Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

äänitykset #6654

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Aug 21, 2018 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Aug 21, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

äänitykset

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Poistetaan asiasanana tai muutetaan se yksiselitteiseen muotoon, esim. "äänityssessiot".

Perustelut ehdotukselle

Asiasanan nykyinen käyttöohje "Termiä voi käyttää myös konkreettisista äänitysprosessien tuotteista, varsinkin yksittäisen artistin tietylle levymerkille tekemistä äänityksistä koottuja kokoelmia indeksoitaessa, esimerkiksi Complete Sun Recordings. Termiä voi käyttää myös yksittäisestä sävellyksestä tehtyjä versioita sisältävän kokoomajulkaisun yhteydessä." ei ole linjassa asiasanan itsensä kanssa. Olisiko "musiikkiesitysten versiot" tai vastaava parempi korvike? (Näennäinen) ristiriita asiasanaan "äänitteet" pitäisi myös saada ratkaistua.

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

@ilonahei

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 10, 2018

En kannata poistamista, koska termiä on käytetty paljon, ja enimmäkseen juuri "äänityssessiot"-merkityksessä.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 10, 2018

Kannatan "äänityssessioille" termiä. Mutta myös "musiikkiesitysten versiot" merkityksessä on "äänityksiä" käytetty. Jonkinverran on käytetty ennemminkin kuvaamaan äänentallennusta, eli tarkennettava.

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 10, 2018

Muusa puoltaa käytettävän termin muuttamista muotoon YSAssa "äänityssessiot" siten että "äänitykset" ei jäisi myöskään ohjaustermiksi. Pohdimme myös, että ohjaustermiksi voisi lisätä "studiosessiot", mutta jäimme miettimään, voiko tämän sekoittaa esim. valokuvaamiseen tai johonkin muuhun - tähän kaipaisimme YSA-kokouksen kantaa. Muusa ei siis vaadi "studiosessiot"-ohjaustermin lisäämistä.

@LeKorsu

This comment has been minimized.

Copy link

commented Oct 10, 2018

Musaeksperttikollegoitteni kommentteja tässä: äänityssessiot sopii populaarimusiikin puolelle, mutta kuulostaa vieraalta taidemusiikin kohdalla. Sinfoniaorkesteri ei istu äänityssessiossa vaan äänittämässä. Musiikkiesitysten versiot kuulostaa keinotekoiselta.
Oma kanta: Jos tarkoitus on yhdellä ja samalla termillä kuvata eri musiikinaloja, olemassaoleva äänitykset on parempi kuin ehdotettu äänityssessiot.

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Nov 28, 2018

Ongelma on kuitenkin se että "äänitykset" on monimerkityksinen termi (ja sitä ei saisi sekoittaa äänitteet-termiin). Eli jos "äänitykset" jää se pitäisi sitten selkeyttää tarkenteella, joka erottaisi sitä äänite-merkityksestä.
Ks. Kielitoimiston sanakirja: äänitys=äänittäminen; sen tulos, äänite.

@mirmaid mirmaid closed this Jan 7, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
8 participants
You can’t perform that action at this time.