Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

marssit #5635

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Oct 27, 2017 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Oct 27, 2017

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

marssit

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutetaan asiasana muotoon "marssit (sävellykset)".

Perustelut ehdotukselle

Asiasanaa näyttää käytetyn aika huolettomasti kuvaamaan myös erilaisia tilaisuuksia, jossa ihmiset marssivatt, vaikka kyse on musiikkitermistä. Täsmenne tekisi aiempaa selvemmäksi, mihin termi viittaa.

Oma asiansa on miettiä, miten vappumarssin, Jeesus-marssin tai sotilasmarssin kaltaiset joukolla liikkumisen tapa pitäisi kuvailla yleisellä tasolla eli muutenkin kuin tapahtuman nimellä.

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2017-5 milestone Nov 17, 2017

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Nov 17, 2017

@LeKorsu

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 28, 2017

Ysassa on paraatit ja kulkueet, voisiko tuon joukolla liikkumisen ohjata näihin termeihin?

@EsaMPKK

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 28, 2017

Vanha kunnon Oinosen Sotilaskielen sanakirja:

"marssi, joukon omilla liikuntavälineillään suorittama siirtyminen: m. ilman tahtia, tahti-, paraati-, etenemis-, vetäytymis-, sivusta-, maantie-, maasto-, matka-, vartio-, suru-, sota-, pika-, yö-, päivä-, jalka-, pyörä-, auto-, hiihto-, heitto- jne m. Vrt. sotilasm."

"sotilasmarssi, iskevärytminen sotaväen tarkoituksiin sävelletty marssi."

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 30, 2017

Vappumarssi, rauhanmarssi jne. ovat ennemminkin mielenosoituksia. "Marssirytmissä" niissä ei ainakaan järjestelmällisesti liikuta.

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 6, 2018

Muusa-kokous (6.3.2018): kannatetaan

@EsaMPKK

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 7, 2018

Sotaväen siirtymisen merkityksessä esim. marssit (siirrot)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.