a ser fornecido ao paciente, como parte da autorização, dispensação ou administração, tanto no contexto da prescrição original quanto em uma ação subsequente de repetição da prescrição.",
"keywords" : [ "Suprimento de medicamentos" ],
"use" : "Para registrar a quantidade de medicamento, vacina ou outro item terapêutico a ser fornecido ao paciente, como parte da autorização, dispensação ou administração, tanto no contexto da prescrição original quanto em uma ação subsequente de repetição da prescrição.",
"misuse" : "Este arquétipo não deve ser usado para registrar a quantidade da dose, concentração, forma farmacêutica de uma preparação de medicamento. Estes são registrados como parte da INSTRUCTION de medicamentos, ou CLUSTER de Substâncias Medicamentosas.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record the amount of a medication, vaccine or other therapeutic item to be supplied or supplied to the patient, as part of authorisation, dispensing or administration, both in the context of the original medication order and in a subsequent action. ",
"keywords" : [ ],
"use" : "Use to record the amount of a medication, vaccine or other therapeutic item to be supplied or supplied to the patient, as part of authorisation, dispensing or administration, both in the context of the original medication order and in a subsequent action. ",
"misuse" : "This archetype should not be used to record the original dose amount as part of a dose direction or the strength of a preparation. These are recorded as part of the Medication Order INSTRUCTION, or Medication Substance CLUSTER.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication_supply_amount-002.v0"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0161.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0158.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_COUNT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ {
"@type" : "C_INTEGER",
"rmTypeName" : "Integer",
"occurrences" : "1..1",
"constraint" : [ {
"lower" : 1,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0159.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "380" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ {
"lower" : 0.0,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
}, {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0160.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"nb" : { },
"pt-br" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "7dff6893-de91-40a2-965d-23f5e776be10",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand",
"organisation" : "Nasjonal IKT HF, Helse Bergen HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"author" : {
"name" : "Beatriz de Faria Leao",
"organisation" : "Bleao Informática em Saúde",
"email" : "bfleao@terra.com.br"
},
"accreditation" : "MD, PhD",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "0a59f593-d34c-4e13-8a74-0237c8ec5b1d",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "C76C942D136179925C1ACEE5EB37981A"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.",
"keywords" : [ "legemiddel", "tilbereding", "ordinering", "forskrive", "terapi", "substans", "medikament", "terapeutisk", "medikamenter solgt over disk", "vare", "ad-hoc", "magistrell", "ex tempore", "blanding", "virkestoff", "hjelpestoff", "OTC", "utblanding" ],
"use" : "Brukes for å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.\r\n\r\nBrukes for å registrere detaljer tilberedningen av et legemiddel/preparat en legemiddelordinering (INSTRUCTION.medication) som inneholder forskriverens hensikt med ordineringen, eller i en legemiddelhandling (ACTION.medication) som dokumenterer hvilket preparatet som faktisk ble administrert, utdelt eller ekspedert.\r\n\r\nDe fleste ordineringer trenger ikke denne arketypen. For generiske ordineringer vil det spesifikke produktet bestemmes av de lokale legemiddelavtalene eller varene apoteket har tilgjengelig. Der det ordineres et produkt, vil legemiddelnavnet inneholde detaljer om form og styrke av produktet.",
"misuse" : "Brukes ikke for å få oversikt over varelageret på et apotek.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt"
},
"purpose" : "Para registrar detalhes de uma preparação de medicamentos, incluindo, quando necessário, detalhes de múltiplos ingredientes, no contexto de uma infusão ou preparação ad-hoc (manipulada). A maioria das prescrições baseadas em dose terá sua precisa preparação determinada pelo estoque disponível na unidade, ou pelo fornecimento de farmácia, enquanto que, com a prescrição baseada em produtos, o nome da medicação traz detalhes da forma e concentração da preparação.",
"keywords" : [ "medicação", "ordem", "prescrever", "terapia", "substância", "droga", "terapêutico", "venda livre", "ítem terapêutico", "Ad hoc", "manipulados" ],
"use" : "Para registrar os detalhes da preparação de um medicamento prescrito na INSTRUCTION de medicamentos, obedecendo a intenção do prescritor, no momento da execução da prescrição registrada pela ACTION de medicamentos, anotando a preparação efetivamente fornecida.",
"misuse" : "Utilização em controle de estoque de farmácias está fora do escopo deste arquétipo.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record details about a medication or component of a medication, including details of any specific constituents.",
"keywords" : [ "medication", "order", "prescribe", "therapy", "substance", "drug", "therapeutic", "therapeutic good", "ad-hoc", "adhoc", "ad hoc", "extemporaneous" ],
"use" : "Use for recording details about a medication or component of a medication, including details of any specific constituents.\r\n\r\nThis archetype is intended to be used to record details of a medication or medication product, in the context of either the medication to be administered/dispensed in a medication order (INSTRUCTION.medication_order), or the medication that was actually administered/dispensed (ACTION.medication).\r\n\r\nWhen used in the context of ordering a medication via prescription, this archetype may not be required. If identification of the medication item being ordered uses a terminology, then the brand/product name may also identify the form and strength of the substance. This archetype is intended to be used in settings where the form and detailed ingredients of the medication need to be specified in more detail.",
"misuse" : "This archetype is not intended to be used for pharmacy stock-control or within medication catalogues.\r\n\r\nNot to be used to record the intended or administered dose of a medication. Use either the INSTRUCTION.medication_order or the CLUSTER.dosage archetypes for this purpose.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v0",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication-003.v0"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0071.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0142.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0143", "at0146", "at0144", "at0145", "at0001" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0152.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0115.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "119" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ ],
"tuples" : [ ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0151.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0150.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_IDENTIFIER",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0003.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0139.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "380" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ {
"lower" : 0.0,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
}, {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0008.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0148.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "380" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ {
"lower" : 0.0,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
}, {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0007.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0127.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0080", "at0083", "at0084" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0133.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"nb" : { },
"pt" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "68b562d9-76c2-4b27-9abd-faa452ee4580",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "John Tore Valand, Gro Hilde Ulriksen, Line Silsand, Silje Ljosland Bakke",
"organisation" : "Helse Bergen Hospital Trust, Norwegian Centre for E-health Research, Nasjonal IKT HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt"
},
"author" : {
"name" : "Beatriz de Faria Leao",
"organisation" : "Bleao Informática em Saúde",
"email" : "bfleao@terra.com.br"
},
"accreditation" : "MD, PhD",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "0a59f593-d34c-4e13-8a74-0237c8ec5b1d",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "C76C942D136179925C1ACEE5EB37981A"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.",
"keywords" : [ "legemiddel", "tilbereding", "ordinering", "forskrive", "terapi", "substans", "medikament", "terapeutisk", "medikamenter solgt over disk", "vare", "ad-hoc", "magistrell", "ex tempore", "blanding", "virkestoff", "hjelpestoff", "OTC", "utblanding" ],
"use" : "Brukes for å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.\r\n\r\nBrukes for å registrere detaljer tilberedningen av et legemiddel/preparat en legemiddelordinering (INSTRUCTION.medication) som inneholder forskriverens hensikt med ordineringen, eller i en legemiddelhandling (ACTION.medication) som dokumenterer hvilket preparatet som faktisk ble administrert, utdelt eller ekspedert.\r\n\r\nDe fleste ordineringer trenger ikke denne arketypen. For generiske ordineringer vil det spesifikke produktet bestemmes av de lokale legemiddelavtalene eller varene apoteket har tilgjengelig. Der det ordineres et produkt, vil legemiddelnavnet inneholde detaljer om form og styrke av produktet.",
"misuse" : "Brukes ikke for å få oversikt over varelageret på et apotek.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt"
},
"purpose" : "Para registrar detalhes de uma preparação de medicamentos, incluindo, quando necessário, detalhes de múltiplos ingredientes, no contexto de uma infusão ou preparação ad-hoc (manipulada). A maioria das prescrições baseadas em dose terá sua precisa preparação determinada pelo estoque disponível na unidade, ou pelo fornecimento de farmácia, enquanto que, com a prescrição baseada em produtos, o nome da medicação traz detalhes da forma e concentração da preparação.",
"keywords" : [ "medicação", "ordem", "prescrever", "terapia", "substância", "droga", "terapêutico", "venda livre", "ítem terapêutico", "Ad hoc", "manipulados" ],
"use" : "Para registrar os detalhes da preparação de um medicamento prescrito na INSTRUCTION de medicamentos, obedecendo a intenção do prescritor, no momento da execução da prescrição registrada pela ACTION de medicamentos, anotando a preparação efetivamente fornecida.",
"misuse" : "Utilização em controle de estoque de farmácias está fora do escopo deste arquétipo.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record details about a medication or component of a medication, including details of any specific constituents.",
"keywords" : [ "medication", "order", "prescribe", "therapy", "substance", "drug", "therapeutic", "therapeutic good", "ad-hoc", "adhoc", "ad hoc", "extemporaneous" ],
"use" : "Use for recording details about a medication or component of a medication, including details of any specific constituents.\r\n\r\nThis archetype is intended to be used to record details of a medication or medication product, in the context of either the medication to be administered/dispensed in a medication order (INSTRUCTION.medication_order), or the medication that was actually administered/dispensed (ACTION.medication).\r\n\r\nWhen used in the context of ordering a medication via prescription, this archetype may not be required. If identification of the medication item being ordered uses a terminology, then the brand/product name may also identify the form and strength of the substance. This archetype is intended to be used in settings where the form and detailed ingredients of the medication need to be specified in more detail.",
"misuse" : "This archetype is not intended to be used for pharmacy stock-control or within medication catalogues.\r\n\r\nNot to be used to record the intended or administered dose of a medication. Use either the INSTRUCTION.medication_order or the CLUSTER.dosage archetypes for this purpose.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v0",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication-004.v0"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0142.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0143", "at0146", "at0144", "at0145", "at0001" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0152.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0115.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "119" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
}, {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0151.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0150.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_IDENTIFIER",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0003.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0148.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "380" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ {
"lower" : 0.0,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
}, {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0007.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0127.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0080", "at0083", "at0084" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0133.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0138.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication-005.v0",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : {
"at0152.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0152.1",
"text" : "Mixture strength",
"description" : "The strength of the medication or medication component, as a fraction."
},
"at0115.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0115.1",
"text" : "Strength value",
"description" : "The strength of the medication or medication component, as a concentration.",
"comment" : "For example: '20 mg/g', '10 mg/ml', '5 %'. This element is used for liquid or semisolid medications, or medications intended to be diluted in a liquid before administration."
}
},
"nb" : {
"at0152.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0152.1",
"text" : "Mixture strength",
"description" : "*The strength of the medication or medication component, as a fraction.(en)"
},
"at0115.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0115.1",
"text" : "Strength value",
"description" : "*The strength of the medication or medication component, as a concentration.(en)",
"comment" : "*For example: '20 mg/g', '10 mg/ml', '5 %'. This element is used for liquid or semisolid medications, or medications intended to be diluted in a liquid before administration.(en)"
}
},
"pt" : {
"at0152.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0152.1",
"text" : "Mixture strength",
"description" : "*The strength of the medication or medication component, as a fraction.(en)"
},
"at0115.1" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERM",
"code" : "at0115.1",
"text" : "Strength value",
"description" : "*The strength of the medication or medication component, as a concentration.(en)",
"comment" : "*For example: '20 mg/g', '10 mg/ml', '5 %'. This element is used for liquid or semisolid medications, or medications intended to be diluted in a liquid before administration.(en)"
}
}
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "68b562d9-76c2-4b27-9abd-faa452ee4580",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "John Tore Valand, Gro Hilde Ulriksen, Line Silsand, Silje Ljosland Bakke",
"organisation" : "Helse Bergen Hospital Trust, Norwegian Centre for E-health Research, Nasjonal IKT HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt"
},
"author" : {
"name" : "Beatriz de Faria Leao",
"organisation" : "Bleao Informática em Saúde",
"email" : "bfleao@terra.com.br"
},
"accreditation" : "MD, PhD",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "0a59f593-d34c-4e13-8a74-0237c8ec5b1d",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "C76C942D136179925C1ACEE5EB37981A"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.",
"keywords" : [ "legemiddel", "tilbereding", "ordinering", "forskrive", "terapi", "substans", "medikament", "terapeutisk", "medikamenter solgt over disk", "vare", "ad-hoc", "magistrell", "ex tempore", "blanding", "virkestoff", "hjelpestoff", "OTC", "utblanding" ],
"use" : "Brukes for å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.\r\n\r\nBrukes for å registrere detaljer tilberedningen av et legemiddel/preparat en legemiddelordinering (INSTRUCTION.medication) som inneholder forskriverens hensikt med ordineringen, eller i en legemiddelhandling (ACTION.medication) som dokumenterer hvilket preparatet som faktisk ble administrert, utdelt eller ekspedert.\r\n\r\nDe fleste ordineringer trenger ikke denne arketypen. For generiske ordineringer vil det spesifikke produktet bestemmes av de lokale legemiddelavtalene eller varene apoteket har tilgjengelig. Der det ordineres et produkt, vil legemiddelnavnet inneholde detaljer om form og styrke av produktet.",
"misuse" : "Brukes ikke for å få oversikt over varelageret på et apotek.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt"
},
"purpose" : "Para registrar detalhes de uma preparação de medicamentos, incluindo, quando necessário, detalhes de múltiplos ingredientes, no contexto de uma infusão ou preparação ad-hoc (manipulada). A maioria das prescrições baseadas em dose terá sua precisa preparação determinada pelo estoque disponível na unidade, ou pelo fornecimento de farmácia, enquanto que, com a prescrição baseada em produtos, o nome da medicação traz detalhes da forma e concentração da preparação.",
"keywords" : [ "medicação", "ordem", "prescrever", "terapia", "substância", "droga", "terapêutico", "venda livre", "ítem terapêutico", "Ad hoc", "manipulados" ],
"use" : "Para registrar os detalhes da preparação de um medicamento prescrito na INSTRUCTION de medicamentos, obedecendo a intenção do prescritor, no momento da execução da prescrição registrada pela ACTION de medicamentos, anotando a preparação efetivamente fornecida.",
"misuse" : "Utilização em controle de estoque de farmácias está fora do escopo deste arquétipo.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record details about a medication or component of a medication, including details of any specific constituents.",
"keywords" : [ "medication", "order", "prescribe", "therapy", "substance", "drug", "therapeutic", "therapeutic good", "ad-hoc", "adhoc", "ad hoc", "extemporaneous" ],
"use" : "Use for recording details about a medication or component of a medication, including details of any specific constituents.\r\n\r\nThis archetype is intended to be used to record details of a medication or medication product, in the context of either the medication to be administered/dispensed in a medication order (INSTRUCTION.medication_order), or the medication that was actually administered/dispensed (ACTION.medication).\r\n\r\nWhen used in the context of ordering a medication via prescription, this archetype may not be required. If identification of the medication item being ordered uses a terminology, then the brand/product name may also identify the form and strength of the substance. This archetype is intended to be used in settings where the form and detailed ingredients of the medication need to be specified in more detail.",
"misuse" : "This archetype is not intended to be used for pharmacy stock-control or within medication catalogues.\r\n\r\nNot to be used to record the intended or administered dose of a medication. Use either the INSTRUCTION.medication_order or the CLUSTER.dosage archetypes for this purpose.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v0",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-medication-005.v0"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0142.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0143", "at0146", "at0144", "at0145", "at0001" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0152.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0115.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "119" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ ],
"tuples" : [ ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0151.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0150.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_IDENTIFIER",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0003.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0139.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "380" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ {
"lower" : 0.0,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
}, {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0008.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0148.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_QUANTITY",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "property",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"terminologyId" : {
"value" : "openehr"
},
"constraint" : [ "380" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "units",
"children" : [ ]
} ],
"tuples" : [ {
"@type" : "C_PRIMITIVE_TUPLE",
"members" : [ {
"@type" : "C_REAL",
"constraint" : [ {
"lower" : 0.0,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
}, {
"@type" : "C_STRING",
"constraint" : [ "1" ]
} ]
} ]
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0007.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"nodeId" : "at0127.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_CODED_TEXT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "defining_code",
"children" : [ {
"@type" : "C_TERMINOLOGY_CODE",
"rmTypeName" : "CODE_PHRASE",
"occurrences" : "1..1",
"terminologyId" : {
"value" : "local"
},
"constraint" : [ "at0080", "at0083", "at0084" ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_TEXT",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0133.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"nb" : { },
"pt" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "68b562d9-76c2-4b27-9abd-faa452ee4580",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "John Tore Valand, Gro Hilde Ulriksen, Line Silsand, Silje Ljosland Bakke",
"organisation" : "Helse Bergen Hospital Trust, Norwegian Centre for E-health Research, Nasjonal IKT HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt"
},
"author" : {
"name" : "Beatriz de Faria Leao",
"organisation" : "Bleao Informática em Saúde",
"email" : "bfleao@terra.com.br"
},
"accreditation" : "MD, PhD",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "0f42a76b-6cb6-4d7d-8330-14f5c168c9d9",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "f147e87caf9f55bed1c07b5273bdc9af"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere strukturerte detaljer om en enkelt anvisning for en ordinert terapeutisk vare.\r\n\r\nHver anvisning er generelt gyldig i et gitt tidsintervall eller antall administreringer.",
"keywords" : [ "legemiddel", "ordinering", "foreskrive", "terapi", "substans", "medisin", "medikament", "terapeutisk", "farmasøytisk", "produkt", "posologi", "behandling", "transfusjon" ],
"use" : "En anvisning beskriver en eller flere sekvensielle terapeutiske administreringsmønstre, sammen med en overordnet anvisningsvarighet og detaljer om repetisjonsmønstre for administrering utover en gitt dag.\r\n\r\nFor eksempel \"1 tablett om morgenen og en tablett om kvelden i tre uker, på mandager, onsdager og fredager\". Clusteret kan repeteres for å kunne representere et fullstendig sett av anvisninger for en enkelt legemiddelordinering. Clusteret kan gis nytt navn i et templat eller i applikasjonen for å representere en spesifikk dosering som for eksempel: \"Bolus\" eller \"Startdose\".\r\n\r\nArketypen vil generelt bli brukt innenfor en overordnet INSTRUCTION-arketype, primært Legemiddelordinering, men også for ordinering av transfusjoner og dialyse.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt-br" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"purpose" : "Para registrar detalhes estruturados de uma única instrução terapêutica para um item terapêutico prescrito.\r\n\r\nCada instrução geralmente se aplica por uma determinado período de tempo, ou por um número fixo de administrações.",
"keywords" : [ "medicamento", "prescrição", "prescrever", "terapia", "substância", "droga", "terapêutico", "etc", "produto terapêutico", "farmacêutico", "produtos", "posologia", "tratamento", "transfusão" ],
"use" : "Uma instrução descreve um ou mais padrões de administração sequenciais de algum tratamento, juntamente com um período de tempo e detalhes de qualquer padrão repetitivo de administração pretendida além de um único dia.\r\n\r\nPor exemplo: '1 comprimido pela manhã, 1 comprimido à noite, por 3 semanas, às segundas, quartas e sextas'. Este cluster permite várias ocorrências para permitir a representação de um conjunto completo de instruções de dosagem para uma única prescrição de medicação. O cluster pode ser renomeado a nível do template ou em tempo de execução para representar um evento de dosagem específico, como \"dose inicial de carga\", \"bolus\".\r\n\r\nEste arquétipo será geralmente usado no contexto de um arquétipo 'pai' de INSTRUCTION, principalmente na prescrição de medicamentos, mas também para ordens de transfusão e diálise.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record structured details of a single therapeutic direction for an ordered therapeutic/prescribable item.\r\n\r\nEach direction generally applies for a given duration, or fixed number of administrations.",
"keywords" : [ "medication", "order", "prescribe", "therapy", "substance", "drug", "therapeutic", "otc", "therapeutic good", "pharmaceutical", "product", "posology", "treatment", "transfusion" ],
"use" : "A direction describes one or more sequential therapeutic administration patterns, coupled with an overall direction duration and details of any repetitive pattern of intended administration outside a single day.\r\n\r\nFor example: '1 tab in the morning, 1 tab at night, for 3 weeks, on Mondays, Wednesdays and Fridays'. This cluster allows multiple occurrences to enable representation of a complete set of dosage directions for a single medication order. The cluster can be renamed in template or at run-time to represent a specific dosing event such as 'loading dose', 'bolus'.\r\n\r\nThis archetype will gnerally be used in the context of a parent INSTRUCTION archetype, primarily Medication order but also for transfusion and dialysis orders.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-therapeutic_direction-006.v1"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0176.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-dosage-007.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..1",
"nodeId" : "at0090.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-timing_nondaily-009.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"nb" : { },
"pt-br" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "bafc8989-0e27-40c0-b0c2-6e69513ab99e",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "Silje Ljosland Bakke",
"organisation" : "Nasjonal IKT HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"author" : {
"name" : "Beatriz de Faria Leao",
"organisation" : "BLEAO Informática em Saúde",
"email" : "bfleao@terra.com.br"
},
"accreditation" : "MD, PhD",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "ac331b21-71f6-4ae5-950a-1a8d78c9f0c4",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "3764905e5b3172cd9eb14e23b0b836c5"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere kombinasjonen av en legemiddeldose og administrasjonstidspunkter innenfor en dag, som del av en legemiddelordinering eller legemiddelhåndtering, eller for andre ordinerte produkter der det er passende.",
"keywords" : [ "legemiddel", "ordinering", "foreskrive", "terapi", "substans", "medisin", "terapeutisk", "farmasøytisk", "produkt", "behandling", "væske", "ernæring", "timing", "administrering", "administrasjon", "dose" ],
"use" : "Brukes for å registrere kombinasjonen av en legemiddeldose og administrasjonstidspunkter innenfor en dag, som del av en legemiddelordinering eller legemiddelhåndtering, eller for andre ordinerte produkter der det er passende. Mønsteret for administrasjonstidspunkter innenfor en dag kan være så enkelt som ett administrasjonstidspunkt, eller flere administrasjonstidspunkter med forskjellige nivåer av kompleksitet.\r\n\r\nTimingdetaljer som ikke er innenfor én dag, f.eks. ukentlig eller månedlige timinger, håndteres av CLUSTER-arketypen \"Timing - repetering\" som benyttes i CLUSTER-arketypen \"Terapeutisk anvisning\".\r\n\r\nInnenfor en INSTRUCTION og i den igjen innenfor CLUSTER-arketypen \"Terapeutisk anvisning\" (CLUSTER.therapeutic_direction) for å registrere dose og timing av et ordinert produkt, som f.eks. et legemiddel.\r\n\r\nInnenfor en ACTION-arketype kan denne arketypen brukes for å registrere dosen og timing for den faktiske administreringen av det ordinerte produktet.\r\n\r\nSpesifikke tidspunkter for administrering og start/stopp-tidspunkter spesifiseres i CLUSTER-arketypen \"Timing - daglig\".",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"pt-br" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"purpose" : "Para gravar a combinação de uma quantidade de medicamento e o tempo de administração diário, como parte de uma solicitação ou gestão de medicamentos ou para outros itens terapêuticos/prescritos apropriados.\r\n",
"keywords" : [ "medicamento", "solicitação", "prescrever", "terapia", "substância", "fármaco", "terapêutico", "item terapêutico", "farmacêutico", "produto", "posologia", "tratamento", "fluido", "nutrição", "tempo", "administração", "dose" ],
"use" : "Usado para gravar a combinação de uma quantidade de medicamento e o tempo de administração diário, como parte de uma solicitação ou gestão de medicamentos ou para outros itens terapêuticos/prescritos apropriados.\r\nO padrão de tempo diário pode ser simples como uma administração única ou múltiplas administrações com níveis variados de complexidade.\r\n\r\nOs detalhes de tempo que não estão dentro de um mesmo dia p.e. semanalmente ou mensalmente são incluídos dentro do arquétipo CLUSTER \"Timing repetition\" carregado dentro do arquétipo CLUSTER \"Therapeutic direction\".\r\n\r\nNo contexto de uma INSTRUÇÃO terapêutica este arquétipo pode ser inserido dentro do SLOT \"Dosage administration\" no CLUSTER \"Therapeutic direction\" para gravar a dose e detalhes de tempo do padrão de uma administração única de um item terapêutico.\r\n\r\nNo contexto de um arquétipo tipo ACTION insira este arquétipo diretamente no SLOT \"Amount\" para gravar a dose e tempo da administração de um item terapêutico.\r\n\r\nTempos específicos de início e parada de administração devem ser especificados dentro do arquétipo CLUSTER \"Timing - daily\".\r\n",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"purpose" : "To record the combination of a medication amount and the administration timing within a single day, as part of a medication order or medication management or for other appropriate therapeutic/prescribable items.",
"keywords" : [ "medication", "order", "prescribe", "therapy", "substance", "drug", "therapeutic", "therapeutic good", "pharmaceutical", "product", "posology", "treatment", "fluid", "nutrition", "timing", "administration", "dose" ],
"use" : "Use to record the combination of a medication amount and the administration timing for a single day, as part of a medication order or medication management or for other appropriate therapeutic/prescribable items. \r\nThe timing pattern for a single day can be as simple as a single administration time, or multiple administration times with varying levels of complexity.\r\n\r\nTiming details which are not within a single day e.g weekly or monthly timings are carried in the CLUSTER 'Timing repetition' archetype carried within the CLUSTER 'Therapeutic direction' archetype.\r\n\r\nIn the context of a therapeutic INSTRUCTION this archetype may be inserted into the 'Dosage administration' SLOT in the 'Therapeutic direction' CLUSTER to record the dose and timing details of the pattern of single intended administrations of a therapeutic item. \r\n\r\nIn the context of an ACTION archetype insert this archetype directly into the 'Amount' SLOT to record the dose and timing of the actual administration of a therapeutic item.\r\n\r\nSpecific administration start/stop times should be specified within a contained CLUSTER 'Timing - daily' archetype.",
"copyright" : "© openEHR Foundation",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
}
}
},
"parentArchetypeId" : "openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1",
"differential" : true,
"archetypeId" : {
"@type" : "ARCHETYPE_HRID",
"value" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-dosage-007.v1"
},
"definition" : {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"nodeId" : "at0000.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "items",
"cardinality" : {
"@type" : "CARDINALITY",
"interval" : "1..*",
"ordered" : false,
"unique" : false
},
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "ELEMENT",
"occurrences" : "0..0",
"nodeId" : "at0164.1",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "value",
"children" : [ {
"@type" : "C_COMPLEX_OBJECT",
"rmTypeName" : "DV_COUNT",
"attributes" : [ {
"@type" : "C_ATTRIBUTE",
"rmAttributeName" : "magnitude",
"children" : [ {
"@type" : "C_INTEGER",
"rmTypeName" : "Integer",
"occurrences" : "1..1",
"constraint" : [ {
"lower" : 1,
"lowerUnbounded" : false,
"upperUnbounded" : false,
"lowerIncluded" : true,
"upperIncluded" : false
} ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
}, {
"@type" : "C_ARCHETYPE_ROOT",
"rmTypeName" : "CLUSTER",
"occurrences" : "0..*",
"nodeId" : "at0037.1",
"attributes" : [ ],
"attributeTuples" : [ ],
"archetypeRef" : "openEHR-EHR-CLUSTER.ovl-timing_daily-008.v1",
"referenceType" : "archetypeOverlay"
} ]
} ],
"attributeTuples" : [ ]
},
"terminology" : {
"@type" : "ARCHETYPE_TERMINOLOGY",
"conceptCode" : "at0000",
"termDefinitions" : {
"en" : { },
"nb" : { },
"pt-br" : { }
},
"termBindings" : { },
"terminologyExtracts" : { },
"valueSets" : { }
},
"adlVersion" : "1.4",
"buildUid" : "93241d1b-825c-410b-bbf1-8b988652a902",
"rmName" : "openehr",
"rmRelease" : "1.0.3",
"generated" : true,
"otherMetaData" : { },
"originalLanguage" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "en"
},
"translations" : [ {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"author" : {
"name" : "Silje Ljosland Bakke",
"organisation" : "Nasjonal IKT HF"
},
"otherDetails" : { }
}, {
"@type" : "TRANSLATION_DETAILS",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "pt-br"
},
"author" : {
"name" : "Debora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo",
"organisation" : "Core Consulting",
"email" : "contato@coreconsulting.com.br"
},
"accreditation" : "Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)",
"otherDetails" : { }
} ]
}, {
"@type" : "TEMPLATE_OVERLAY",
"uid" : "09372f17-b21c-4110-b892-085e1c9ea04d",
"description" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION",
"originalAuthor" : { },
"otherContributors" : [ ],
"ipAcknowledgements" : { },
"references" : { },
"conversionDetails" : { },
"otherDetails" : {
"PARENT:MD5-CAM-1.0.1" : "1106dd8c7cef747a498cd3db271cd170"
},
"details" : {
"nb" : {
"@type" : "RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM",
"language" : {
"terminologyId" : {
"value" : "ISO_639-1"
},
"codeString" : "nb"
},
"purpose" : "For å registrere strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet innenfor ett døgn.",
"keywords" : [ "timing", "administrering", "dosering", "frekvens", "intervall", "ordinering", "anbefaling", "plan", "per dag", "dssn", "tidspunkt", "tidsskjema", "tidsplan", "tidfesting", "tidsberegning", "tidsplanlegging", "planlegging" ],
"use" : "Strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet innenfor ett døgn.\r\n\r\nArketypen er laget for å brukes i SLOTet \"Administreringstidspunkt\" i arketypen CLUSTER.dosage (Dosering), men kan også brukes i andre CLUSTER- og ENTRY-arketyper der det er klinisk passende.",
"misuse" : "Skal ikke brukes til å registrere detaljer om timing over lengre tidsperioder enn et døgn. Bruk arketypen CLUSTER.timing_repetition for dette formålet.",
"originalResourceUri" : { },
"otherDetails" : { }
},
"en" : {